تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خلیل‌زاد دور تازۀ سفرهایش به منطقه را آغاز کرد

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان دور تازۀ سفرهایش را برای صلح افغانستان، آغاز کرده‌است. 

آقای خلیل‌زاد در تویترش نگاشته‌است که او در نخست به انقره رفته‌است تا پشتیبانی ترکیه را از صلح افغانستان بدست آورد. 

او هم‌چنین افزده‌است که سپس به قطر می‌رود تا چگونه بتواند در سرعت بخشی عملی‌شدن توافقات بدست آمدۀ اخیر میان هیئت‌های مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان کمک کند.

خلیل‌زاد افزوده‌است: «از این‌جا [انقره] به دوحه می‌روم تا ببینم چگونه ما می‌توانم به طرف‌ها کمک کنیم که توافقات اخیر روی کارشیوۀ صلح را عملی کنند و روی نقشۀ راه و آتش‌بس همه‌جانبه و دایمی پیشرفت سریع داشته باشند.» 

او تأکید کرده‌است که پس از قطر به دیگر کشورها نیز خواهد رفت تا به‌گفتۀ خودش حمایت‌های بیشتر بین‌المللی را برای صلح افغانستان بدست آورد. 

شام روز گذشته هیئت‌های مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان که از هشتاد روز به‌اینسو دردوحه سرگرم مذاکرات صلح استند اعلام کردند که روی کارشیوۀ مذاکرات صلح توافق کرده‌اند.

این توافق پس از بن‌بست یک ماهۀ گفت‌وگوهای طرف‌ها حاصل شده‌است. 

بربنیاد گفته‌های اعضای هیئت جمهوری اسلامی افغانستان، قرار است کمیته‌های کاری دو طرف روز شنبۀ هفتۀ آینده نشستی را دربارۀ مشخص کردن آجندای مذاکرات رسمی صلح برگزار کنند. 

خلیل‌زاد دور تازۀ سفرهایش به منطقه را آغاز کرد

او تأکید کرده‌است که پس از قطر به دیگر کشورها نیز خواهد رفت تا به‌گفتۀ خودش حمایت‌های بیشتر بین‌المللی را برای صلح افغانستان بدست آورد. 

تصویر بندانگشتی

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان دور تازۀ سفرهایش را برای صلح افغانستان، آغاز کرده‌است. 

آقای خلیل‌زاد در تویترش نگاشته‌است که او در نخست به انقره رفته‌است تا پشتیبانی ترکیه را از صلح افغانستان بدست آورد. 

او هم‌چنین افزده‌است که سپس به قطر می‌رود تا چگونه بتواند در سرعت بخشی عملی‌شدن توافقات بدست آمدۀ اخیر میان هیئت‌های مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان کمک کند.

خلیل‌زاد افزوده‌است: «از این‌جا [انقره] به دوحه می‌روم تا ببینم چگونه ما می‌توانم به طرف‌ها کمک کنیم که توافقات اخیر روی کارشیوۀ صلح را عملی کنند و روی نقشۀ راه و آتش‌بس همه‌جانبه و دایمی پیشرفت سریع داشته باشند.» 

او تأکید کرده‌است که پس از قطر به دیگر کشورها نیز خواهد رفت تا به‌گفتۀ خودش حمایت‌های بیشتر بین‌المللی را برای صلح افغانستان بدست آورد. 

شام روز گذشته هیئت‌های مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان که از هشتاد روز به‌اینسو دردوحه سرگرم مذاکرات صلح استند اعلام کردند که روی کارشیوۀ مذاکرات صلح توافق کرده‌اند.

این توافق پس از بن‌بست یک ماهۀ گفت‌وگوهای طرف‌ها حاصل شده‌است. 

بربنیاد گفته‌های اعضای هیئت جمهوری اسلامی افغانستان، قرار است کمیته‌های کاری دو طرف روز شنبۀ هفتۀ آینده نشستی را دربارۀ مشخص کردن آجندای مذاکرات رسمی صلح برگزار کنند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره