Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

میدان هوایی بگرام آماج حمله موشکی قرار گرفت

میدان هوایی بگرام که یکی از بزرگترین پایگاه های نظامی نیروهای امریکایی در افغانستان است، بامداد روز شنبه آماج حمله موشکی قرار گرفت.

وحیده شهکار سخنگوی والی پروان می گوید که، دوازده فیر موشک که در یک موتر باربری جاسازی شده بود؛ پنج فیر آن از ساحه قلندر خیل ولسوالی بگرام بر این میدان هوایی نظامی شلیک شد.

اما عبدالشکور قدوسی، ولسوال بگرام، گفت که چهار موشک بر این پایگاه شلیک شدند.

او گفت که ده موشک بی ام ۱۲ در یک موتر جاسازی شده بودند که شش موشک آن از سوی نیروهای امنیتی خنثی شدند.

او می گوید که از تلفات احتمالی و خسارات به جا مانده این رویداد جزییاتی در دست نیست.

میدان هوایی بگرام آماج حمله موشکی قرار گرفت

این موشک ها از منطقه قلندرخیل در ولسوالی بگرام ولایت پروان بر میدان هوایی بگرام شلیک شدند.

Thumbnail

میدان هوایی بگرام که یکی از بزرگترین پایگاه های نظامی نیروهای امریکایی در افغانستان است، بامداد روز شنبه آماج حمله موشکی قرار گرفت.

وحیده شهکار سخنگوی والی پروان می گوید که، دوازده فیر موشک که در یک موتر باربری جاسازی شده بود؛ پنج فیر آن از ساحه قلندر خیل ولسوالی بگرام بر این میدان هوایی نظامی شلیک شد.

اما عبدالشکور قدوسی، ولسوال بگرام، گفت که چهار موشک بر این پایگاه شلیک شدند.

او گفت که ده موشک بی ام ۱۲ در یک موتر جاسازی شده بودند که شش موشک آن از سوی نیروهای امنیتی خنثی شدند.

او می گوید که از تلفات احتمالی و خسارات به جا مانده این رویداد جزییاتی در دست نیست.

هم‌رسانی کنید