Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز جهانی مهاجرت و آغاز روند اخراج پناهجویان افغان از اروپا

همزمان با روز جهانی مهاجرت، شماری از کشورهای اروپایی روند برگردانیدن اجباری پناهجویان افغان را از این کشورها آغاز کرده‌اند.

در دو روز گذشته یازده پناهجوی افغان از کشورهای اتریش و بلغاریا به افغانستان برگردانیده شده‌اند و کشورهایی چون آلمان، سویدن و هنگری نیز پس از ۹ ماه برای برگردانیدن اجباری پناهجویان افغان به کشورشان اقداماتی را روی دست گرفته‌اند.

اعضای خانوادۀ عادله می‌گویند که او، عروس و دخترانش برای آیندۀ بهتر و گریز از ناامنی‌های افغانستان ۴۷ روز پیش راه مهاجرت غیرقانونی را از ایران به ترکیه در پیش گرفتند؛ اما عادله به ترکیه نرسید و در مسیر راه ناپدید شد.

نزدیکان عادله می‌گویند که عروس و دختران عادله به ایران برگشته‌اند اما تاکنون از سرنوشت عادله اطلاعی در دست نیست.

رامین، خواهر زاده عادله گفت: «در قسمت سر مرز بودند. خدا نخواسته باشد؛ نمی‌دانیم که مرده‌است یا زنده‌است.»

لطیفه، خواهر عادله نیز افزود: «تا ایران هوایی رفتند پاسپورت داشتند از ایران به بعد قاچاقی رفتند.»

سالانه هزاران تن از شهروندان کشور به‌علت‌هایی چون ادامۀ خشونت‌ها، فقر و بیکاری راه‌های غیرقانونی را به‌بهای جان شان برای بیرون شدن از افغانستان و رسیدن به کشورهای اروپایی انتخاب می‌کنند و گاهی طعمه مرگ می‌شوند.

عبدالباسط انصاری، سخن‌گوی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان اظهار داشت: «در هفتاد کشور دنیا ما حدود شش اعشاریه پنج میلیون مهاجر و پناهنده داریم. خواست ما از کشورهای میزبان این است که در قسمت بهبود زنده‌‎گی مهاجران افغان ما کار بکنند.»
 
ذبیح‌الله فرهنگ، رییس روابط عامه و رسانه‌های کمیسیون مستقل حقوق‌بشر نیز بیان داشت: «در مورد اخراج اجباری و بی سرنوشتی آنها و بسیاری از معضل‌هایی که آن‌ها مواجه استند باید تدبیرهایی سنجیده شود.»

آمارهای سازمان جهانی مهاجرت نشان می‌دهند که با وجود ادامه خشونت‌ها و همه‌گیری ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰میلادی۸۱۷۳۲۶ پناهجو از ایران و ۶۳۲۳ پناهجو از پاکستان به افغانستان برگشته‌اند.

بربنیاد آمارهای این سازمان تنها در یک هفته گذشته ۱۷ هزار پناهجو از این کشورها به افغانستان برگشته‌اند.

روز جهانی مهاجرت و آغاز روند اخراج پناهجویان افغان از اروپا

سازمان جهانی مهاجرت گفته‌است که در سال ۲۰۲۰ بیش از هشت صد و بیست هزار تن از پناهجویان افغان از کشورهای ایران و پاکستان به کشور برگشته‌اند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با روز جهانی مهاجرت، شماری از کشورهای اروپایی روند برگردانیدن اجباری پناهجویان افغان را از این کشورها آغاز کرده‌اند.

در دو روز گذشته یازده پناهجوی افغان از کشورهای اتریش و بلغاریا به افغانستان برگردانیده شده‌اند و کشورهایی چون آلمان، سویدن و هنگری نیز پس از ۹ ماه برای برگردانیدن اجباری پناهجویان افغان به کشورشان اقداماتی را روی دست گرفته‌اند.

اعضای خانوادۀ عادله می‌گویند که او، عروس و دخترانش برای آیندۀ بهتر و گریز از ناامنی‌های افغانستان ۴۷ روز پیش راه مهاجرت غیرقانونی را از ایران به ترکیه در پیش گرفتند؛ اما عادله به ترکیه نرسید و در مسیر راه ناپدید شد.

نزدیکان عادله می‌گویند که عروس و دختران عادله به ایران برگشته‌اند اما تاکنون از سرنوشت عادله اطلاعی در دست نیست.

رامین، خواهر زاده عادله گفت: «در قسمت سر مرز بودند. خدا نخواسته باشد؛ نمی‌دانیم که مرده‌است یا زنده‌است.»

لطیفه، خواهر عادله نیز افزود: «تا ایران هوایی رفتند پاسپورت داشتند از ایران به بعد قاچاقی رفتند.»

سالانه هزاران تن از شهروندان کشور به‌علت‌هایی چون ادامۀ خشونت‌ها، فقر و بیکاری راه‌های غیرقانونی را به‌بهای جان شان برای بیرون شدن از افغانستان و رسیدن به کشورهای اروپایی انتخاب می‌کنند و گاهی طعمه مرگ می‌شوند.

عبدالباسط انصاری، سخن‌گوی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان اظهار داشت: «در هفتاد کشور دنیا ما حدود شش اعشاریه پنج میلیون مهاجر و پناهنده داریم. خواست ما از کشورهای میزبان این است که در قسمت بهبود زنده‌‎گی مهاجران افغان ما کار بکنند.»
 
ذبیح‌الله فرهنگ، رییس روابط عامه و رسانه‌های کمیسیون مستقل حقوق‌بشر نیز بیان داشت: «در مورد اخراج اجباری و بی سرنوشتی آنها و بسیاری از معضل‌هایی که آن‌ها مواجه استند باید تدبیرهایی سنجیده شود.»

آمارهای سازمان جهانی مهاجرت نشان می‌دهند که با وجود ادامه خشونت‌ها و همه‌گیری ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰میلادی۸۱۷۳۲۶ پناهجو از ایران و ۶۳۲۳ پناهجو از پاکستان به افغانستان برگشته‌اند.

بربنیاد آمارهای این سازمان تنها در یک هفته گذشته ۱۷ هزار پناهجو از این کشورها به افغانستان برگشته‌اند.

هم‌رسانی کنید