Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عبدالله: طرح انتقال صنف‌های اول تا سوم به مسجدها 'اشتباه است'

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید که طرح انتقال صنف‌های اول تا سوم مکتب‌های دولتی به مسجدها، "کاملاً نادرست و از اساس اشتباه است."

آقای عبدالله که امروز (سه‌شنبه، ۱۸ قوس) در یک نشستی دربارۀ صلح افغانسان سخن می‌زد، می‌گوید که دربارۀ این طرح و لغو معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف را از رسانه‌ها شنیده‌است.

به‌گفتۀ‌ او، معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف به‌جای این‌که به یک ریاست تبدیل شود، باید تقویت می‌شد.

او می‌افزاید: "به‌حیث یک شهروند این کشور، می‌دانم که یک تصمیم کاملاً نادرست است، از اساس اشتباده‌است به ده‌ها دلیل. او کمک را ما کجا توانسته ایم که به مدارس خود بکنیم که آنها به همان سطح برسند."

پس از آن‌که طرح وزارت معارف دربارۀ آموزش دانش‌آموزان صنف اول تا سوم در مسجدها، واکنش برانگیز شد، این وزارت روز گذشته گفت که این طرح تنها در بخش‌هایی از کشور تطبیق می‌شود که دانش‌آموزان در آن بخش‌ها به مکتب دسترسی ندارند.

گفته‌های یک مشاور وزارت معارف می‌رسانند که جزئیات این طرح را، تنها سرپرست وزیر معارف و گروه کاری نزدیک به او می‌دانند.

در چنین اوضاعی، صدیق صدیقی سخن‌گوی رییس‌جمهور تأکید دارد که ارگ در جریان این موضوع قرار دارد و از این برنامه وزارت معارف، درک نادرست شده‌است.

او افزود: "آنان برنامه‌هایی که روی دست دارند فقط به منظور تقویت نصاب درسی است." 

خبرنامه‌یی که به روز شنبه در صفحۀ فس‌بوک وزارت معارف دربارۀ فراگیری آموزش‌های دانش‌آموزان صنف‌های اول تا سوم در مسجدها پخش شده بود، به‌روز دوشنبه ویرایش شده‌است.

در خبرنامه‌یی روز شنبه آمده بود: "وزارت معارف مساجد را در ایکو سیستم تعلیمی شامل نموده که بر اساس آن تمام شاگردان صنوف ۱ - ۳ تعلیمات خویش را از مساجد محل خویش فراخواهند گرفت. در سه سال نخست تعلیم و تربیه، رفتن به مسجد یک هویت قوی اسلامی را در شاگردان ایجاد و پرورش خواهد داد و محوریت اسلام را برای شاگردان ما برجسته خواهد نمود."

وزارت معارف گفته بود که بربنیاد سیستم آموزشی قبلی، جایگاۀ اسلام در حاشیه قرار داشت.

اما در بخش ویرایش‌شده خبرنامه تأکید شده‌است که این طرح وزارت معارف "در مناطقی که دست‌رسی به مکتب وجود نداشته باشد،" عملی خواهد شد.

شمار دانش‌آموزان مکتب‌ها در کشور، به بیش از نُه میلیون می‌رسد که از این میان، بیش از سه‌ونیم میلیون‌شان، دختران هستند.

عبدالله: طرح انتقال صنف‌های اول تا سوم به مسجدها 'اشتباه است'

به‌گفتۀ‌ عبدالله، معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف به‌جای این‌که به یک ریاست تبدیل شود، باید تقویت می‌شد.

Thumbnail

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید که طرح انتقال صنف‌های اول تا سوم مکتب‌های دولتی به مسجدها، "کاملاً نادرست و از اساس اشتباه است."

آقای عبدالله که امروز (سه‌شنبه، ۱۸ قوس) در یک نشستی دربارۀ صلح افغانسان سخن می‌زد، می‌گوید که دربارۀ این طرح و لغو معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف را از رسانه‌ها شنیده‌است.

به‌گفتۀ‌ او، معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف به‌جای این‌که به یک ریاست تبدیل شود، باید تقویت می‌شد.

او می‌افزاید: "به‌حیث یک شهروند این کشور، می‌دانم که یک تصمیم کاملاً نادرست است، از اساس اشتباده‌است به ده‌ها دلیل. او کمک را ما کجا توانسته ایم که به مدارس خود بکنیم که آنها به همان سطح برسند."

پس از آن‌که طرح وزارت معارف دربارۀ آموزش دانش‌آموزان صنف اول تا سوم در مسجدها، واکنش برانگیز شد، این وزارت روز گذشته گفت که این طرح تنها در بخش‌هایی از کشور تطبیق می‌شود که دانش‌آموزان در آن بخش‌ها به مکتب دسترسی ندارند.

گفته‌های یک مشاور وزارت معارف می‌رسانند که جزئیات این طرح را، تنها سرپرست وزیر معارف و گروه کاری نزدیک به او می‌دانند.

در چنین اوضاعی، صدیق صدیقی سخن‌گوی رییس‌جمهور تأکید دارد که ارگ در جریان این موضوع قرار دارد و از این برنامه وزارت معارف، درک نادرست شده‌است.

او افزود: "آنان برنامه‌هایی که روی دست دارند فقط به منظور تقویت نصاب درسی است." 

خبرنامه‌یی که به روز شنبه در صفحۀ فس‌بوک وزارت معارف دربارۀ فراگیری آموزش‌های دانش‌آموزان صنف‌های اول تا سوم در مسجدها پخش شده بود، به‌روز دوشنبه ویرایش شده‌است.

در خبرنامه‌یی روز شنبه آمده بود: "وزارت معارف مساجد را در ایکو سیستم تعلیمی شامل نموده که بر اساس آن تمام شاگردان صنوف ۱ - ۳ تعلیمات خویش را از مساجد محل خویش فراخواهند گرفت. در سه سال نخست تعلیم و تربیه، رفتن به مسجد یک هویت قوی اسلامی را در شاگردان ایجاد و پرورش خواهد داد و محوریت اسلام را برای شاگردان ما برجسته خواهد نمود."

وزارت معارف گفته بود که بربنیاد سیستم آموزشی قبلی، جایگاۀ اسلام در حاشیه قرار داشت.

اما در بخش ویرایش‌شده خبرنامه تأکید شده‌است که این طرح وزارت معارف "در مناطقی که دست‌رسی به مکتب وجود نداشته باشد،" عملی خواهد شد.

شمار دانش‌آموزان مکتب‌ها در کشور، به بیش از نُه میلیون می‌رسد که از این میان، بیش از سه‌ونیم میلیون‌شان، دختران هستند.

هم‌رسانی کنید