Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

غنی در گفت‌وگوی تلفونی از عمل‌کرد فرماندهان ارتش سپاس‌گزاری کرد

رییس‌جمهور غنی، در گفت‌وگوی تلفونی با شماری از فرماندهان ارتش در بخش‌های حساس و دشوارگذر کشور، بر پشتیبانی حکومت و مردم از عمل‌کرد این نیروها در مهار ناامنی‌های اخیر تأکید کرده‌است.

ریاست‌جمهوری در خبرنامه‌یی می‌گوید که قرار است رییس‌جمهور برای سپاس‌گزاری از نیروهای امنیتی و دفاعی با آنان گفت‌وگوی تلفونی داشته‌ باشند.

در ویدیویی که از ارگ از این گفت‌وگوی آقای غنی با یکی از فرماندهان ارتش پخش کرده‌است، رییس‌جمهور می‌گوید: «حملۀ دشمن را عقب زدید و اکنون با قوت ایستاده‌اید، خواستم از شما تشکر کنم و اطمینان بدهم که تمام دولت و تمام مردم پشتیبان شما هستند.‌»

پیش از این گفت‌وگوی تلفونی رییس‌جمهور، کابل برای سومین هفته پی در پی، بامداد شنبه را گواه انفجارهایی شد.

در یکی از این رویدادها در منطقۀ خیرخانۀ کابل که برخاسته از انفجار ماین مقناطیسی بر یک موتر بود، چهار تن زخم برداشته‌اند.

جان‌محمد، گواۀ این انفجار گفت: «شیشه‌های پنجره‌های خانه‌ام شکستند. آمدم پایین. دیدم که سه، چهار نفر این‌جا بودند؛ دو تن از آنان پاهای شان قطع شده بود. یک‌تا عسکر این‌جا افتیده بود، دیگران را هم از موتر کشیدند.» 

فرید، باشندۀ کابل نیز افزود: «از خانه می‌براییم، هیچ نمی‌فهمیم که پس به خانه خود می‌رویم یا نی! چه رقم شهر است؟ از ما کسی پرسان می‌کند؟ امنیت هست، نیست؟»

در غرب کابل در مربوطات حوزۀ ششم شهر نیز امروز موتر دیگری آماج ماین مقناطیسی قرار گرفت که در این رویداد سه تن زخمی شده‌اند.

ساعتی پس از این رویداد، از جان‌باختن یک غیرنظامی و مجروح ‌شدن یک‌ تن دیگر در انفجار ماین مقناطیسی در شهر لشکرگاۀ هلمند هم خبر رسید.

عصمت‌الله، باشندۀ کابل اظهار داشت: «همین ام‌صبح وقتی که من از خانه می‌برامدم طرف وظیفه می‌آمدم، تا همین‌جا را هم برای من چندین زنگ آمد که: عصمت، خودت به‌خیر رسیدی؟ کجا هستی؟ حادثه بخیر گذشت؟ این کار یک روز نیست، چندین‌بار است که همین‌طور شده است.»

به‌روز جمعه، وزارت دفاع ملی گفت که در یک هفتۀ اخیر، در هر بیست و چهارساعت، بیش از بیست ولایت کشور، گواۀ حمله‌ها و رویدادهای ضد امنیتی از سوی طالبان بوده‌اند.
هرچند طالبان این گفته‌ها را رد کرده‌اند و گفته‌اند که حمله‌های این گروه کاهش یافته‌اند.

غنی در گفت‌وگوی تلفونی از عمل‌کرد فرماندهان ارتش سپاس‌گزاری کرد

پیش از این گفت‌وگوی تلفونی رییس‌جمهور، کابل برای سومین هفته پی در پی، بامداد شنبه را گواه انفجارهایی شد.

تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور غنی، در گفت‌وگوی تلفونی با شماری از فرماندهان ارتش در بخش‌های حساس و دشوارگذر کشور، بر پشتیبانی حکومت و مردم از عمل‌کرد این نیروها در مهار ناامنی‌های اخیر تأکید کرده‌است.

ریاست‌جمهوری در خبرنامه‌یی می‌گوید که قرار است رییس‌جمهور برای سپاس‌گزاری از نیروهای امنیتی و دفاعی با آنان گفت‌وگوی تلفونی داشته‌ باشند.

در ویدیویی که از ارگ از این گفت‌وگوی آقای غنی با یکی از فرماندهان ارتش پخش کرده‌است، رییس‌جمهور می‌گوید: «حملۀ دشمن را عقب زدید و اکنون با قوت ایستاده‌اید، خواستم از شما تشکر کنم و اطمینان بدهم که تمام دولت و تمام مردم پشتیبان شما هستند.‌»

پیش از این گفت‌وگوی تلفونی رییس‌جمهور، کابل برای سومین هفته پی در پی، بامداد شنبه را گواه انفجارهایی شد.

در یکی از این رویدادها در منطقۀ خیرخانۀ کابل که برخاسته از انفجار ماین مقناطیسی بر یک موتر بود، چهار تن زخم برداشته‌اند.

جان‌محمد، گواۀ این انفجار گفت: «شیشه‌های پنجره‌های خانه‌ام شکستند. آمدم پایین. دیدم که سه، چهار نفر این‌جا بودند؛ دو تن از آنان پاهای شان قطع شده بود. یک‌تا عسکر این‌جا افتیده بود، دیگران را هم از موتر کشیدند.» 

فرید، باشندۀ کابل نیز افزود: «از خانه می‌براییم، هیچ نمی‌فهمیم که پس به خانه خود می‌رویم یا نی! چه رقم شهر است؟ از ما کسی پرسان می‌کند؟ امنیت هست، نیست؟»

در غرب کابل در مربوطات حوزۀ ششم شهر نیز امروز موتر دیگری آماج ماین مقناطیسی قرار گرفت که در این رویداد سه تن زخمی شده‌اند.

ساعتی پس از این رویداد، از جان‌باختن یک غیرنظامی و مجروح ‌شدن یک‌ تن دیگر در انفجار ماین مقناطیسی در شهر لشکرگاۀ هلمند هم خبر رسید.

عصمت‌الله، باشندۀ کابل اظهار داشت: «همین ام‌صبح وقتی که من از خانه می‌برامدم طرف وظیفه می‌آمدم، تا همین‌جا را هم برای من چندین زنگ آمد که: عصمت، خودت به‌خیر رسیدی؟ کجا هستی؟ حادثه بخیر گذشت؟ این کار یک روز نیست، چندین‌بار است که همین‌طور شده است.»

به‌روز جمعه، وزارت دفاع ملی گفت که در یک هفتۀ اخیر، در هر بیست و چهارساعت، بیش از بیست ولایت کشور، گواۀ حمله‌ها و رویدادهای ضد امنیتی از سوی طالبان بوده‌اند.
هرچند طالبان این گفته‌ها را رد کرده‌اند و گفته‌اند که حمله‌های این گروه کاهش یافته‌اند.

هم‌رسانی کنید