Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امریکا درخواست پناهنده‌گی پیلوت افغان را رد کرد

امریکا درخواست پناهنده‌گی محمد نعیم اسدی، پیلوت افغان را که همراه با نیروهای امریکایی در افغانستان کار کرده‌است، رد کرد.

این پیلوت نظامی افغان که در نجات جان سربازان امریکایی نقش داشت، اکنون از ترس جانش مجبور شده‌است به صورت مخفی زنده‌گی کند.

بر بنیاد گزارش نشریه امریکایی "استارز اند استریپس" درخواست پناهنده‌گی محمدنعیم اسدی، همسر و دختر چهارساله‌اش در نخست از سوی امریکا پذیرفته شده بود، اما در ماه گذشته این درخواست از سوی ارتش آن کشور به یکبارگی، رد شد.

این پیلوت می‌گوید که برای مدتی در جایی پنهان در محافظت نیروهای امریکایی در افغانستان زنده‌گی می‌کرد، اما برای او تا روز دوشنبه گذشته مهلت داده شده بود که یا دوباره به ارتش افغانستان بپیوندد یا هم محل محافظت شده را ترک کند.

آقای اسدی، ۳۲ ساله که دارای رتبۀ نظامی "جگرن در مصاحبه با شبکۀ امریکایی سی‌ان‌ان می‌گوید که او از این محل حفاظت شده اخراج شد و حالا خودش مجبور است برای حفاظت خود و خانواده‌اش به طور مخفی و در هراس، زنده‌گی کند.

بر بنیاد این گزارش، نیروهای امریکایی و مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در این باره تاکنون چیزی نگفته‌اند.

در سال ۲۰۱۶ میلادی، نیلوفر رحمانی، یک پیلوت دیگر نظامی افغان پس از تهدید به مرگ از سوی طالبان، از مریکا پناهنده‌گی دریافت کرد.

امریکا درخواست پناهنده‌گی پیلوت افغان را رد کرد

این پیلوت نظامی افغان که در نجات جان سربازان امریکایی نقش داشت، اکنون از ترس جانش مجبور شده‌است به صورت مخفی زنده‌گی کند.

Thumbnail

امریکا درخواست پناهنده‌گی محمد نعیم اسدی، پیلوت افغان را که همراه با نیروهای امریکایی در افغانستان کار کرده‌است، رد کرد.

این پیلوت نظامی افغان که در نجات جان سربازان امریکایی نقش داشت، اکنون از ترس جانش مجبور شده‌است به صورت مخفی زنده‌گی کند.

بر بنیاد گزارش نشریه امریکایی "استارز اند استریپس" درخواست پناهنده‌گی محمدنعیم اسدی، همسر و دختر چهارساله‌اش در نخست از سوی امریکا پذیرفته شده بود، اما در ماه گذشته این درخواست از سوی ارتش آن کشور به یکبارگی، رد شد.

این پیلوت می‌گوید که برای مدتی در جایی پنهان در محافظت نیروهای امریکایی در افغانستان زنده‌گی می‌کرد، اما برای او تا روز دوشنبه گذشته مهلت داده شده بود که یا دوباره به ارتش افغانستان بپیوندد یا هم محل محافظت شده را ترک کند.

آقای اسدی، ۳۲ ساله که دارای رتبۀ نظامی "جگرن در مصاحبه با شبکۀ امریکایی سی‌ان‌ان می‌گوید که او از این محل حفاظت شده اخراج شد و حالا خودش مجبور است برای حفاظت خود و خانواده‌اش به طور مخفی و در هراس، زنده‌گی کند.

بر بنیاد این گزارش، نیروهای امریکایی و مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در این باره تاکنون چیزی نگفته‌اند.

در سال ۲۰۱۶ میلادی، نیلوفر رحمانی، یک پیلوت دیگر نظامی افغان پس از تهدید به مرگ از سوی طالبان، از مریکا پناهنده‌گی دریافت کرد.

هم‌رسانی کنید