Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شقایق و مشعل؛ خواهر و برادری که قربانی حملۀ موشکی در کابل شدند

یکی از ۲۴ موشکی که صبح امروز بر شهر کابل شلیک شدند بر منزلی اصابت کرد که در آن شقایق، مشعل و مادر آن‌ها دور هم نشسته و سرگرم خوردن صبحانه بودند.

این موشک، جان این خواهر و برادر را گرفت و مادر را زخمی کرد.

۲۳ موشک دیگر بر بخش‌های دیگر شهر کابل اصابت کردند و جان هفت تن دیگر را گرفتند و در حدود ۵۰ تن دیگر را زخمی ساختند.

اعضای خانواده شقایق و مشعل، حکومت به ویژه نهادهای امنیتی را در تأمین امنیت شهروندان به ناکامی متهم می‌کنند.

حیات الله، از نزدیکان این قربانیان گفت: «این‌جا نه پاسگاۀ دولتی است، نه خانه کدام جنرال صاحب یا وکیل صاحب، اما می‌آید در خانه یک غریب و بیچاره می‌خورد و جان شان را می‌گیرد.»

صفی الله، از دیگر نزدیکان مشعل و شقایق نیز افزود: «کسی که تخت نشین‌هاست بالا می‌روند؛ این است حالت بد غریب و بیچاره.»

مشعل تازه از ترکیه برگشته بود و انتظار می‌رفت به‌زودی نامزد شود. خواهرش شقایق نیز عروسی کرده بود و قرار بود به کانادا برود. اما ناباورانه پیکر این دو امروز در کابل دفن خاک شدند.

پیش از حمله‌های راکتی، کابل گواۀ دو انفجار ماین مقناطیسی بود.

شقایق، مشعل و مادر آن‌ها در این خانه نشسته بودند که آماج راکت قرار گرفتند.

شهروندان کابل می‌گویند که حکومت در تأمین امنیت ناکام است و هیچ برنامه‌یی برای جلوگیری از وقوع رویدادهای هراس‌افگنی ندارد.

فیصل، باشندۀ کابل بیان داشت: «پاسگاه‌های امنیتی وقتی‌ کسی را تلاشی می‌کنند، طوری کشف نمی‌کنند که این نفر به کدام کار آمده؛ خودسرانه بازرسی می‌کنند.»

عبدالوکیل، باشندۀ دیگر کابل نیز اظهار داشت: «این اشرف غنی که می‌گوید من در خدمت مردم استم، آیا به داد ما می‌رسد؟ اگر می‌رسد چرا این حادثه می‌شود؟»

مسؤولیت رویدادهای امروز را هیچ گروهی به عهده‌ گرفته‌است؛ اما طالبان گفته‌اند که در حمله‌های راکتی دست ندارند.

حمله‌های هراس‌افگنانه در سال‌های پسین جان‌های شمار بزرگی از غیرنظامیان را گرفته‌اند و شمار دیگری را هم زخمی ساخته‌اند؛ اما روشن نبودن طراحان رویدادهای مرگبار همواره با پرسش‌هایی به همراه بوده‌است.

پیکرهای شقایق و مشعل به‌خاک سپرده شدند.

اسدالله ندیم، آگاه نظامی در این باره تصریح کرد: «فساد در نهادهای امنیتی به خصوص کشفی و استخباراتی گسترده‌است. دشمن از این خلاها استفاده می‌کند و امنیت کابل را برهم می‌زنند.»

کابل در یک ماه اخیر گواه سه رویداد بزرگ هراس‌افگنی بوده‌است؛ از حمله بر مرکز آموزشی کوثر گرفته تا حمله مسلحانه بر دانشگاۀ کابل و انفجار بر کارمندان بانک مرکزی.

در این رویدادها دست‌کم ۶۵ تن جان باختند و بیش از ۱۵۰ تن دیگر زخمی شدند.

