Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سخن‌گوی پیشین والی تخار: بدلیل پخش گزارش تلفات کودکان برکنار شدم

جواد هجری، سخن‌گوی پیشین والی تخار ادعا دارد پس از آن‌که گزارشی دربارۀ تلفات کودکان در یک بم‌بارد هوایی نیروهای امنیتی را پخش کرد، به دستور معاون نخست رییس‌جمهور، برای سه روز در بازداشت امنیت بود و پس از آن به حکم ریاست‌جمهوری از کار برکنار شد.

جواد هجری می‌گوید که وی بربنیاد گفته‌های منابع محلی و در هماهنگی با مقام ولایت دربارۀ حملۀ هوایی نیروهای هوایی کشور بر یک یک مسجد به روز سی‌ام ماه میزان به رسانه‌ها اطلاعات داده بود.

او در این باره افزود: «موضوع عزل من از سمت سخن‌گویی مقام ولایت، از سوی محترم رییس صاحب جمهور، ارتباط مستقیم به حادثه‌یی دارد که به تاریخ ۳۰ماه میزان در تالقان اتفاق افتاده بود.»

جواد هجری، خبر جان باختن دوازده غیرنظامی به‌شمول کودکان را در یک حملۀ هوایی نیروهای امنیتی به تاریخ سی‌ام ماه میزان بر یک مسجد در منطقۀ هزار قرلق تالقان تأیید کرد.

پس از نشر این خبر، امرالله صالح، معاون نخست‌ رییس‌جمهور از برخورد قانونی با پخش کننده‌گان گزارش تلفات غیرنظامیان در این حمله هشدار داد.

آقای هجری می‌گوید که پس از آن حمله، خود به شفاخانه رفته بود و آنچه را که دیده بود و مسؤولان برایش گفته بودند، گزارش داده بود.

بشیر احمد‌ بشار، عضو کمیتۀ دادخواهی ولایت تخار گفت: «یک موضوع غیر عادلانه است که حکومت و رهبری حکومت در این‌جا عدالت را تأمین نکردند.»

اما، حکومت هنوز هم تأکید می‌ورزد که حملۀ هوایی نیروهای امنیتی بر یک قرارگاۀ طالبان انجام شده بود و سخن‌گوی والی تخار گزارش نادرست را در این باره به رسانه‌ها داد و از همین‌رو رییس‌جمهور هدایت داد تا والیان سخن‌گو نداشته باشند.

نرگس مومند، سخن‌گوی ادارۀ ارگان‌های محلی بیان داشت: «بست کاری این‌ها نزد ما حفظ است اما با یک تفاوت اندک.»

جواد هجری گفته بود که در حمله‌ هوایی "اشتباهی" نیروهای امنیتی در منطقۀ "هزاره‌قرلق" شهر تالقان، مرکز تخار ۱۲ تن جان باختند و چهارده کودک زخم برداشتند.

سخن‌گوی پیشین والی تخار: بدلیل پخش گزارش تلفات کودکان برکنار شدم

اخیرأ حکومت اعلام کرده‌است که پس از این والیان سخن‌گو نخواهند داشت.

تصویر بندانگشتی

جواد هجری، سخن‌گوی پیشین والی تخار ادعا دارد پس از آن‌که گزارشی دربارۀ تلفات کودکان در یک بم‌بارد هوایی نیروهای امنیتی را پخش کرد، به دستور معاون نخست رییس‌جمهور، برای سه روز در بازداشت امنیت بود و پس از آن به حکم ریاست‌جمهوری از کار برکنار شد.

جواد هجری می‌گوید که وی بربنیاد گفته‌های منابع محلی و در هماهنگی با مقام ولایت دربارۀ حملۀ هوایی نیروهای هوایی کشور بر یک یک مسجد به روز سی‌ام ماه میزان به رسانه‌ها اطلاعات داده بود.

او در این باره افزود: «موضوع عزل من از سمت سخن‌گویی مقام ولایت، از سوی محترم رییس صاحب جمهور، ارتباط مستقیم به حادثه‌یی دارد که به تاریخ ۳۰ماه میزان در تالقان اتفاق افتاده بود.»

جواد هجری، خبر جان باختن دوازده غیرنظامی به‌شمول کودکان را در یک حملۀ هوایی نیروهای امنیتی به تاریخ سی‌ام ماه میزان بر یک مسجد در منطقۀ هزار قرلق تالقان تأیید کرد.

پس از نشر این خبر، امرالله صالح، معاون نخست‌ رییس‌جمهور از برخورد قانونی با پخش کننده‌گان گزارش تلفات غیرنظامیان در این حمله هشدار داد.

آقای هجری می‌گوید که پس از آن حمله، خود به شفاخانه رفته بود و آنچه را که دیده بود و مسؤولان برایش گفته بودند، گزارش داده بود.

بشیر احمد‌ بشار، عضو کمیتۀ دادخواهی ولایت تخار گفت: «یک موضوع غیر عادلانه است که حکومت و رهبری حکومت در این‌جا عدالت را تأمین نکردند.»

اما، حکومت هنوز هم تأکید می‌ورزد که حملۀ هوایی نیروهای امنیتی بر یک قرارگاۀ طالبان انجام شده بود و سخن‌گوی والی تخار گزارش نادرست را در این باره به رسانه‌ها داد و از همین‌رو رییس‌جمهور هدایت داد تا والیان سخن‌گو نداشته باشند.

نرگس مومند، سخن‌گوی ادارۀ ارگان‌های محلی بیان داشت: «بست کاری این‌ها نزد ما حفظ است اما با یک تفاوت اندک.»

جواد هجری گفته بود که در حمله‌ هوایی "اشتباهی" نیروهای امنیتی در منطقۀ "هزاره‌قرلق" شهر تالقان، مرکز تخار ۱۲ تن جان باختند و چهارده کودک زخم برداشتند.

هم‌رسانی کنید