Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مجلس امریکا لایحۀ خروج نیروهای این کشور از افغانستان را تصویب کرد

مجلس نماینده‌گان ایالات متحدۀ امریکا سرانجام لایحۀ خروج "مسؤولانه" نیروهای امریکایی را از افغانستان تصویب کرد.

این لایحه که بخشی از لایحۀ بودجۀ دفاعی ایالات متحده است، رییس‌جمهور ترمپ را ناگزیر می‌سازد تا روند بیرون شدن نیروهای امریکایی را از افغانستان و آلمان آهسته سازد.

لایحۀ بودجۀ دفاعی ۷۴۰ میلیارد دالری امریکا امروز چهارشنبه با ۳۳۵ رأی موافق در برابر ۷۸ رأی مخالف تصویب شد.

در بخشی از این لایحه آمده‌است که سربازان امریکایی باید "مسؤولانه" از افغانستان بیرون شوند و نباید شمار نیروهای امریکایی از مرز چهارهزار تن در اوضاع کنونی کاهش یابد.

پیش از این وزارت دفاع امریکا اعلام کرده بود که قرار است نیروهای این کشور در افغانستان تا مرز ۲۵۰۰ تن کاهش یابند.

پرداخت بیش از چهار میلیارد دالر هزینه‌های نیروهای امنیتی افغان نیز در لایحۀ بودجۀ دفاعی امریکا جا داده شده‌است.

ادم اسمیت، رییس کمیتۀ خدمات تسلیحاتی مجلس نماینده‌‎گان امریکا بیان داشت: «همه آن‌‎چه ما دربارۀ افغانستان انجام می‌دهیم این است که رییس‌جمهور برای خروج دلیل ارایه کند و ممکن است او چنین نکند اما از دیدگاۀ من ما نیاز داریم از افغانستان بیرون شویم، اما باید این کار را مسؤولانه انجام دهیم. این لایحه اجازۀ خروج غیرمسؤولانه را نمی‌دهد.»

مک تورن بیری، عضو مجلس نماینده‌گان امریکا نیز اظهار داشت: «یک رأی نیرومند به لایحه نشان می‌دهد که ما از سربازان ما پشتیبانی می‌کنیم. یک رأی نیرومند به دشمنان ما نشان می‌دهد که ما برای حمایت از این کشور با یک دیگر میایستیم و این لایحه واقعأ دربارۀ همه این‌ها است.»

 در بخشی از لایحه آمده‌است که اگر شمار سربازان امریکایی در افغانستان از مرز چهار هزار تن کاهش یابد، نیروهای امریکایی مأموریت حمایت از نیروهای افغان و مأموریت ضد هراس‌افگنی را در اوضاع کنونی درست به پیش برده نخواهند توانست.

سوزان دیویس، عضو مجلس نماینده‌گان امریکا بیان داشت: «در اوج جنگ‌های افغانستان و عراق، ما بر نیازهای مهمی سربازان مان که همه روز می‌رزمند، متمرکز کردیم. اکنون توجه ما بشتر به نو آوری و نیازهای آیندۀ سربازان مان تغییر کرده‌است.»

لایحۀ بودجۀ دفاعی ایالات متحده باید با اکثریت قاطع از سوی سنای ایالات متحده نیز تصویب شود.

انتظار می‌رود که آمار بالای موافقان این لایحه بتواند تهدید رییس‌جمهور ترمپ را به وتوی آن خنثی کند. اما این احتمال نیز وجود دارد که در صورت وتوی لایحۀ دفاعی از سوی ترمپ، شماری از نماینده‌گان آرای خود را تغییر داده و رأی متفاوتی بدهند.

مجلس امریکا لایحۀ خروج نیروهای این کشور از افغانستان را تصویب کرد

پرداخت بیش از چهار میلیارد دالر هزینه‌های نیروهای امنیتی افغان نیز در لایحۀ بودجۀ دفاعی امریکا جا داده شده‌است.

تصویر بندانگشتی

مجلس نماینده‌گان ایالات متحدۀ امریکا سرانجام لایحۀ خروج "مسؤولانه" نیروهای امریکایی را از افغانستان تصویب کرد.

این لایحه که بخشی از لایحۀ بودجۀ دفاعی ایالات متحده است، رییس‌جمهور ترمپ را ناگزیر می‌سازد تا روند بیرون شدن نیروهای امریکایی را از افغانستان و آلمان آهسته سازد.

لایحۀ بودجۀ دفاعی ۷۴۰ میلیارد دالری امریکا امروز چهارشنبه با ۳۳۵ رأی موافق در برابر ۷۸ رأی مخالف تصویب شد.

در بخشی از این لایحه آمده‌است که سربازان امریکایی باید "مسؤولانه" از افغانستان بیرون شوند و نباید شمار نیروهای امریکایی از مرز چهارهزار تن در اوضاع کنونی کاهش یابد.

پیش از این وزارت دفاع امریکا اعلام کرده بود که قرار است نیروهای این کشور در افغانستان تا مرز ۲۵۰۰ تن کاهش یابند.

پرداخت بیش از چهار میلیارد دالر هزینه‌های نیروهای امنیتی افغان نیز در لایحۀ بودجۀ دفاعی امریکا جا داده شده‌است.

ادم اسمیت، رییس کمیتۀ خدمات تسلیحاتی مجلس نماینده‌‎گان امریکا بیان داشت: «همه آن‌‎چه ما دربارۀ افغانستان انجام می‌دهیم این است که رییس‌جمهور برای خروج دلیل ارایه کند و ممکن است او چنین نکند اما از دیدگاۀ من ما نیاز داریم از افغانستان بیرون شویم، اما باید این کار را مسؤولانه انجام دهیم. این لایحه اجازۀ خروج غیرمسؤولانه را نمی‌دهد.»

مک تورن بیری، عضو مجلس نماینده‌گان امریکا نیز اظهار داشت: «یک رأی نیرومند به لایحه نشان می‌دهد که ما از سربازان ما پشتیبانی می‌کنیم. یک رأی نیرومند به دشمنان ما نشان می‌دهد که ما برای حمایت از این کشور با یک دیگر میایستیم و این لایحه واقعأ دربارۀ همه این‌ها است.»

 در بخشی از لایحه آمده‌است که اگر شمار سربازان امریکایی در افغانستان از مرز چهار هزار تن کاهش یابد، نیروهای امریکایی مأموریت حمایت از نیروهای افغان و مأموریت ضد هراس‌افگنی را در اوضاع کنونی درست به پیش برده نخواهند توانست.

سوزان دیویس، عضو مجلس نماینده‌گان امریکا بیان داشت: «در اوج جنگ‌های افغانستان و عراق، ما بر نیازهای مهمی سربازان مان که همه روز می‌رزمند، متمرکز کردیم. اکنون توجه ما بشتر به نو آوری و نیازهای آیندۀ سربازان مان تغییر کرده‌است.»

لایحۀ بودجۀ دفاعی ایالات متحده باید با اکثریت قاطع از سوی سنای ایالات متحده نیز تصویب شود.

انتظار می‌رود که آمار بالای موافقان این لایحه بتواند تهدید رییس‌جمهور ترمپ را به وتوی آن خنثی کند. اما این احتمال نیز وجود دارد که در صورت وتوی لایحۀ دفاعی از سوی ترمپ، شماری از نماینده‌گان آرای خود را تغییر داده و رأی متفاوتی بدهند.

هم‌رسانی کنید