شقایق و مشعل؛ خواهر و برادری که قربانی حملۀ موشکی در کابل شدند

اعضای خانواده شقایق و مشعل، حکومت به ویژه نهادهای امنیتی را در تأمین امنیت شهروندان به ناکامی متهم می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

یکی از ۲۴ موشکی که صبح امروز بر شهر کابل شلیک شدند بر منزلی اصابت کرد که در آن شقایق، مشعل و مادر آن‌ها دور هم نشسته و سرگرم خوردن صبحانه بودند.

این موشک، جان این خواهر و برادر را گرفت و مادر را زخمی کرد.

۲۳ موشک دیگر بر بخش‌های دیگر شهر کابل اصابت کردند و جان هفت تن دیگر را گرفتند و در حدود ۵۰ تن دیگر را زخمی ساختند.

اعضای خانواده شقایق و مشعل، حکومت به ویژه نهادهای امنیتی را در تأمین امنیت شهروندان به ناکامی متهم می‌کنند.

حیات الله، از نزدیکان این قربانیان گفت: «این‌جا نه پاسگاۀ دولتی است، نه خانه کدام جنرال صاحب یا وکیل صاحب، اما می‌آید در خانه یک غریب و بیچاره می‌خورد و جان شان را می‌گیرد.»

صفی الله، از دیگر نزدیکان مشعل و شقایق نیز افزود: «کسی که تخت نشین‌هاست بالا می‌روند؛ این است حالت بد غریب و بیچاره.»

مشعل تازه از ترکیه برگشته بود و انتظار می‌رفت به‌زودی نامزد شود. خواهرش شقایق نیز عروسی کرده بود و قرار بود به کانادا برود. اما ناباورانه پیکر این دو امروز در کابل دفن خاک شدند.

پیش از حمله‌های راکتی، کابل گواۀ دو انفجار ماین مقناطیسی بود.

شقایق، مشعل و مادر آن‌ها در این خانه نشسته بودند که آماج راکت قرار گرفتند.

شهروندان کابل می‌گویند که حکومت در تأمین امنیت ناکام است و هیچ برنامه‌یی برای جلوگیری از وقوع رویدادهای هراس‌افگنی ندارد.

فیصل، باشندۀ کابل بیان داشت: «پاسگاه‌های امنیتی وقتی‌ کسی را تلاشی می‌کنند، طوری کشف نمی‌کنند که این نفر به کدام کار آمده؛ خودسرانه بازرسی می‌کنند.»

عبدالوکیل، باشندۀ دیگر کابل نیز اظهار داشت: «این اشرف غنی که می‌گوید من در خدمت مردم استم، آیا به داد ما می‌رسد؟ اگر می‌رسد چرا این حادثه می‌شود؟»

مسؤولیت رویدادهای امروز را هیچ گروهی به عهده‌ گرفته‌است؛ اما طالبان گفته‌اند که در حمله‌های راکتی دست ندارند.

حمله‌های هراس‌افگنانه در سال‌های پسین جان‌های شمار بزرگی از غیرنظامیان را گرفته‌اند و شمار دیگری را هم زخمی ساخته‌اند؛ اما روشن نبودن طراحان رویدادهای مرگبار همواره با پرسش‌هایی به همراه بوده‌است.

پیکرهای شقایق و مشعل به‌خاک سپرده شدند.

اسدالله ندیم، آگاه نظامی در این باره تصریح کرد: «فساد در نهادهای امنیتی به خصوص کشفی و استخباراتی گسترده‌است. دشمن از این خلاها استفاده می‌کند و امنیت کابل را برهم می‌زنند.»

کابل در یک ماه اخیر گواه سه رویداد بزرگ هراس‌افگنی بوده‌است؛ از حمله بر مرکز آموزشی کوثر گرفته تا حمله مسلحانه بر دانشگاۀ کابل و انفجار بر کارمندان بانک مرکزی.

در این رویدادها دست‌کم ۶۵ تن جان باختند و بیش از ۱۵۰ تن دیگر زخمی شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره