Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأکید سازمان ملل بر کاهش خشونت‌ها در افغانستان

دیبرا لاینز، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان می‌گوید که بحث دربارۀ کاهش خشونت‌ها در افغانستان در اولویت دور دو مذاکرات قرار بگیرد.

خانم لاینز که روز پنج‌شنبه (۲۷ قوس) در نشست به شورای امنیت سازمان ملل متحد سخن می‌زد، از افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد.

دیبرا لاینز در این نشست افزود که صلح پایدار در افغانستان در صورت ممکن خواهد بود که به نگرانی‌های امنیتی و فراگیر شدن روند صلح از همان ابتدا، با مشارکت "معنادار زنان، جوانان، اقلیت‌ها، قربانیان درگیری و رهبران مذهبی،" رسیده‌گی شود.

او می‌افزاید: "من از همۀ کشورها می‌خواهم که فشارهای طرف‌های درگیر را برای کاهش پایدار خشونت ادامه دهند و انتظار می‌رود که کاهش خشونت یک اولویت اصلی در مذاکرات باشد."

او تأکید کرد که انتقال امنیتی هم زمان با خروج نیروهای خارجی از این کشور، نگرانی‌ها را در میان مردم افغانستان، به میان آورده‌است.

او در این باره گفت: " در ماه‌های آینده، من پیش‌بینی می‌کنم که این انتقال امنیتی به یک موضوع اصلی در گفت‌وگو میان مقام‌های افغانستان، کشورهای منطقه و جامعۀ بین المللی، مبدل خواهد شد."

او به این باور است که همکاری منطقه‌یی در روند صلح افغانستان، حیاتی است.

او گفت که هرچند افغانستان شاهد پایان یک سال پراهمیت است، اما این کشور هنوز هم به حمایت جامعۀ جهانی هم‌زمان با شیوع ویروس کرونا، نیاز دارد.

او در ادامه گفت که ماه در سال ۲۰۲۰ میلادی، شاهد توافق صلح امریکا با طالبان، گفت‌وگوهای صلح افغانستان و نشست مهم ژنو بودیم.

اما او گفت که ادامۀ خشونت‌ها در این کشور، رسیدن به صلح پایدار را با خطر رو به‌رو ساخته‌است. 

آمارهای نخستین از افزایش تلفات غیرنظامیان ناشی از بمب‌های دست ساز، حمله به مکتب‌ها، حملات موشکی و قتل‌های هدفمند از سوی گروهای ضد دولتی، حکایت دارد.

او گفت که افغانستان همچنان یکی از خطرناک‌ترین مکان برای خبرنگاران است. به گفتۀ او، تنها در سال ۲۰۲۰ میلادی، شش خبرنگار در این سال، جان باختند.

او نیز گفت که این کشور همچنان با موج دوم ویروس کرونا، رو به‌رو است که منجر به افزایش گرسنگی، خواهد شد.

از سوی دیگر، شکلا زدران، نمایندۀ جوانان افغانستان در سازمان ملل متحد در این نشست گفت که "ما هیچ توافق سیاست را که به منفعت دیگران باشد، نمی‌خواهیم. ما هم اکنون هم برای جنگ‌های نیابتی بهای سنگینی پرداخته‌ایم و اگر روند صلح به مسیر نادرست برود، افغان‌ها دوباره قربانی خواهند شد."

او افزود: "از روزی‌که توافقنامۀ صلح میان طالبان و امریکا امضا شده‌است، به‌جای کاهش خشونت‌ها، تنش‌ها و منازعه افزایش یافته‌اند. غیرنظامیان کشته شده‌اند. جوانان آماج قرار گرفته‌اند. ما ناامید شده‌ایم و نمی‌توانیم این گونه به مذاکرات صلح، اعتماد کنیم."

