Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رویدادهای ضد امنیت درکابل؛ انفجار جان یک افسر امنیت ملی را گرفت

در ادامۀ رویدادهای ضد امنیت در کابل، صبح امروز یک شنبه انفجار یک ماین در مربوطات حوزۀ یازدهم کابل، جان یک افسر ریاست امنیت ملی را گرفت.

اعضای خانوادۀ این نظامی و شماری از باشنده‌گان پایتخت، امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی و وزیران دفاع ملی و امور داخله را به ناتوانی در تأمین امنیت کابل متهم می‌سازند و می‌گویند که آنان باید از کرسی‌های شان کنار بروند.

این افسر امنیت ملی که امروز هدف ماین قرار گرفت، نان آور یک خانوادۀ هشت نفری بود و در شهر با تاکسی راننده‌گی می‌کرد.

عبدالرقیب، برادر عبدالقهار گفت: «یک ساعت [از انفجار] گذشت هیچ کسی نیامد. در موتر خودم بردم‌اش. امبولانس نبود. در شفاخانه نیم ساعت زنده بود و جان داد.»

عبدالعزیز غیرت، برادر دیگر عبدالقهار نیز افزود: «ما نه از رییس امنیت گله داریم نه از وزیر داخله نه از وزیر دفاع؛ گلۀ ما از جایی است که کار را به اهل کار نمی‌سپارد.»

لحظات پس از انفجار در حوزۀ یازدهم، انفجار دیگری در برابر وزارت امور داخله رخ داد.

گواهان می‌گویند که انفجار یک رنجر ارتش را هدف گرفت که رانندۀ این موتر، یک زن و و یک غیرنظامی در نتیجۀ آن زخم برداشته‌اند.

محمود، باشندۀ پایتخت بیان داشت: «جناب امرالله صالح، آقای خالد، جناب اندرابی، جناب آقای ضیا سراج باید پاسخ بدهند. شما از همین‌ها سوال کنید که تا چه وقت مردم با این حالت زنده‌گی کنند. مردم بی دفاع. یا درست امنیت مردم را بگیرید یا شرافت مندانه رها کنید.»

۳۷ روز می‌شود که امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور مسؤولیت تأمین امنیت کابل به عهده گرفته‌است. او با برگزاری نشست‌های امنیتی به ساعت ۶:۳۰ صبح، همه‌روزه در فسبوکش می‌نویسد که میزان جرایم و رویدادهای امنیتی در کابل کاهش یافته‌است.

آقای صالح پس از نشست ۳۲ دوم، در فسبوکش نوشت که هیچ فعالیت با مفهوم‌تری به جز از نشست‌های شش و نیم وجود ندارد و تاکنون هیچ کدام از مسوولان را از کارهای شان برکنار نکرده‌است.

امرالله صالح اعلام کرده‌است که در یک ماه گذشته در پایتخت دو حملۀ انتحاری، یک انفجار موتر بم‌گذاری شده، پانزده رویداد ترور، ۳۱ انفجار ماین، یک رویداد موشک پراگنی، پرتاب پنج بم دستی و و ۳۵ حملۀ مسلحانه بر پاسگاه‌های نیروهای دولتی رخ داده‌اند.

کابل در ماۀ اخیر گواۀ چندین رویداد خون‌بار هراس‌افگنی نیز بوده‌است؛ حمله بر مرکز آموزشی کوثر دانش و دانشگاۀ کابل از حمله‌های بزرگ در این ماه بوده‌اند.

رویدادهای ضد امنیت درکابل؛ انفجار جان یک افسر امنیت ملی را گرفت

این افسر امنیت ملی که امروز هدف ماین قرار گرفت، نان آور یک خانوادۀ هشت نفری بود و در شهر با تاکسی راننده‌گی می‌کرد.

تصویر بندانگشتی

در ادامۀ رویدادهای ضد امنیت در کابل، صبح امروز یک شنبه انفجار یک ماین در مربوطات حوزۀ یازدهم کابل، جان یک افسر ریاست امنیت ملی را گرفت.

اعضای خانوادۀ این نظامی و شماری از باشنده‌گان پایتخت، امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی و وزیران دفاع ملی و امور داخله را به ناتوانی در تأمین امنیت کابل متهم می‌سازند و می‌گویند که آنان باید از کرسی‌های شان کنار بروند.

این افسر امنیت ملی که امروز هدف ماین قرار گرفت، نان آور یک خانوادۀ هشت نفری بود و در شهر با تاکسی راننده‌گی می‌کرد.

عبدالرقیب، برادر عبدالقهار گفت: «یک ساعت [از انفجار] گذشت هیچ کسی نیامد. در موتر خودم بردم‌اش. امبولانس نبود. در شفاخانه نیم ساعت زنده بود و جان داد.»

عبدالعزیز غیرت، برادر دیگر عبدالقهار نیز افزود: «ما نه از رییس امنیت گله داریم نه از وزیر داخله نه از وزیر دفاع؛ گلۀ ما از جایی است که کار را به اهل کار نمی‌سپارد.»

لحظات پس از انفجار در حوزۀ یازدهم، انفجار دیگری در برابر وزارت امور داخله رخ داد.

گواهان می‌گویند که انفجار یک رنجر ارتش را هدف گرفت که رانندۀ این موتر، یک زن و و یک غیرنظامی در نتیجۀ آن زخم برداشته‌اند.

محمود، باشندۀ پایتخت بیان داشت: «جناب امرالله صالح، آقای خالد، جناب اندرابی، جناب آقای ضیا سراج باید پاسخ بدهند. شما از همین‌ها سوال کنید که تا چه وقت مردم با این حالت زنده‌گی کنند. مردم بی دفاع. یا درست امنیت مردم را بگیرید یا شرافت مندانه رها کنید.»

۳۷ روز می‌شود که امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور مسؤولیت تأمین امنیت کابل به عهده گرفته‌است. او با برگزاری نشست‌های امنیتی به ساعت ۶:۳۰ صبح، همه‌روزه در فسبوکش می‌نویسد که میزان جرایم و رویدادهای امنیتی در کابل کاهش یافته‌است.

آقای صالح پس از نشست ۳۲ دوم، در فسبوکش نوشت که هیچ فعالیت با مفهوم‌تری به جز از نشست‌های شش و نیم وجود ندارد و تاکنون هیچ کدام از مسوولان را از کارهای شان برکنار نکرده‌است.

امرالله صالح اعلام کرده‌است که در یک ماه گذشته در پایتخت دو حملۀ انتحاری، یک انفجار موتر بم‌گذاری شده، پانزده رویداد ترور، ۳۱ انفجار ماین، یک رویداد موشک پراگنی، پرتاب پنج بم دستی و و ۳۵ حملۀ مسلحانه بر پاسگاه‌های نیروهای دولتی رخ داده‌اند.

کابل در ماۀ اخیر گواۀ چندین رویداد خون‌بار هراس‌افگنی نیز بوده‌است؛ حمله بر مرکز آموزشی کوثر دانش و دانشگاۀ کابل از حمله‌های بزرگ در این ماه بوده‌اند.

هم‌رسانی کنید