Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رهنورد زریاب نویسنده نامدار افغانستان درگذشت

رهنورد زریاب، از نویسنده‌گان پرآوازۀ کشور در سن هفتادوهفت سالگی در گذشت.

پزشکان در گذشت رهنورد زریاب در نتیجه بیماری که عاید حالش گردیده بود تایید کرده اند.

محمد اعظم رهنورد زریاب از نویسنده‌گان و رمان‌نویسان پرآوازۀ زبان فارسی بود که در افغانستان، ایران، تاجیکستان و هند با آثار او آشنایی دارند.

استاد زیاب بیش از پنجاه سال برای فرهنگ و زبان کشور کار کرده بود. 

او در کنار نویسنده‌گی، از سال‌ها به این سو در تلویزیون طلوع‌نیوز به حیث ویراستار کار می‌کرد.

رهنورد زریاب در سال ۱۳۲۳ در رکاخانه کابل به دنیا آمده بود. 

استاد زریاب لیسانس اش را در رشته ژورنالیزم در دانشگاه کابل خوانده بود و مدرک کارشناسی ارشد را در همین رشته از دانشگاه ویلز جنوبی از بریتانیا به دست آورده بود. 

رهنورد زریاب به زبان انگلیسی تسلط داشت و در فلسفه، روانشناسی و جامعه شناسی مطالعاتی زیادی داشت.

او همسر سپوژمی زریاب، نویسنده پرآوازه دیگر افغانستان، بود و سه فرزند دارد.

رهنورد زریاب در اوایل دهۀ هفتاد هجری خورشیدی به فرانسه مهاجرت کرد و پس از سقوط طالبان به کابل برگشت. او در برخی از پست‌های حکومتی نیز کار کرده بود.

رهنورد زریاب نویسنده نامدار افغانستان درگذشت

محمد اعظم رهنورد زریاب از نویسنده‌گان و رمان‌نویسان پرآوازۀ زبان فارسی بود.

تصویر بندانگشتی

رهنورد زریاب، از نویسنده‌گان پرآوازۀ کشور در سن هفتادوهفت سالگی در گذشت.

پزشکان در گذشت رهنورد زریاب در نتیجه بیماری که عاید حالش گردیده بود تایید کرده اند.

محمد اعظم رهنورد زریاب از نویسنده‌گان و رمان‌نویسان پرآوازۀ زبان فارسی بود که در افغانستان، ایران، تاجیکستان و هند با آثار او آشنایی دارند.

استاد زیاب بیش از پنجاه سال برای فرهنگ و زبان کشور کار کرده بود. 

او در کنار نویسنده‌گی، از سال‌ها به این سو در تلویزیون طلوع‌نیوز به حیث ویراستار کار می‌کرد.

رهنورد زریاب در سال ۱۳۲۳ در رکاخانه کابل به دنیا آمده بود. 

استاد زریاب لیسانس اش را در رشته ژورنالیزم در دانشگاه کابل خوانده بود و مدرک کارشناسی ارشد را در همین رشته از دانشگاه ویلز جنوبی از بریتانیا به دست آورده بود. 

رهنورد زریاب به زبان انگلیسی تسلط داشت و در فلسفه، روانشناسی و جامعه شناسی مطالعاتی زیادی داشت.

او همسر سپوژمی زریاب، نویسنده پرآوازه دیگر افغانستان، بود و سه فرزند دارد.

رهنورد زریاب در اوایل دهۀ هفتاد هجری خورشیدی به فرانسه مهاجرت کرد و پس از سقوط طالبان به کابل برگشت. او در برخی از پست‌های حکومتی نیز کار کرده بود.

هم‌رسانی کنید