Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آسترالیا ۱۰ سرباز متهم به جرایم جنگی در افغانستان را بر کنار کرد

بربنیاد یک گزارش شبکۀ ای‌بی‌سی آسترالیا، حکومت این کشور امروز (پنج‌شنبه، ۶ قوس)، دست کم ده سربازش را که در جرایم جنگی در افغانستان دست داشتند، از وظیفه‌های شان برکنار کرده‌است.

در این گزارش آمده‌است که دیگر اعضای نیروهای ویژۀ این کشور که در کشتار غیرنظامیان و یا زندانیان افغان متهم بوده‌اند، با اخراج شدن و یا مجازات‌ انضباطی از جمله اخطارهای رسمی، روبه‌رو استند.

گزارش می‌افزاید که بیشتر این اعضا، "گواه" کشتارهای سربازان ویژۀ آسترالیایی در افغانستان استند، اما آنان شامل ۱۹ سرباز که متهم اصلی شناخته شده‌اند، نیستند.

روز یک‌شنبه، پس از تأیید شدن جرایم جنگی نیروهای آسترالیایی در افغانستان، جنرال آنگس کمپبل، فرمانده نیروی دفاعی آسترالیا تعهد ایجاد اصلاحات را در نیروهای زیرفرمان‌اش دارد.

جنرال کمپبل افزود که باید گزارش اخیر مربوط به ارتکاب جنایات سربازان را در افغانستان "متعلق به خود" دانسته و متعهد شوند که تغییراتی را برای تکرار نکردن این جنایات، انجام دهند.

این درحالی‌است که یک ارزیابی چهار ساله از کارکرد ۱۱ سالۀ نیروهای آسترالیایی درافغانستان که به تازه‌گی آماده شده‌است، نشان می‌دهد که نیروهای این کشور در افغانستان به ویژه ولایت ارزگان در قتل دست کم ۴۰ غیرنظامی بی‌گناه، دست داشته‌اند.

بربنیاد این بررسی‌ها، نیروهای آسترالیایی در دورۀ حضور شان از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۱۶ میلادی در افغانستان در قتل ۳۹ زندانی، غیرنظامی و کشاورز افغان دست داشته‌اند.

در گزارش ۵۷ پروندۀ قتل ارزیابی شده‌اند و نزدیک به یک هزار تن در پیوند به آن‌ها، گواهی داده‌اند.

آسترالیا یکی ازهم پیمانان نزدیک واشنگتن هزاران نظامی را در سال ۲۰۰۵ به افغانستان فرستاد و بیشتر این نیروها در ولایت ارزگان جابه‌جا بودند.

هرچند مأموریت جنگی نیروهای آسترالیایی در افغانستان درسال ۲۰۱۶پایان یافت، اما ۴۰۰ سرباز آسترالیایی هم‌چنان مأموریت آموزش نیروهای افغان را ادامه می‌دهند.

آسترالیا ۱۰ سرباز متهم به جرایم جنگی در افغانستان را بر کنار کرد

دیگر اعضای نیروهای ویژۀ این کشور که در کشتار غیرنظامیان و یا زندانیان افغان متهم بوده‌اند، با اخراج شدن و یا مجازات‌ انضباطی از جمله اخطارهای رسمی، روبه‌رو استند.

Thumbnail

بربنیاد یک گزارش شبکۀ ای‌بی‌سی آسترالیا، حکومت این کشور امروز (پنج‌شنبه، ۶ قوس)، دست کم ده سربازش را که در جرایم جنگی در افغانستان دست داشتند، از وظیفه‌های شان برکنار کرده‌است.

در این گزارش آمده‌است که دیگر اعضای نیروهای ویژۀ این کشور که در کشتار غیرنظامیان و یا زندانیان افغان متهم بوده‌اند، با اخراج شدن و یا مجازات‌ انضباطی از جمله اخطارهای رسمی، روبه‌رو استند.

گزارش می‌افزاید که بیشتر این اعضا، "گواه" کشتارهای سربازان ویژۀ آسترالیایی در افغانستان استند، اما آنان شامل ۱۹ سرباز که متهم اصلی شناخته شده‌اند، نیستند.

روز یک‌شنبه، پس از تأیید شدن جرایم جنگی نیروهای آسترالیایی در افغانستان، جنرال آنگس کمپبل، فرمانده نیروی دفاعی آسترالیا تعهد ایجاد اصلاحات را در نیروهای زیرفرمان‌اش دارد.

جنرال کمپبل افزود که باید گزارش اخیر مربوط به ارتکاب جنایات سربازان را در افغانستان "متعلق به خود" دانسته و متعهد شوند که تغییراتی را برای تکرار نکردن این جنایات، انجام دهند.

این درحالی‌است که یک ارزیابی چهار ساله از کارکرد ۱۱ سالۀ نیروهای آسترالیایی درافغانستان که به تازه‌گی آماده شده‌است، نشان می‌دهد که نیروهای این کشور در افغانستان به ویژه ولایت ارزگان در قتل دست کم ۴۰ غیرنظامی بی‌گناه، دست داشته‌اند.

بربنیاد این بررسی‌ها، نیروهای آسترالیایی در دورۀ حضور شان از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۱۶ میلادی در افغانستان در قتل ۳۹ زندانی، غیرنظامی و کشاورز افغان دست داشته‌اند.

در گزارش ۵۷ پروندۀ قتل ارزیابی شده‌اند و نزدیک به یک هزار تن در پیوند به آن‌ها، گواهی داده‌اند.

آسترالیا یکی ازهم پیمانان نزدیک واشنگتن هزاران نظامی را در سال ۲۰۰۵ به افغانستان فرستاد و بیشتر این نیروها در ولایت ارزگان جابه‌جا بودند.

هرچند مأموریت جنگی نیروهای آسترالیایی در افغانستان درسال ۲۰۱۶پایان یافت، اما ۴۰۰ سرباز آسترالیایی هم‌چنان مأموریت آموزش نیروهای افغان را ادامه می‌دهند.

هم‌رسانی کنید