تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی راننده‌گان از ناامن شدن شاهراه کابل - ننگرهار

شماری از راننده‌گان و مسافران شاهراه کابل - ننگرهار از آن‌چه که افزایش ناامنی‌ها و ایجاد ایست‌های بازرسی طالبان در این شاهراه می‌گویند ابزار نگرانی می‌کنند.

راننده‌گان در این مسیر می‌گویند که در چندین بخش این شاهراه گاه‌گاهی طالبان موترهای نیروها و کارمندان دولتی را آماج نیز قرار می‌دهند.

نصیر آغا، یکی از این راننده‌گان گفت: «دیروز هم این‌جا جنگ بود. بسیاری وقت‌ها این‌جا جنگ است.»

میرحاتم، رانندۀ دیگر نیز افزود: «وقتی ما به جلال‌آباد می‌رویم، شب‌هنگام طالبان را می‌بینیم در این مسیر.»

در همین حال، باشنده‌گان ولسوالی سروبی کابل که در مسیر این شاهراه است، نیز می‌گویند که طالبان در چندین روستای این ولسوالی حضور دارند و گاهگاهی از تپه‌های این روستاها بر موترهایی که از شاهراه می‌گذرند، گلوله‌باری می‌کنند.

حضرت الله، مدیر اجرایی ولسوالی سروبی بیان داشت: «یک دو نقطۀ تهدید پذیر داریم. دشمنان گاه‌گاهی بر مسافران شلیک می‌کنند. آن‌ها از طریق استخبارات کشورهای منطقه آگاه می‌شوند که بزرگان ما از این محل می‌گذرند.»

اما وزارت امور داخله می‌گوید که طالبان در ولسوالی‌های کابل حضور پراکنده دارند و نیروهای امنیتی در تلاش اند تا امنیت شاهراه‌های بزرگ کشور را تأمین کنند.

طارق آرین، سخن‌گوی وزارت امور داخله گفت: «در مسیر شاهراه هم‌چنان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حضور پایدار و ثابت دارند و به طالبان اجازه نمی‌دهیم فضای امن را برهم بزنند.»

شاهراه کابل-ننگرهار پیش از این از امن‌ترین شاهراه‌های کشور شمرده می‌شد، اما در ماه‌های پسین حضور طالبان در برخی از روستاهای نزدیک به این شاهراه بر امنیت آن اثر گذاشته است.

نگرانی راننده‌گان از ناامن شدن شاهراه کابل - ننگرهار

شاهراه کابل-ننگرهار پیش از این از امن‌ترین شاهراه‌های کشور شمرده می‌شد، اما در ماه‌های پسین حضور طالبان در برخی از روستاهای نزدیک به این شاهراه بر امنیت آن اثر گذاشته است.

تصویر بندانگشتی

شماری از راننده‌گان و مسافران شاهراه کابل - ننگرهار از آن‌چه که افزایش ناامنی‌ها و ایجاد ایست‌های بازرسی طالبان در این شاهراه می‌گویند ابزار نگرانی می‌کنند.

راننده‌گان در این مسیر می‌گویند که در چندین بخش این شاهراه گاه‌گاهی طالبان موترهای نیروها و کارمندان دولتی را آماج نیز قرار می‌دهند.

نصیر آغا، یکی از این راننده‌گان گفت: «دیروز هم این‌جا جنگ بود. بسیاری وقت‌ها این‌جا جنگ است.»

میرحاتم، رانندۀ دیگر نیز افزود: «وقتی ما به جلال‌آباد می‌رویم، شب‌هنگام طالبان را می‌بینیم در این مسیر.»

در همین حال، باشنده‌گان ولسوالی سروبی کابل که در مسیر این شاهراه است، نیز می‌گویند که طالبان در چندین روستای این ولسوالی حضور دارند و گاهگاهی از تپه‌های این روستاها بر موترهایی که از شاهراه می‌گذرند، گلوله‌باری می‌کنند.

حضرت الله، مدیر اجرایی ولسوالی سروبی بیان داشت: «یک دو نقطۀ تهدید پذیر داریم. دشمنان گاه‌گاهی بر مسافران شلیک می‌کنند. آن‌ها از طریق استخبارات کشورهای منطقه آگاه می‌شوند که بزرگان ما از این محل می‌گذرند.»

اما وزارت امور داخله می‌گوید که طالبان در ولسوالی‌های کابل حضور پراکنده دارند و نیروهای امنیتی در تلاش اند تا امنیت شاهراه‌های بزرگ کشور را تأمین کنند.

طارق آرین، سخن‌گوی وزارت امور داخله گفت: «در مسیر شاهراه هم‌چنان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حضور پایدار و ثابت دارند و به طالبان اجازه نمی‌دهیم فضای امن را برهم بزنند.»

شاهراه کابل-ننگرهار پیش از این از امن‌ترین شاهراه‌های کشور شمرده می‌شد، اما در ماه‌های پسین حضور طالبان در برخی از روستاهای نزدیک به این شاهراه بر امنیت آن اثر گذاشته است.

هم‌رسانی کنید