Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نخستین نشست شورای عالی مصالحه ملی روز شنبه برگزار می‌شود

فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی می گوید که نخستین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی فردا در ریاست جمهوری برگزار می شود.

به گفتۀ منابع، نام‌های سید اسحاق گیلانی، فرخنده زهرا نادری و شهزاده شاهد نیز در فهرست ‌نام‌های ۴۵ نفر اعضای رهبری این شورا افزوده شده‌اند.

فهرست نام‌های این ۴۵ نفر قبلأ در فرمان رییس‌جمهور غنی اعلام شده‌ بود؛ فرمانی که عبدالله عبدالله با آن مخالفت کرد.

به گفتۀ منابع احتمال دارد نام‌های رحمت‌الله نبیل، احمد مسعود و احمد ولی مسعود نیز در این فهرست افزوده شوند.

منابع می‌گوید که عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی با رهبران سیاسی که عضویت رهبری این شورا را دارند سرگرم رأی‌زنی دربارۀ نشست روز شنبه و اجنداهای بعدی این شورا است.

این در حالی است که پس از شش ماه از امضای توافق سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله و در پی آن ایجاد شورای عالی مصالحۀ ملی تاکنون این شورا هیچ نشستی برگزار نکرده‌است؛ اما رییس این شورا چندین سفر خارجی رسمی از آدرس این شورا داشته است.

شماری از آگاهان سیاسی، این سفرهای آقای عبدالله را پیش از تشکیل شورای عالی مصالحۀ ملی انتقاد می‌کنند.

بربنیاد گزارش‌ها سفرهای عبدالله عبدالله با گروه همراهش به کشورهای ترکیه، ایران و ازبیکستان، هند و پاکستان با هواپیماهای شرکت‌های هوایی باختر، آریانا و کام ایر بوده‌اند و هزینۀ هر پرواز که به‌گونۀ چارتر کرایه شده بود، ۴۰ تا ۵۰ هزار دالر تخمین زده شده است.

نخستین نشست شورای عالی مصالحه ملی روز شنبه برگزار می‌شود

منابع می گویند نام‌های سید اسحاق گیلانی، فرخنده زهرا نادری و شهزاده شاهد نیز در فهرست ‌نام‌های ۴۵ نفر اعضای رهبری این شورا افزوده شده‌اند.

Thumbnail

فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی می گوید که نخستین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی فردا در ریاست جمهوری برگزار می شود.

به گفتۀ منابع، نام‌های سید اسحاق گیلانی، فرخنده زهرا نادری و شهزاده شاهد نیز در فهرست ‌نام‌های ۴۵ نفر اعضای رهبری این شورا افزوده شده‌اند.

فهرست نام‌های این ۴۵ نفر قبلأ در فرمان رییس‌جمهور غنی اعلام شده‌ بود؛ فرمانی که عبدالله عبدالله با آن مخالفت کرد.

به گفتۀ منابع احتمال دارد نام‌های رحمت‌الله نبیل، احمد مسعود و احمد ولی مسعود نیز در این فهرست افزوده شوند.

منابع می‌گوید که عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی با رهبران سیاسی که عضویت رهبری این شورا را دارند سرگرم رأی‌زنی دربارۀ نشست روز شنبه و اجنداهای بعدی این شورا است.

این در حالی است که پس از شش ماه از امضای توافق سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله و در پی آن ایجاد شورای عالی مصالحۀ ملی تاکنون این شورا هیچ نشستی برگزار نکرده‌است؛ اما رییس این شورا چندین سفر خارجی رسمی از آدرس این شورا داشته است.

شماری از آگاهان سیاسی، این سفرهای آقای عبدالله را پیش از تشکیل شورای عالی مصالحۀ ملی انتقاد می‌کنند.

بربنیاد گزارش‌ها سفرهای عبدالله عبدالله با گروه همراهش به کشورهای ترکیه، ایران و ازبیکستان، هند و پاکستان با هواپیماهای شرکت‌های هوایی باختر، آریانا و کام ایر بوده‌اند و هزینۀ هر پرواز که به‌گونۀ چارتر کرایه شده بود، ۴۰ تا ۵۰ هزار دالر تخمین زده شده است.

هم‌رسانی کنید