Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادعای وارد شدن تلفات به غیرنظامیان در حمله‌های هوایی در کندهار

کمیسیون حقوق بشر افغانستان جان باختن زنان و کودکان را در یک حمله در ولسوالی ارغنداب کندهار محکوم می کند و آن را نقض آشکار حقوق بشر می خواند. 

شماری از گواهان رویداد و نماینده گان مردم کندهار در مجلس می گویند که در این حمله هوایی در ارغنداب، هشت کودک و سه زن جان باخته اند. 

حامد کرزی رییس جمهور پیشین نیز این حمله را نکوهش می کند و از حکومت و طالبان می خواهد که از ادامه خشونت ها دست بردارند. 

وزارت دفاع ملی می گوید که یک هیات برای بررسی این رویداد گماشته شده است. 

تصویرهای کودکانی که به گفته اعضای خانواده و باشنده گان ولسوالی ارغنداب کندهار در حمله هوایی جان باخته اند.... 

نماینده گان مردم کندهار در مجلس نماینده گان می گویند که مردم در نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان همه روز قربانی میدهند و جلو این درگیری ها باید گرفته شود. 

از سوی دیگر حامد کرزی حمله را بر غیرنظامیان در ارغنداب کار نیروهای بین المللی میداند و آن را نکوهش می کند. 

روزگذشته پولیس کندهار گفت که در این منطقه طالبان در حال بم گذاری در یک موتر بودند که این بم ها منفجر شدند و در نتیجه آن، غیرنظامیان کشته شدند. 
اما وزارت دفاع ملی از آغاز بررسی های در این باره سخن میزند. 

در همین حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان در حالی که این رویداد را نقض آشکار حقوق بشر میداند می گوید که حکومت نباید جزیات این رویداد را پنهان نماید. 

بربنیاد اطلاعات کمیسیون حقوق بشر این حمله در یک ساحه جنگی انجام شده است.

تلفات افراد ملکی در حمله های این چنینی از سالهاست که از شهروندان کشور قربانی می گیرند اما طرف های درگیر کمتر مسوولیت گرفته اند.

ادعای وارد شدن تلفات به غیرنظامیان در حمله‌های هوایی در کندهار

حامد کرزی رییس جمهور پیشین نیز این حمله را نکوهش می کند و از حکومت و طالبان می خواهد که از ادامه خشونت ها دست بردارند. 

Thumbnail

کمیسیون حقوق بشر افغانستان جان باختن زنان و کودکان را در یک حمله در ولسوالی ارغنداب کندهار محکوم می کند و آن را نقض آشکار حقوق بشر می خواند. 

شماری از گواهان رویداد و نماینده گان مردم کندهار در مجلس می گویند که در این حمله هوایی در ارغنداب، هشت کودک و سه زن جان باخته اند. 

حامد کرزی رییس جمهور پیشین نیز این حمله را نکوهش می کند و از حکومت و طالبان می خواهد که از ادامه خشونت ها دست بردارند. 

وزارت دفاع ملی می گوید که یک هیات برای بررسی این رویداد گماشته شده است. 

تصویرهای کودکانی که به گفته اعضای خانواده و باشنده گان ولسوالی ارغنداب کندهار در حمله هوایی جان باخته اند.... 

نماینده گان مردم کندهار در مجلس نماینده گان می گویند که مردم در نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان همه روز قربانی میدهند و جلو این درگیری ها باید گرفته شود. 

از سوی دیگر حامد کرزی حمله را بر غیرنظامیان در ارغنداب کار نیروهای بین المللی میداند و آن را نکوهش می کند. 

روزگذشته پولیس کندهار گفت که در این منطقه طالبان در حال بم گذاری در یک موتر بودند که این بم ها منفجر شدند و در نتیجه آن، غیرنظامیان کشته شدند. 
اما وزارت دفاع ملی از آغاز بررسی های در این باره سخن میزند. 

در همین حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان در حالی که این رویداد را نقض آشکار حقوق بشر میداند می گوید که حکومت نباید جزیات این رویداد را پنهان نماید. 

بربنیاد اطلاعات کمیسیون حقوق بشر این حمله در یک ساحه جنگی انجام شده است.

تلفات افراد ملکی در حمله های این چنینی از سالهاست که از شهروندان کشور قربانی می گیرند اما طرف های درگیر کمتر مسوولیت گرفته اند.

هم‌رسانی کنید