Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نشست ژنو؛ شرکت کننده‌گان خواستار کاهش خشونت‌ها درافغانستان شدند

حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در آغاز نشست دو روزۀ ژنو دربارۀ صلح در افغانستان که امروز (دوشنبه، ۳ قوس) برگزار شد گفت که تلاش‌های صلح افغانستان باید منجر به کاهش خشونت‌ها در کشور شوند. 

او در آغاز این نشست گفت که بدون هیچ توافقی، حکومت افغانستان با پذیرفتن خطر، هزاران زندانی طالبان را رها کرد، اما "خشونت‌ها هنوز هم، کاهش نیافته‌اند." 

سازمان ملل متحد، فلند و حکومت افغانستان نشست میزان این نشست استند.قراراست نشست اصلی فردا با حضور نماینده گان بیش از۱۰۰ کشور و نهادهای جهانی، برگزار شود.   

در جریان این نشست امروز، رولا غنی نخست بانوی کشور گفت که "زنان افغان از تلاش‌های جامعۀ جهانی برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان حمایت می‌کنیم." 

او افزود که زنان افغان از جامعۀ جهانی توقع دارند تا روند صلح را به رهبری حکومت و مالکیت مردم افغانستان صادقانه حمایت کرده و در راستای حفظ ارزش‌‌های دموکراتیک، مدنی و حقوق بشری به‌تعهدات شان، پایبند باشند. 

او افزود: "ما و شما همه صلح می‌خواهیم و اینرا هم می‌دانیم که برای تأمین صلح باید یک قیمت پرداخت. اما بعضی از اصول وجود دارد که نمی‌خواهیم آنرا از دست بدهیم. آیا به نظر شما صلح که در آن حقوق اساسی و حضور زنان تضمین نشده باشد، صلح پایدار خواهد بود؟" 

او می‌افزاید که گذشته از اینکه طالبان خشونت را در برابر افغان‌ها کاهش نداده‌اند بلکه طالبان حمله‌ها و کشتار انسان‌های بی‌گناه را شدت بخشیده‌اند. 

او گفت: "ما هنوز هم به تأمین صلح پایدار فکر می‌کنیم و ما برای به‌دست آوردن آن، نهایت تلاش را خواهیم کرد. 

او در ادامه گفت که "ما امیدوار هستیم طالبان بدانند که با وجود اعمال خشونت که تا هنوز هم بالای ما روا می‌دارند، نمی‌توانند ما را بترسانند." 

از سویی دیگر، سیدسعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح در نشست ژنو می‌‌گوید که ما از صلحی پشتیبانی می‌کنیم به رهبری افغان‌ها باشد و منجر به پایان جنگ در افغانستان شود.  

او افزود: "جمهوری افغانستان در رویکرد صلح، متحد است." 

معصوم ستانکزی، رییس هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان در این نشست نیز گفت که "متأسفانه، مردم افغانستان در چهار دهۀ گذشته در نتیجۀ خشونت‌ها در افغانستان، قربانی می‌‌دهند." 

او تأکید کرد که "گفت‌وگو با طالبان در شرایط کنونی دشوار است و اما کوتاه‌ترین راه برای برقراری صلح در افغانستان است." 

او افزود: "افزایش خشونت‌ها در افغانستان به وِیژه ولایت هلمند و دیگر بخش‌های کشور نه تنها که جان مردم را گرفته‌است بلکه هزاران تن، بی‌جا شده‌اند." 

او می‌افزایدکه با جود رهایی زندانیان طالب، خشونت‌ها در افغانستان کاهش نیافته‌اند.  

او در ادامه گفت: "ما برای آیندۀ افغانستان، نیاز به کمک‌های جامعۀ جهانی داریم." 

میشل باشلت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که با آغاز گفت‌وگوهای صلح افغانستان در دوحه، پایتخت قطر، تلفات غیرنظامیان در این کشور، کاهش نیافته‌است.  

او افزود: "گفت‌وگوی‌های صلح فرصت را برای هر دو طرف، به میان آورده‌است." 

اریکسون سوریده وزیر امور خارجه ناروی نیز در این نشست گفت که خشونت‌ها در افغانستان بسیار زیاد افزایش یافته‌اند و نیاز است تا خشونت‌ها در این کشور، کاهش یابند.  

خواست حکومت از نشست فردا  

بربنیاد دومین راهبرد ملی صلح و توسعۀ افغانستان که برای جذب کمک‌های آیندۀ جامعۀ جهانی به افغانستان ترتیب شده‌است، قرار است حکومت افغانستان در نشست ژنو از کمک‌کننده‌گان بخواهد که برای ۴ سال سالانه تا ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر به افغانستان کمک کنند.  

حکومت در این راهبرد، در سه گزینه خواستار کمک شده‌است. در گزینۀ نخست تداوم ۳میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر کمک‌های سالانۀ جهان به افغانستان را دربر می‌گیرد. اگر این کمک‌ها تأیید شود، رُشد اقتصادی افغانستان را تا سه ونیم درصد تأمین خواهند کرد. 

در گزینۀ دوم، تداوم کمک‌های غیرنظامی از دو تا سه میلیارد دالر در سال به افغانستان در خواست شده‌است که با این مبلغ انده‌کی بهبود در وضیعت اقتصادی رونما خواهد شد. 

در گزینۀ سوم، بیش از ۱۶میلیارد دالر کمک‌های غیرنظامی و نظامی جهان برای چهار سال آینده درخواست شده‌است، که با این مبلغ وضیعت کنونی اقتصادی ادامه خواهد یافت.  

