Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برخورد چندین موشک بر بخش‌های مختلف کابل؛ یک تن جان باخت

شهر کابل بامداد روز شنبه گواه حمله چندین موشک بر بخش‌های مختلف آن بود که در نتیجه آن کم از کم یک تن جان باخت و یک تن دیگر زخم برداشته است.

وزارت امور داخله می‌گوید که حوالی ساعت ۶ و ۳۰ صبح امروز، چهار موشک از ساحه "لب جر" خیرخانه بر شهر کابل پرتاب شدند که دو موشک بر بخش‌های پیرامون میدان هوایی و دو موشک دیگر در منطقه "خواجه رواش" برخورد کردند.

به گفته این وزارت، در ساحه خواجه رواش برخورد این موشک‌ها یک تن را کشته‌اند و یک تن دیگر را زخمی ساخته‌اند.

تاکنون گروهی مسوولیت این موشکی پراگنی ها را نپذیرفته است. 

گواهان رویداد می گویند که شمار موشک های پرتاب شده بر بخش های مختلف شهر بیش از شش موشک بود. 

این در حالی است که نزدیک به یک ماه پیش، یک رویداد مشابه در شهر کابل رخ داد که در آن ۲۳ موشک بر بخش های مختلف شهر کابل پرتاب شدند و به گفتۀ نهادهای امنیتی، در این رویداد هشت غیرنظامی جان باختند و چندین تن دیگر زخم برداشته اند.

برخورد چندین موشک بر بخش‌های مختلف کابل؛ یک تن جان باخت

وزارت امور داخله می گوید که این موشک ها از منطقه لب جر خیرخانه بر بخش های دیگر شهر پرتاب شدند.

Thumbnail

شهر کابل بامداد روز شنبه گواه حمله چندین موشک بر بخش‌های مختلف آن بود که در نتیجه آن کم از کم یک تن جان باخت و یک تن دیگر زخم برداشته است.

وزارت امور داخله می‌گوید که حوالی ساعت ۶ و ۳۰ صبح امروز، چهار موشک از ساحه "لب جر" خیرخانه بر شهر کابل پرتاب شدند که دو موشک بر بخش‌های پیرامون میدان هوایی و دو موشک دیگر در منطقه "خواجه رواش" برخورد کردند.

به گفته این وزارت، در ساحه خواجه رواش برخورد این موشک‌ها یک تن را کشته‌اند و یک تن دیگر را زخمی ساخته‌اند.

تاکنون گروهی مسوولیت این موشکی پراگنی ها را نپذیرفته است. 

گواهان رویداد می گویند که شمار موشک های پرتاب شده بر بخش های مختلف شهر بیش از شش موشک بود. 

این در حالی است که نزدیک به یک ماه پیش، یک رویداد مشابه در شهر کابل رخ داد که در آن ۲۳ موشک بر بخش های مختلف شهر کابل پرتاب شدند و به گفتۀ نهادهای امنیتی، در این رویداد هشت غیرنظامی جان باختند و چندین تن دیگر زخم برداشته اند.

هم‌رسانی کنید