تأکید سازمان ملل بر کاهش خشونت‌ها در افغانستان

نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان گفت که او از همۀ کشورها می‌خواهد که فشارها را بر طرف‌های درگیر را برای کاهش پایدار خشونت، ادامه دهند.

تصویر بندانگشتی

دیبرا لاینز، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان می‌گوید که بحث دربارۀ کاهش خشونت‌ها در افغانستان در اولویت دور دو مذاکرات قرار بگیرد.

خانم لاینز که روز پنج‌شنبه (۲۷ قوس) در نشست به شورای امنیت سازمان ملل متحد سخن می‌زد، از افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد.

دیبرا لاینز در این نشست افزود که صلح پایدار در افغانستان در صورت ممکن خواهد بود که به نگرانی‌های امنیتی و فراگیر شدن روند صلح از همان ابتدا، با مشارکت "معنادار زنان، جوانان، اقلیت‌ها، قربانیان درگیری و رهبران مذهبی،" رسیده‌گی شود.

او می‌افزاید: "من از همۀ کشورها می‌خواهم که فشارهای طرف‌های درگیر را برای کاهش پایدار خشونت ادامه دهند و انتظار می‌رود که کاهش خشونت یک اولویت اصلی در مذاکرات باشد."

او تأکید کرد که انتقال امنیتی هم زمان با خروج نیروهای خارجی از این کشور، نگرانی‌ها را در میان مردم افغانستان، به میان آورده‌است.

او در این باره گفت: " در ماه‌های آینده، من پیش‌بینی می‌کنم که این انتقال امنیتی به یک موضوع اصلی در گفت‌وگو میان مقام‌های افغانستان، کشورهای منطقه و جامعۀ بین المللی، مبدل خواهد شد."

او به این باور است که همکاری منطقه‌یی در روند صلح افغانستان، حیاتی است.

او گفت که هرچند افغانستان شاهد پایان یک سال پراهمیت است، اما این کشور هنوز هم به حمایت جامعۀ جهانی هم‌زمان با شیوع ویروس کرونا، نیاز دارد.

او در ادامه گفت که ماه در سال ۲۰۲۰ میلادی، شاهد توافق صلح امریکا با طالبان، گفت‌وگوهای صلح افغانستان و نشست مهم ژنو بودیم.

اما او گفت که ادامۀ خشونت‌ها در این کشور، رسیدن به صلح پایدار را با خطر رو به‌رو ساخته‌است. 

آمارهای نخستین از افزایش تلفات غیرنظامیان ناشی از بمب‌های دست ساز، حمله به مکتب‌ها، حملات موشکی و قتل‌های هدفمند از سوی گروهای ضد دولتی، حکایت دارد.

او گفت که افغانستان همچنان یکی از خطرناک‌ترین مکان برای خبرنگاران است. به گفتۀ او، تنها در سال ۲۰۲۰ میلادی، شش خبرنگار در این سال، جان باختند.

او نیز گفت که این کشور همچنان با موج دوم ویروس کرونا، رو به‌رو است که منجر به افزایش گرسنگی، خواهد شد.

از سوی دیگر، شکلا زدران، نمایندۀ جوانان افغانستان در سازمان ملل متحد در این نشست گفت که "ما هیچ توافق سیاست را که به منفعت دیگران باشد، نمی‌خواهیم. ما هم اکنون هم برای جنگ‌های نیابتی بهای سنگینی پرداخته‌ایم و اگر روند صلح به مسیر نادرست برود، افغان‌ها دوباره قربانی خواهند شد."

او افزود: "از روزی‌که توافقنامۀ صلح میان طالبان و امریکا امضا شده‌است، به‌جای کاهش خشونت‌ها، تنش‌ها و منازعه افزایش یافته‌اند. غیرنظامیان کشته شده‌اند. جوانان آماج قرار گرفته‌اند. ما ناامید شده‌ایم و نمی‌توانیم این گونه به مذاکرات صلح، اعتماد کنیم."

هم‌رسانی کنید