Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقادها از تأخیر در نهایی شدن تشکیل شورای عالی مصالحه ملی

شماری از آگاهان با انتقاد از عبدالله عبدالله رییس شورای مصالحه ملی می گویند که او پیش ازآن که تشکیل این شورا را نهایی سازد، در سفر های بیرونی مشغول است.

آنان می گویند که آقای عبدالله نخست باید اجماع داخلی را درباره روند صلح به میان میاورد وسپس به دنبال جلب پشتیبانی کشورهای منطقه ازاین روند می شد.

عبدالله عبدالله دوماه گذشته به پنج کشور پاکستان، هند، ایران، ازبیکستان وترکیه ازبهر جلب پشیبتانی کشورهای منطقه از روند صلح کشور سفرکرده است.

اما این سفرهایی او درحالی که تشکیل شورای عالی مصالحه ملی با گذشت بیش ازشش ماه ازامضای توافق نامه سیاسی میان عبدالله واشرف غنی نهایی نشده است، با انتقادهایی روبه رو است.

فیض الله جلال، استاد دانشگاه، گفت: «سفرهای داکتر عبدالله رییس شورای عالی صلح در سطح منطقه حایز اهمیت است ولی اهمیت بیشتر این داشت که باید این اول شورای عالی صلح می ساخت، شورای عالی صلح پروگرام صلح و پالیسی صلح را ارائه می کرد.»

ملالی شینواری، عضو پیشین مجلس نماینده گان، گفت: «آقای عبدالله در سفرهایش برخی از دستاوردهایی داشت اما در داخل نیز کارهای خود را سرعت می بخشید.» 

اما شورای عالی مصالحه ملی می گوید که تشکیل شورای رهبری شورای مصالحه با عضویت چهل وشش تن به زودی اعلام خواهد شد، اما شماری از سیاست گرانی چون گلبدین حکمتیار ورحمت الله نبیل  که به گفته منابع دراین شورا عضویت دارند می گویند که تا کنون به گونه رسمی به آنان دراین باره چیزی گفته نشده است.

رحمت الله نبیل  رییس پیشین امنیت ملی، گفت: «به دلیل دیدگاه منتقدانه ای که راجع به بعضی مسایل داشتیم نام ما خط زده شده بود و حالی پس دوباره می شنویم که نام ما شامل است اما بازهم رسمی چیزی ما تا به حال دریافت نکردیم.» 

حفیظ الرحمان نقی، عضو حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، گفت: «تشویش کنونی ای که وجود دارد پیش رهبری حزب اسلامی بر این است که مبادا شورای عالی مصالحه با موقف انفعالی ای که درکارهایش دارد این بارهم در خصوص تعیین اعضای رهبری شورای عالی مصالحه به جای این که بر مشاوره بپردازد مبادا بر مناوله یعنی بر داد و ستد سیاسی نپردازد.» 

هرچند رییس جمهور درفرمانی در ماه اسد چهل و پنج تن را به عنوان اعضای رهبری شورای مصالحه ملی معرفی کرد اما این فرمان ازسوی عبدالله عبدالله رد گردید وگفت که رییس جمهور نه بل خودش صلاحیت معرفی اعضای رهبری شورا را دارد.

حمزه نورستانی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «داکتر صاحب عبدالله شاید این توانایی را ندارد که همین مسوولیت را پیش ببرد.»

نور احمد ناصری آگاه مسایل سیاسی گفت: «اگر میان خود توافق نکنند مردم افغانستان بیشتر به سوی بدبختی می روند.»

اتحادیه اروپا نیز به روز پنج شنبه اتحادیه اروپا خواستار تشکیل و آغاز به کار بی درنگ شورای رهبری  شورای عالی مصالحه ملی برای رهنمایی کار هیآت مذاکره کننده جمهوریت دردوحه شده است.

