Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

منابع: رییس جمهور با اصول پذیرفته شده در دوحه مخالفت دارد

در حالی که منابعی از شکستن بن بست برای آغاز مذاکرات دوحه خبر میدهند اما این منابع تأکید می ورزند که اصول پذیرفته شده برای آغاز این مذاکرات با مخالفت های رییس جمهورغنی رو برو شده است.

به گفته منابعی در قطر، هیئت های مذاکره کننده دو طرف توافق کرده اند که توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان موضع گیری های سازمان ملل در باره صلح افغانستان و اراده شهروندان افغانستان را اساس مذاکرات صلح قرار دهند.

از نزدیک به دو نیم ماه، پیشنهاد طالبان برای اساس قرار گرفتن توافق نامه صلح میان امریکا و گروه طالبان، بن بستی را در برابر آغاز مذاکرات صلح افغانستان به میان آورده بود، اما منابعی در قطر می گویند که این بنست روز گذشته شکسته شد و دو طرف برای آغاز این گفتگوها در کنار اساس قرار گرفتن توافق امریکا با طالبان توافق کرده اند که موضع گیری های سازمان ملل متحد در باره صلح افغانستان و اراده شهروندان افغانستان نیز اساس این مذاکرات قرار بگیرند - توافقی که به باور برخی از منابع، برخلاف خواست رییس جمهور غنی است.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان، گفت: «فکر می کنم که توافق نکردن بخاطر صلح، حکومت را پیش مردم بیشتر ملامت می سازد و یک مقدار وجاهت که پیش مردم داشت آن را هم از دست می دهد.»

اما ریاست جمهوری شکستن بن بست را در آغاز مذاکرات و نیز مخالفت های رییس جمهور را رد می کند.

درهمین حال برخی ازناظران بر روند صلح با انتقاد ازتشکیل نشدن شورای عالی مصالحه ملی می گویند که اگر این شورا ایجاد می شد، اختلاف میان ارگ وبرخی ازاعضای هیآت  درست مدیریت می شد.

همزمان با سرنوشت نا روشن تشکیل شورای عالی مصالحه ملی، رییس شورای عالی مصالحه ملی دراین اواخر بیشتر سرگرم سفر به کشورهای منطقه بوده است.

احمد ولی مسعود، رییس بنیاد شهید احمد شاه مسعود، گفت: «تا هنوز شورای عالی مصالحه ملی خود را تعریف نکرده است که آیا یک شورای حکومتی است و یا شورای مستقل است؟»

عطا محمد نور رییس اجراییه جمعیت اسلامی افغانستن و سید حامد گیلانی رهبر حزب محاذ ملی اسلامی افغانستان نیز از شکسته شدن بن بست در مذاکرات دوحه استقبال کرده اند.

شاخه جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی در باره شکستن این بن بست چنین دیدگاهی دارد.

عبدالفتاح احمدزی، مسوول مطبوعات جمعیت اسلامی افغانستان، گفت: «اگر بن بست میان ارگ و گروه طالبان شکسته باشد، آیا بن بست میان ارگ و داکتر عبدالله واقعا شکسته است؟»

بحث در باره شکستن بن بست در مذاکرات دوحه یک روز پس از سفر وزیر خارجه امریکا به قطر بالا گرفت. این تحولات هنگامی به میان آمده اند که معصوم ستانکزی رییس هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و سلام رحیمی همراه با چند عضو دیگر از این هیات در یک سفر از پیش اعلام نشده به کابل آمده اند و با رییس جمهور غنی چندین بار دیدار هایی هم داشته اند - انتظار می رود آقای ستانکزی با برخی از اعضای این هیات فردا دوباره به قطر بروند.

منابع: رییس جمهور با اصول پذیرفته شده در دوحه مخالفت دارد

ریاست جمهوری شکستن بن بست را در آغاز مذاکرات و نیز مخالفت های رییس جمهور را رد می کند.

Thumbnail

در حالی که منابعی از شکستن بن بست برای آغاز مذاکرات دوحه خبر میدهند اما این منابع تأکید می ورزند که اصول پذیرفته شده برای آغاز این مذاکرات با مخالفت های رییس جمهورغنی رو برو شده است.

به گفته منابعی در قطر، هیئت های مذاکره کننده دو طرف توافق کرده اند که توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان موضع گیری های سازمان ملل در باره صلح افغانستان و اراده شهروندان افغانستان را اساس مذاکرات صلح قرار دهند.

از نزدیک به دو نیم ماه، پیشنهاد طالبان برای اساس قرار گرفتن توافق نامه صلح میان امریکا و گروه طالبان، بن بستی را در برابر آغاز مذاکرات صلح افغانستان به میان آورده بود، اما منابعی در قطر می گویند که این بنست روز گذشته شکسته شد و دو طرف برای آغاز این گفتگوها در کنار اساس قرار گرفتن توافق امریکا با طالبان توافق کرده اند که موضع گیری های سازمان ملل متحد در باره صلح افغانستان و اراده شهروندان افغانستان نیز اساس این مذاکرات قرار بگیرند - توافقی که به باور برخی از منابع، برخلاف خواست رییس جمهور غنی است.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان، گفت: «فکر می کنم که توافق نکردن بخاطر صلح، حکومت را پیش مردم بیشتر ملامت می سازد و یک مقدار وجاهت که پیش مردم داشت آن را هم از دست می دهد.»

اما ریاست جمهوری شکستن بن بست را در آغاز مذاکرات و نیز مخالفت های رییس جمهور را رد می کند.

درهمین حال برخی ازناظران بر روند صلح با انتقاد ازتشکیل نشدن شورای عالی مصالحه ملی می گویند که اگر این شورا ایجاد می شد، اختلاف میان ارگ وبرخی ازاعضای هیآت  درست مدیریت می شد.

همزمان با سرنوشت نا روشن تشکیل شورای عالی مصالحه ملی، رییس شورای عالی مصالحه ملی دراین اواخر بیشتر سرگرم سفر به کشورهای منطقه بوده است.

احمد ولی مسعود، رییس بنیاد شهید احمد شاه مسعود، گفت: «تا هنوز شورای عالی مصالحه ملی خود را تعریف نکرده است که آیا یک شورای حکومتی است و یا شورای مستقل است؟»

عطا محمد نور رییس اجراییه جمعیت اسلامی افغانستن و سید حامد گیلانی رهبر حزب محاذ ملی اسلامی افغانستان نیز از شکسته شدن بن بست در مذاکرات دوحه استقبال کرده اند.

شاخه جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی در باره شکستن این بن بست چنین دیدگاهی دارد.

عبدالفتاح احمدزی، مسوول مطبوعات جمعیت اسلامی افغانستان، گفت: «اگر بن بست میان ارگ و گروه طالبان شکسته باشد، آیا بن بست میان ارگ و داکتر عبدالله واقعا شکسته است؟»

بحث در باره شکستن بن بست در مذاکرات دوحه یک روز پس از سفر وزیر خارجه امریکا به قطر بالا گرفت. این تحولات هنگامی به میان آمده اند که معصوم ستانکزی رییس هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و سلام رحیمی همراه با چند عضو دیگر از این هیات در یک سفر از پیش اعلام نشده به کابل آمده اند و با رییس جمهور غنی چندین بار دیدار هایی هم داشته اند - انتظار می رود آقای ستانکزی با برخی از اعضای این هیات فردا دوباره به قطر بروند.

هم‌رسانی کنید