Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انفجار در ولسوالی دامان کندهار؛ ۳۱ تن زخم برداشتند

مقام‌های محلی ولایت کندهار امروز (دوشنبه، ۱۷ قوس) می‌گویند که ۳۱ تن به شمول ۱۵ غیرنظامی، در نتیجۀ انفجار موتر بم‌گذاری شده در ولسوالی دامان این ولایت، زخم برداشته‌اند. 

مقام‌های محلی می‌افزایند که این رویداد هنگامی رخ داد که یک موتر مازدا پر از مواد انفجار در برابر ساختمان فرماندهی پولیس این ولسوالی، انفجار داده شد.

از سویی دیگر، بهیر احمدی، سخن‌گوی والی کندهار می‌گوید که در این انفجار، ۱۵ غیرنظامی، نُه پولیس به شمول عبدالودود، فرمانده پولیس این ولسوالی، دو کارمند امنیت ملی و هفت کارمند ولسوالی این ولایت، زخم برداشته‌اند. 

جمال بارکزی، سخن‌گوی فرماندهی پولیس کندهار می‌گوید که در این انفجار، بر ساختمان فرماندهی پولیس نیز، آسیب رسیده‌است.

تاکنون هیچ گروهی به‌شمول طالبان نیز مسؤولیت این انفجار را به عهده نگرفته‌است.

پولیس کندهار همچنان از وقوع یک انفجار در ولسوالی ژیری این ولایت خبر داد.

به‌گفته پولیس یک مهاجم که قصد داشت با استفاده از یک موتر هاموی بم‌گذاری شده، نیروهای دولتی را آماج قرار دهد پیش از رسیدن به هدف، از سوی نیروهای دولتی آماج قرار گرفت. 

در این رویداد به نیروهای دولتی تلفات وارد نشده‌است.

انفجار در ولسوالی دامان کندهار؛ ۳۱ تن زخم برداشتند

جمال بارکزی، سخن‌گوی فرماندهی پولیس کندهار می‌گوید که در این انفجار، بر ساختمان فرماندهی پولیس نیز، آسیب رسیده‌است.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های محلی ولایت کندهار امروز (دوشنبه، ۱۷ قوس) می‌گویند که ۳۱ تن به شمول ۱۵ غیرنظامی، در نتیجۀ انفجار موتر بم‌گذاری شده در ولسوالی دامان این ولایت، زخم برداشته‌اند. 

مقام‌های محلی می‌افزایند که این رویداد هنگامی رخ داد که یک موتر مازدا پر از مواد انفجار در برابر ساختمان فرماندهی پولیس این ولسوالی، انفجار داده شد.

از سویی دیگر، بهیر احمدی، سخن‌گوی والی کندهار می‌گوید که در این انفجار، ۱۵ غیرنظامی، نُه پولیس به شمول عبدالودود، فرمانده پولیس این ولسوالی، دو کارمند امنیت ملی و هفت کارمند ولسوالی این ولایت، زخم برداشته‌اند. 

جمال بارکزی، سخن‌گوی فرماندهی پولیس کندهار می‌گوید که در این انفجار، بر ساختمان فرماندهی پولیس نیز، آسیب رسیده‌است.

تاکنون هیچ گروهی به‌شمول طالبان نیز مسؤولیت این انفجار را به عهده نگرفته‌است.

پولیس کندهار همچنان از وقوع یک انفجار در ولسوالی ژیری این ولایت خبر داد.

به‌گفته پولیس یک مهاجم که قصد داشت با استفاده از یک موتر هاموی بم‌گذاری شده، نیروهای دولتی را آماج قرار دهد پیش از رسیدن به هدف، از سوی نیروهای دولتی آماج قرار گرفت. 

در این رویداد به نیروهای دولتی تلفات وارد نشده‌است.

هم‌رسانی کنید