نشست ژنو؛ شرکت کننده‌گان خواستار کاهش خشونت‌ها درافغانستان شدند

افغانستان و نماینده‌گان شماری از کشورهای جهان در نشست امروز خواستار کاهش خشونت‌ها در افغانستان شدند.  

Thumbnail

حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در آغاز نشست دو روزۀ ژنو دربارۀ صلح در افغانستان که امروز (دوشنبه، ۳ قوس) برگزار شد گفت که تلاش‌های صلح افغانستان باید منجر به کاهش خشونت‌ها در کشور شوند. 

او در آغاز این نشست گفت که بدون هیچ توافقی، حکومت افغانستان با پذیرفتن خطر، هزاران زندانی طالبان را رها کرد، اما "خشونت‌ها هنوز هم، کاهش نیافته‌اند." 

سازمان ملل متحد، فلند و حکومت افغانستان نشست میزان این نشست استند.قراراست نشست اصلی فردا با حضور نماینده گان بیش از۱۰۰ کشور و نهادهای جهانی، برگزار شود.   

در جریان این نشست امروز، رولا غنی نخست بانوی کشور گفت که "زنان افغان از تلاش‌های جامعۀ جهانی برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان حمایت می‌کنیم." 

او افزود که زنان افغان از جامعۀ جهانی توقع دارند تا روند صلح را به رهبری حکومت و مالکیت مردم افغانستان صادقانه حمایت کرده و در راستای حفظ ارزش‌‌های دموکراتیک، مدنی و حقوق بشری به‌تعهدات شان، پایبند باشند. 

او افزود: "ما و شما همه صلح می‌خواهیم و اینرا هم می‌دانیم که برای تأمین صلح باید یک قیمت پرداخت. اما بعضی از اصول وجود دارد که نمی‌خواهیم آنرا از دست بدهیم. آیا به نظر شما صلح که در آن حقوق اساسی و حضور زنان تضمین نشده باشد، صلح پایدار خواهد بود؟" 

او می‌افزاید که گذشته از اینکه طالبان خشونت را در برابر افغان‌ها کاهش نداده‌اند بلکه طالبان حمله‌ها و کشتار انسان‌های بی‌گناه را شدت بخشیده‌اند. 

او گفت: "ما هنوز هم به تأمین صلح پایدار فکر می‌کنیم و ما برای به‌دست آوردن آن، نهایت تلاش را خواهیم کرد. 

او در ادامه گفت که "ما امیدوار هستیم طالبان بدانند که با وجود اعمال خشونت که تا هنوز هم بالای ما روا می‌دارند، نمی‌توانند ما را بترسانند." 

از سویی دیگر، سیدسعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح در نشست ژنو می‌‌گوید که ما از صلحی پشتیبانی می‌کنیم به رهبری افغان‌ها باشد و منجر به پایان جنگ در افغانستان شود.  

او افزود: "جمهوری افغانستان در رویکرد صلح، متحد است." 

معصوم ستانکزی، رییس هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان در این نشست نیز گفت که "متأسفانه، مردم افغانستان در چهار دهۀ گذشته در نتیجۀ خشونت‌ها در افغانستان، قربانی می‌‌دهند." 

او تأکید کرد که "گفت‌وگو با طالبان در شرایط کنونی دشوار است و اما کوتاه‌ترین راه برای برقراری صلح در افغانستان است." 

او افزود: "افزایش خشونت‌ها در افغانستان به وِیژه ولایت هلمند و دیگر بخش‌های کشور نه تنها که جان مردم را گرفته‌است بلکه هزاران تن، بی‌جا شده‌اند." 

او می‌افزایدکه با جود رهایی زندانیان طالب، خشونت‌ها در افغانستان کاهش نیافته‌اند.  

او در ادامه گفت: "ما برای آیندۀ افغانستان، نیاز به کمک‌های جامعۀ جهانی داریم." 

میشل باشلت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که با آغاز گفت‌وگوهای صلح افغانستان در دوحه، پایتخت قطر، تلفات غیرنظامیان در این کشور، کاهش نیافته‌است.  

او افزود: "گفت‌وگوی‌های صلح فرصت را برای هر دو طرف، به میان آورده‌است." 

اریکسون سوریده وزیر امور خارجه ناروی نیز در این نشست گفت که خشونت‌ها در افغانستان بسیار زیاد افزایش یافته‌اند و نیاز است تا خشونت‌ها در این کشور، کاهش یابند.  

خواست حکومت از نشست فردا  

بربنیاد دومین راهبرد ملی صلح و توسعۀ افغانستان که برای جذب کمک‌های آیندۀ جامعۀ جهانی به افغانستان ترتیب شده‌است، قرار است حکومت افغانستان در نشست ژنو از کمک‌کننده‌گان بخواهد که برای ۴ سال سالانه تا ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر به افغانستان کمک کنند.  

حکومت در این راهبرد، در سه گزینه خواستار کمک شده‌است. در گزینۀ نخست تداوم ۳میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر کمک‌های سالانۀ جهان به افغانستان را دربر می‌گیرد. اگر این کمک‌ها تأیید شود، رُشد اقتصادی افغانستان را تا سه ونیم درصد تأمین خواهند کرد. 

در گزینۀ دوم، تداوم کمک‌های غیرنظامی از دو تا سه میلیارد دالر در سال به افغانستان در خواست شده‌است که با این مبلغ انده‌کی بهبود در وضیعت اقتصادی رونما خواهد شد. 

در گزینۀ سوم، بیش از ۱۶میلیارد دالر کمک‌های غیرنظامی و نظامی جهان برای چهار سال آینده درخواست شده‌است، که با این مبلغ وضیعت کنونی اقتصادی ادامه خواهد یافت.  

هم‌رسانی کنید