Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی‌ها از افزایش قتل خبرنگاران در افغانستان

اتحادیۀ جهانی خبرنگاران، افغانستان را سومین کشور خطرناک برای خبرنگاران در سال ۲۰۲۰ میلادی می‌داند.

در یک ماه گذشته در افغانستان چهار خبرنگار در حمله‌های هدفمند که هیچ گروهی مسؤولیت آن‌ها را نپذیرفته است، جان‌های شان را از دست داده‌اند.

در تازه‌ترین مورد، امروز فردین امینی، گویندۀ خبر تلویزیون آریانا به‌گونۀ مرموز در کابل کشته شد. روز گذشته، ملاله میوندی، گویندۀ خبر تلویزیون خصوصی در ننگرهار از سوی تفنگ‌داران ناشناس کشته شد.

شماری از خبرنگاران و نهادهای پشتیبان رسانه‌ها این حمله‌ها را بر خبرنگاران نگران کننده می‌دانند و می‌گویند که آزدای بیان با خطر جدی روبه‌رو است.

بهشته محمدی، یکی از این خبرنگاران گفت: «مظلوم‌ترین طبقه، ما طبقۀ خبرنگاران هستیم. بخاطر این‌‎که آن‌ها ضمن این‌که به ناحق به قتل می‌رسند و هیچ‌کس مسؤولیت قتل شان را نمی‌گیرند، آن‌ها هیچ‌گونه بیمه هم ندارند.»

حمیده مددی، خبرنگار دیگر نیز افزود: «در یک ماه یا دو ماه گذشته گواه قتل‌ها یا ترورهای هدفمند خبرنگاران استیم که این سبب می‌شود که روند اطلاع رسانی صدمه بیبند.»

نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد (نی) می‌گوید که این قتل‌های مرموز باید پیگیری شوند و حکومت باید رسیده‌گی به این موضوع را در اولویت قرار بدهد.

مجیب خلوتگر، رییس نی گفت: «ما شاهد کشته شدن ده خبرنگار یا کارمند رسانه‌یی استیم و آنچه که در این اواخیر اتفاق می‌افتند خیلی هدفمندانه، مبهم و مرموز است.»

از سویی دیگر، کمیتۀ مصونیت خبرنگاران می‌گوید که هدف قرار دادن خبرنگاران فضای خودسانسوری را در کشور گسترش می‌دهد.

صدیق الله توحیدی، رییس کمیتۀ مصونیت خبرنگاران اظهار داشت: «حکومت باید تمام این پرونده‌ها را به سرعت بررسی کند. کسانی‌که در پشت این قتل‌ها دخیل استند افشا شوند و بازداشت و مجازات شوند و بعد قتل‌های دیگر که غیر هدفمند  یا به دلیل دیگر هم باشد باید بررسی شود.»

بربنیاد آمارهای وزارت امور داخله  از سال ۱۳۸۰هجری خورشیدی تاکنون ۱۳۶ خبرنگار در کشور کشته شده‌اند. وزارت داخله، طالبان را عامل قتل ۵۸ خبرنگار می‌داند؛ اما طالبان دست داشتن شان را در قتل خبرنگاران رد می‌کنند.

نگرانی‌ها از افزایش قتل خبرنگاران در افغانستان

در تازه‌ترین مورد، امروز فردین امینی، گویندۀ خبر تلویزیون آریانا به‌گونۀ مرموز در کابل کشته شد.

تصویر بندانگشتی

اتحادیۀ جهانی خبرنگاران، افغانستان را سومین کشور خطرناک برای خبرنگاران در سال ۲۰۲۰ میلادی می‌داند.

در یک ماه گذشته در افغانستان چهار خبرنگار در حمله‌های هدفمند که هیچ گروهی مسؤولیت آن‌ها را نپذیرفته است، جان‌های شان را از دست داده‌اند.

در تازه‌ترین مورد، امروز فردین امینی، گویندۀ خبر تلویزیون آریانا به‌گونۀ مرموز در کابل کشته شد. روز گذشته، ملاله میوندی، گویندۀ خبر تلویزیون خصوصی در ننگرهار از سوی تفنگ‌داران ناشناس کشته شد.

شماری از خبرنگاران و نهادهای پشتیبان رسانه‌ها این حمله‌ها را بر خبرنگاران نگران کننده می‌دانند و می‌گویند که آزدای بیان با خطر جدی روبه‌رو است.

بهشته محمدی، یکی از این خبرنگاران گفت: «مظلوم‌ترین طبقه، ما طبقۀ خبرنگاران هستیم. بخاطر این‌‎که آن‌ها ضمن این‌که به ناحق به قتل می‌رسند و هیچ‌کس مسؤولیت قتل شان را نمی‌گیرند، آن‌ها هیچ‌گونه بیمه هم ندارند.»

حمیده مددی، خبرنگار دیگر نیز افزود: «در یک ماه یا دو ماه گذشته گواه قتل‌ها یا ترورهای هدفمند خبرنگاران استیم که این سبب می‌شود که روند اطلاع رسانی صدمه بیبند.»

نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد (نی) می‌گوید که این قتل‌های مرموز باید پیگیری شوند و حکومت باید رسیده‌گی به این موضوع را در اولویت قرار بدهد.

مجیب خلوتگر، رییس نی گفت: «ما شاهد کشته شدن ده خبرنگار یا کارمند رسانه‌یی استیم و آنچه که در این اواخیر اتفاق می‌افتند خیلی هدفمندانه، مبهم و مرموز است.»

از سویی دیگر، کمیتۀ مصونیت خبرنگاران می‌گوید که هدف قرار دادن خبرنگاران فضای خودسانسوری را در کشور گسترش می‌دهد.

صدیق الله توحیدی، رییس کمیتۀ مصونیت خبرنگاران اظهار داشت: «حکومت باید تمام این پرونده‌ها را به سرعت بررسی کند. کسانی‌که در پشت این قتل‌ها دخیل استند افشا شوند و بازداشت و مجازات شوند و بعد قتل‌های دیگر که غیر هدفمند  یا به دلیل دیگر هم باشد باید بررسی شود.»

بربنیاد آمارهای وزارت امور داخله  از سال ۱۳۸۰هجری خورشیدی تاکنون ۱۳۶ خبرنگار در کشور کشته شده‌اند. وزارت داخله، طالبان را عامل قتل ۵۸ خبرنگار می‌داند؛ اما طالبان دست داشتن شان را در قتل خبرنگاران رد می‌کنند.

هم‌رسانی کنید