انتقادها از تأخیر در نهایی شدن تشکیل شورای عالی مصالحه ملی

شورای عالی مصالحه ملی می گوید که تشکیل شورای رهبری شورای مصالحه با عضویت چهل وشش تن به زودی اعلام خواهد شد. 

Thumbnail

شماری از آگاهان با انتقاد از عبدالله عبدالله رییس شورای مصالحه ملی می گویند که او پیش ازآن که تشکیل این شورا را نهایی سازد، در سفر های بیرونی مشغول است.

آنان می گویند که آقای عبدالله نخست باید اجماع داخلی را درباره روند صلح به میان میاورد وسپس به دنبال جلب پشتیبانی کشورهای منطقه ازاین روند می شد.

عبدالله عبدالله دوماه گذشته به پنج کشور پاکستان، هند، ایران، ازبیکستان وترکیه ازبهر جلب پشیبتانی کشورهای منطقه از روند صلح کشور سفرکرده است.

اما این سفرهایی او درحالی که تشکیل شورای عالی مصالحه ملی با گذشت بیش ازشش ماه ازامضای توافق نامه سیاسی میان عبدالله واشرف غنی نهایی نشده است، با انتقادهایی روبه رو است.

فیض الله جلال، استاد دانشگاه، گفت: «سفرهای داکتر عبدالله رییس شورای عالی صلح در سطح منطقه حایز اهمیت است ولی اهمیت بیشتر این داشت که باید این اول شورای عالی صلح می ساخت، شورای عالی صلح پروگرام صلح و پالیسی صلح را ارائه می کرد.»

ملالی شینواری، عضو پیشین مجلس نماینده گان، گفت: «آقای عبدالله در سفرهایش برخی از دستاوردهایی داشت اما در داخل نیز کارهای خود را سرعت می بخشید.» 

اما شورای عالی مصالحه ملی می گوید که تشکیل شورای رهبری شورای مصالحه با عضویت چهل وشش تن به زودی اعلام خواهد شد، اما شماری از سیاست گرانی چون گلبدین حکمتیار ورحمت الله نبیل  که به گفته منابع دراین شورا عضویت دارند می گویند که تا کنون به گونه رسمی به آنان دراین باره چیزی گفته نشده است.

رحمت الله نبیل  رییس پیشین امنیت ملی، گفت: «به دلیل دیدگاه منتقدانه ای که راجع به بعضی مسایل داشتیم نام ما خط زده شده بود و حالی پس دوباره می شنویم که نام ما شامل است اما بازهم رسمی چیزی ما تا به حال دریافت نکردیم.» 

حفیظ الرحمان نقی، عضو حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، گفت: «تشویش کنونی ای که وجود دارد پیش رهبری حزب اسلامی بر این است که مبادا شورای عالی مصالحه با موقف انفعالی ای که درکارهایش دارد این بارهم در خصوص تعیین اعضای رهبری شورای عالی مصالحه به جای این که بر مشاوره بپردازد مبادا بر مناوله یعنی بر داد و ستد سیاسی نپردازد.» 

هرچند رییس جمهور درفرمانی در ماه اسد چهل و پنج تن را به عنوان اعضای رهبری شورای مصالحه ملی معرفی کرد اما این فرمان ازسوی عبدالله عبدالله رد گردید وگفت که رییس جمهور نه بل خودش صلاحیت معرفی اعضای رهبری شورا را دارد.

حمزه نورستانی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «داکتر صاحب عبدالله شاید این توانایی را ندارد که همین مسوولیت را پیش ببرد.»

نور احمد ناصری آگاه مسایل سیاسی گفت: «اگر میان خود توافق نکنند مردم افغانستان بیشتر به سوی بدبختی می روند.»

اتحادیه اروپا نیز به روز پنج شنبه اتحادیه اروپا خواستار تشکیل و آغاز به کار بی درنگ شورای رهبری  شورای عالی مصالحه ملی برای رهنمایی کار هیآت مذاکره کننده جمهوریت دردوحه شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره