Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وحید عمر: پول دریافت شده از کُد ۹۱هزینۀ معاش کارمندان حکومت شده‌

وحید عمر، رییس ادارۀ ارتباطات عامۀ رییس‌جمهور در پاسخ به واکنش‌ها در برابر پخش گزارش روزنامۀ اطلاعات روز دربارۀ هزینه‌های کُد ۹۱ می‌گوید آنچه اطلاعات روز پخش کرد، گزارش هزینه‌های حکومت در سال ۱۳۹۸بود.

آقای عمر که امروز در یک نشست خبری در کابل سخن می‌زد، گفت ۳۰میلیون افغانی را که از کُد ۹۱ به ادارۀ وی پرداخته شده‌است مصارف این اداره بوده‌است.

او گفت ادارۀ ارتباطات عامه در ماه حمل سال ۹۸ایجاد شد و بودجۀ آن شامل بودجۀ آن سال نبود و به‌همین دلیل از کُد ۹۱ برای مصارف این اداره پرداخته شد.

روزنامۀ اطلاعات روز هفتۀ پیش گزارشی را نشر کرد که بربنیاد آن بخش بزرگ بودجۀ کُد ۹۱غیر اصولی و به اهداف شخصی هزینه شده‌اند.

آقای عمر اما گفت که آن‌چه روزنامۀ اطلاعات روز این باره پخش کرد گزارش مصارف حکومت از سال ۱۳۹۸هجری خورشیدی بود و اگر کسی این کار را حیف و میل و فساد تلقی می‌کند جفا به کارمندان اداره ارتباطات عامه است: «همین همکارانم که در همین اداره کار می‌کنند – شبانه روزی -  بخاطر اطلاع رسانی و بخاطر این‌که خبر کار به مردم افغانستان برسد، صدای مردم افغانستان به رییس‌جمهور افغانستان برسد، کار رسانه‌ها تسهیل شود و هزار کار دیگر که شبانه روز می‌کنند. رییس‌جمهور به آنان معاش پرداخته، از کُد ۹۱ پرداخته، از کُد ۹۲ پرداخته، از کُد ۹۳ پرداخته شده‌است؛ پشیمان نیستیم.»

رییس ادارۀه ارتباطات عامه رییس‌جمهور هم‌چنین گفت گرفتن تنخواه امتیازی، غیرمعمول و بیرون از نورم قانونی دولت نیست.

اما شهروندان کشور دیده‌گاهای دیگری دارند.

شمس‌الدین، باشندۀ کابل گفت: «ملت را هیچ‌کس در غمش نیست. همه – اگر کاری می‌کنند – برای خودشان می‌کنند، برای ملت کسی زحمت و تکلیف نمی‌‎کشند.»
محب رستم زاده، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «ما می‌خواهیم درس بخوانیم تا آیندۀ روشن داشته باشیم، اما وقتی این‌ها را می‌بینیم ناامید می‌شویم.»

اما پیش از این، صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور گزارش اطلاعات روز را دربارۀ مصرف پول کُد ۹۱ در سال ۱۳۹۸ زیر پرسش برده بود.

در همین حال، ذکی دریابی، مدیر مسؤول روزنامۀ اطلاعات روز می‌گوید که این روزنامه حاضر به پاسخ‌دهی دربارۀ هر ادعایی است که گزارش آنان را زیر پرسش قرار دهد: «از نظر من، وحید عمر در پاسخ امروز گفت که صدیق صدیقی دروغ می‌گوید. وحید عمر خودش اذعان داشت که گزارش اطلاعات روز براساس سند قطعیه است. اما صدیق صدیقی در پاسخ قبلی، رقمی را که اطلاعات روز منتشر کرده بود آن را زیر سوال برده بود.»

وحید عمر: پول دریافت شده از کُد ۹۱هزینۀ معاش کارمندان حکومت شده‌

وحید عمر می‌گوید که ادارۀ ارتباطات عامه در ماه حمل سال ۱۳۹۸ایجاد شد که مصارف آن شامل بودجه آن سال نبود.

تصویر بندانگشتی

وحید عمر، رییس ادارۀ ارتباطات عامۀ رییس‌جمهور در پاسخ به واکنش‌ها در برابر پخش گزارش روزنامۀ اطلاعات روز دربارۀ هزینه‌های کُد ۹۱ می‌گوید آنچه اطلاعات روز پخش کرد، گزارش هزینه‌های حکومت در سال ۱۳۹۸بود.

آقای عمر که امروز در یک نشست خبری در کابل سخن می‌زد، گفت ۳۰میلیون افغانی را که از کُد ۹۱ به ادارۀ وی پرداخته شده‌است مصارف این اداره بوده‌است.

او گفت ادارۀ ارتباطات عامه در ماه حمل سال ۹۸ایجاد شد و بودجۀ آن شامل بودجۀ آن سال نبود و به‌همین دلیل از کُد ۹۱ برای مصارف این اداره پرداخته شد.

روزنامۀ اطلاعات روز هفتۀ پیش گزارشی را نشر کرد که بربنیاد آن بخش بزرگ بودجۀ کُد ۹۱غیر اصولی و به اهداف شخصی هزینه شده‌اند.

آقای عمر اما گفت که آن‌چه روزنامۀ اطلاعات روز این باره پخش کرد گزارش مصارف حکومت از سال ۱۳۹۸هجری خورشیدی بود و اگر کسی این کار را حیف و میل و فساد تلقی می‌کند جفا به کارمندان اداره ارتباطات عامه است: «همین همکارانم که در همین اداره کار می‌کنند – شبانه روزی -  بخاطر اطلاع رسانی و بخاطر این‌که خبر کار به مردم افغانستان برسد، صدای مردم افغانستان به رییس‌جمهور افغانستان برسد، کار رسانه‌ها تسهیل شود و هزار کار دیگر که شبانه روز می‌کنند. رییس‌جمهور به آنان معاش پرداخته، از کُد ۹۱ پرداخته، از کُد ۹۲ پرداخته، از کُد ۹۳ پرداخته شده‌است؛ پشیمان نیستیم.»

رییس ادارۀه ارتباطات عامه رییس‌جمهور هم‌چنین گفت گرفتن تنخواه امتیازی، غیرمعمول و بیرون از نورم قانونی دولت نیست.

اما شهروندان کشور دیده‌گاهای دیگری دارند.

شمس‌الدین، باشندۀ کابل گفت: «ملت را هیچ‌کس در غمش نیست. همه – اگر کاری می‌کنند – برای خودشان می‌کنند، برای ملت کسی زحمت و تکلیف نمی‌‎کشند.»
محب رستم زاده، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «ما می‌خواهیم درس بخوانیم تا آیندۀ روشن داشته باشیم، اما وقتی این‌ها را می‌بینیم ناامید می‌شویم.»

اما پیش از این، صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور گزارش اطلاعات روز را دربارۀ مصرف پول کُد ۹۱ در سال ۱۳۹۸ زیر پرسش برده بود.

در همین حال، ذکی دریابی، مدیر مسؤول روزنامۀ اطلاعات روز می‌گوید که این روزنامه حاضر به پاسخ‌دهی دربارۀ هر ادعایی است که گزارش آنان را زیر پرسش قرار دهد: «از نظر من، وحید عمر در پاسخ امروز گفت که صدیق صدیقی دروغ می‌گوید. وحید عمر خودش اذعان داشت که گزارش اطلاعات روز براساس سند قطعیه است. اما صدیق صدیقی در پاسخ قبلی، رقمی را که اطلاعات روز منتشر کرده بود آن را زیر سوال برده بود.»

هم‌رسانی کنید