Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آمارها: ۶۳۰ کودک در ۶ ماه نخست سال ۲۰۲۰  قربانی جنگ شده‌اند

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که درشش ماه  نخست  سال ۲۰۲۰ میلادی، بیشتر از  ۶۳۰ کودک در کشور قربانی جنگ‌ها شده‌اند.

بربنیاد گفته‌های این کمیسیون دو صد بیست پنج کودک کشته و چهار صدو پنج تن دیگر  زخمی شده‌اند .

این کمیسیون کودکان را از قربانیان اصلی جنگ درکشور میدانند و علت قربانی  شدن کودکان را گسترش جنگ به بخش‌های رهایشی می‌داند.

رجب کودک هشت ساله است که جنگ همه بستگانش را از او گرفته است.

 پدر ، مادر، دو برادر  و یک خواهرش   را در یک انفجار ماین در ولایت میدان وردک از دست داد. نزدیکان رجب می‌گویند که او پس ازآن رویداد با فشار روانی گرفتار شده است.

نجف، پدر بزرگ رجب در این باره گفت:«دو نواسه مه بود، بچیم با سیاسر خود بود، سیاسرش هم باردار بود، از خودم شش نفر شد.»

نزدیکان رجب می  پرسند که با وجود خواست‌های پی هم مردمان کشور وجهانیان چرا جنگ وخونریزی  کودکان این سرزمین را قربانی می کند  و با گرفتن جان نزدیکان شان، این کودکان را  با بی سرنوشتی روبه رو می سازد ؟

رحمت الله، کاکای رجب گفت:«افغانستان یک کشوری ره منعکش میکنه که در اونجه بری کودکا ارزشی وجود نداره و ای باعث میشه که کودکان همیشه مورد حمله قرار بگیره.»

مستقل حقوق بشر در حالی که کودکان را درکشور قربانی اصلی جنگ میداند می‌گوید که در شش ماه نخست سال ۲۰۲۰ نزدیک به هفت صد کودک قربانی جنگ  شده‌اند .

ذبیح الله فرهنگ، رییس نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر در این باره چنین اظهار داشت:«۶۳۰ کودک در افغانستان قربانی شده، ۲۲۵ تن کشته به ثبت رسیده، ۴۰۵ هم زخمی، ممکن ای رقم بیشتر باشه که بسیار طبیعی است. اما آنچه که در امکان بوده ما ثبت کردیم، مطابق به حقوق بین الملل بشردوستانه، افرادی که در جنگ شامل نیستند اگر قربانی می شوند جنایت جنگی است.»

سازمان ملل متحد افغانستان  را یکی از مرگبار ترین کشورها برای کودکان  می‌گوید. 

بربنیاد آمارهای گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۹ میلادی در افغانستان بیشتر از سه هزار کودک در حمله های گونه گون کشته و یا زخمی شده‌اند.

 

آمارها: ۶۳۰ کودک در ۶ ماه نخست سال ۲۰۲۰  قربانی جنگ شده‌اند

مستقل حقوق بشر در حالی که کودکان را درکشور قربانی اصلی جنگ میداند می‌گوید که در شش ماه نخست سال ۲۰۲۰ نزدیک به هفت صد کودک قربانی جنگ  شده‌اند .

Thumbnail

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که درشش ماه  نخست  سال ۲۰۲۰ میلادی، بیشتر از  ۶۳۰ کودک در کشور قربانی جنگ‌ها شده‌اند.

بربنیاد گفته‌های این کمیسیون دو صد بیست پنج کودک کشته و چهار صدو پنج تن دیگر  زخمی شده‌اند .

این کمیسیون کودکان را از قربانیان اصلی جنگ درکشور میدانند و علت قربانی  شدن کودکان را گسترش جنگ به بخش‌های رهایشی می‌داند.

رجب کودک هشت ساله است که جنگ همه بستگانش را از او گرفته است.

 پدر ، مادر، دو برادر  و یک خواهرش   را در یک انفجار ماین در ولایت میدان وردک از دست داد. نزدیکان رجب می‌گویند که او پس ازآن رویداد با فشار روانی گرفتار شده است.

نجف، پدر بزرگ رجب در این باره گفت:«دو نواسه مه بود، بچیم با سیاسر خود بود، سیاسرش هم باردار بود، از خودم شش نفر شد.»

نزدیکان رجب می  پرسند که با وجود خواست‌های پی هم مردمان کشور وجهانیان چرا جنگ وخونریزی  کودکان این سرزمین را قربانی می کند  و با گرفتن جان نزدیکان شان، این کودکان را  با بی سرنوشتی روبه رو می سازد ؟

رحمت الله، کاکای رجب گفت:«افغانستان یک کشوری ره منعکش میکنه که در اونجه بری کودکا ارزشی وجود نداره و ای باعث میشه که کودکان همیشه مورد حمله قرار بگیره.»

مستقل حقوق بشر در حالی که کودکان را درکشور قربانی اصلی جنگ میداند می‌گوید که در شش ماه نخست سال ۲۰۲۰ نزدیک به هفت صد کودک قربانی جنگ  شده‌اند .

ذبیح الله فرهنگ، رییس نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر در این باره چنین اظهار داشت:«۶۳۰ کودک در افغانستان قربانی شده، ۲۲۵ تن کشته به ثبت رسیده، ۴۰۵ هم زخمی، ممکن ای رقم بیشتر باشه که بسیار طبیعی است. اما آنچه که در امکان بوده ما ثبت کردیم، مطابق به حقوق بین الملل بشردوستانه، افرادی که در جنگ شامل نیستند اگر قربانی می شوند جنایت جنگی است.»

سازمان ملل متحد افغانستان  را یکی از مرگبار ترین کشورها برای کودکان  می‌گوید. 

بربنیاد آمارهای گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۹ میلادی در افغانستان بیشتر از سه هزار کودک در حمله های گونه گون کشته و یا زخمی شده‌اند.

 

هم‌رسانی کنید