Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دو انفجار ماین مقناطیسی در کابل؛ ۷ تن زخم برداشته‌اند

پولیس کابل در یک خبرنامه امروز (شنبه، ۸ قوس) می‌گوید که هفت تن در نتیجۀ دو انفجار ماین مقناطیسی در شهر کابل، زخم برداشته‌اند.

در خبرنامه آمده‌است که انفجار نخست حوالی ساعت ۰۷:۱۰ دقیقه بامداد امروز در منطقۀ گولایی سینما در مربوطات ناحیۀ یازدهم شهر کابل هنگامی رخ داد که یک ماین مقناطیسی بر یک موتر "لندکروزر"، انفجار کرد که در نتیجه، چهار تن زخم برداشته‌اند.

خبرنامه می‌افزاید که انفجار دومی حوالی ساعت ۰۷:۴۰ دقیقۀ بامداد امروز در جادۀ شهرک امید سبز در مربوطات ناحیۀ ششم هنگامی رخ داد که یک ماین مقناطیسی بر یک موتر "فلدر" انفجار کرد که در نتیجه، ۳ تن زخم برداشته‌اند.

در خبرنامه دربارۀ این انفجارها جزئیات بیشتر ارایه نشده‌است.

تاکنون هیچ گروهی به‌شمول طالبان مسؤولیت این انفجارها را به‌عهده نگرفته‌است.

دو انفجار ماین مقناطیسی در کابل؛ ۷ تن زخم برداشته‌اند

پولیس کابل می‌گوید که انفجار نخست حوالی ساعت ۰۷:۱۰ دقیقه بامداد امروز در منطقۀ گولایی سینما در مربوطات ناحیۀ یازدهم شهر کابل رخ داده‌است.

Thumbnail

پولیس کابل در یک خبرنامه امروز (شنبه، ۸ قوس) می‌گوید که هفت تن در نتیجۀ دو انفجار ماین مقناطیسی در شهر کابل، زخم برداشته‌اند.

در خبرنامه آمده‌است که انفجار نخست حوالی ساعت ۰۷:۱۰ دقیقه بامداد امروز در منطقۀ گولایی سینما در مربوطات ناحیۀ یازدهم شهر کابل هنگامی رخ داد که یک ماین مقناطیسی بر یک موتر "لندکروزر"، انفجار کرد که در نتیجه، چهار تن زخم برداشته‌اند.

خبرنامه می‌افزاید که انفجار دومی حوالی ساعت ۰۷:۴۰ دقیقۀ بامداد امروز در جادۀ شهرک امید سبز در مربوطات ناحیۀ ششم هنگامی رخ داد که یک ماین مقناطیسی بر یک موتر "فلدر" انفجار کرد که در نتیجه، ۳ تن زخم برداشته‌اند.

در خبرنامه دربارۀ این انفجارها جزئیات بیشتر ارایه نشده‌است.

تاکنون هیچ گروهی به‌شمول طالبان مسؤولیت این انفجارها را به‌عهده نگرفته‌است.

هم‌رسانی کنید