Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کوفی: وضاحت 'موضع جمهوریت' برای آغاز دوردوم گفت‌وگوها مهم است

فوزیه کوفی، یک عضو هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان امروز (دوشنبه، ۱ جدی) می‌گوید که دور دوم مذاکرات هنگامی آغاز خواهد شد که این هیئت وضاحت "موضع جمهوریت" را دربارۀ آجندای این مذاکرات، به‌دست بیاورد.

این عضو هیئت مذاکره‌کننده افزود که تا هنگامی که دربارۀ آجندای مذاکرات وضاحت به میان نیاید، آغاز دور دوم مذاکرات صلح سودمند نخواهد بود.

ششمین روز از رأی زنی‌های هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در کابل می‌گذرد، اما نبود یک اجماع سیاسی در روند صلح و نیز وضاحت نداشتن "موضع جمهوریت" دربارۀ آجندای دور دوم مذاکرات از بزرگ‌ترین چالش‌ها در برابر هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان در دور دوم مذاکرات هستند – چالش‌هایی که حتا سبب تاخیر دور دوم مذاکرات صلح نیز خواهند شد.

فوزیه کوفی در این باره می گوید: "ما سلسله‌های مشوره‌های خود را ادامه می‌دهیم و باید با یک وضاحت دوباره بر گردیم، یعنی آغاز مذاکرات در صورتی‌که موضع جمهوریت و مواردی که در آجندا است وضاحت نداشته باشد، مفید نخواهد بود. بناً تلاش ما همین است که در موقع شروع شود اما با وضاحت."

با این همه، اسدالله سعادتی، معاون شورای عالی مصالحه ملی هشدار می‌دهد که آغاز دور دوم مذاکرات در هیچ شرایطی و با هیچ بهانه‌یی نباید به تأخیر انداخته شود.

او افزود: "گفت‌و گوها تحت هیچ شرایطی نباید به‌تعویق انداخته شود، با هیچ بهانه‌یی نباید ما این روند را به تأخیر بی‌اندازیم و اختلال در این روند ایجاد، بکنیم."

برگزاری نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحه ملی مهم ترین نشستی خواهد بود که به هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان دستور‌های مشخصی را دربارۀ آجندای مذاکرات دور دوم صلح خواهد داد، اما در چنین فرصت اندک عبدالله عبدالله سفری، رییس شورای مصالحۀ ملی را به تاجیکستان در پیش گرفته‌است و تا هنوز به‌گونۀ دقیق روشن نیست که این نشست چی زمانی برگذار خواهد شد.

فریدون خوزون، سخن‌گوی شورای عالی مصالحه ملی، می‌گوید: "هیئت با کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی خواهد دید و مشوره‌های این شورا و مردم را تعقیب خواهند کرد و با یک آماده‌گی کامل، وارد مذاکرات خواهند شد."

یکی از انتقادهای مهم این است که یک اجماع واحد سیاسی در روند صلح وجود ندارد و هیات مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان نیز برای دریافت دستور ها در یک سر در گمی به سر می‌برد.

با این همه، یک عضو هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان می‌گوید که مهم ترین اولویت این هیئت در دور دوم مذاکرات، پایان جنگ‌ها در کشور است.

امین احمدی، عضو دیگر هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان، می‌گوید: " در فضای‌که جنگ وجود دارد، بحث کردن دربارۀ نظام و حقوق مردم، عادلانه نیست."

اما موضع جمهوریت دربارۀ آجندای دور دوم مذاکرات صلح در حالی نا روشن است که قرار است بر بنیاد زمان از پیش تعیین شده تا پانزده روز دیگر، مذاکرات صلح از سر گرفته شوند.

کوفی: وضاحت 'موضع جمهوریت' برای آغاز دوردوم گفت‌وگوها مهم است

این عضو هیئت مذاکره‌کننده افزود که تا هنگامی که دربارۀ آجندای مذاکرات وضاحت به میان نیاید، آغاز دور دوم مذاکرات صلح سودمند نخواهد بود.

Thumbnail

فوزیه کوفی، یک عضو هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان امروز (دوشنبه، ۱ جدی) می‌گوید که دور دوم مذاکرات هنگامی آغاز خواهد شد که این هیئت وضاحت "موضع جمهوریت" را دربارۀ آجندای این مذاکرات، به‌دست بیاورد.

این عضو هیئت مذاکره‌کننده افزود که تا هنگامی که دربارۀ آجندای مذاکرات وضاحت به میان نیاید، آغاز دور دوم مذاکرات صلح سودمند نخواهد بود.

ششمین روز از رأی زنی‌های هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در کابل می‌گذرد، اما نبود یک اجماع سیاسی در روند صلح و نیز وضاحت نداشتن "موضع جمهوریت" دربارۀ آجندای دور دوم مذاکرات از بزرگ‌ترین چالش‌ها در برابر هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان در دور دوم مذاکرات هستند – چالش‌هایی که حتا سبب تاخیر دور دوم مذاکرات صلح نیز خواهند شد.

فوزیه کوفی در این باره می گوید: "ما سلسله‌های مشوره‌های خود را ادامه می‌دهیم و باید با یک وضاحت دوباره بر گردیم، یعنی آغاز مذاکرات در صورتی‌که موضع جمهوریت و مواردی که در آجندا است وضاحت نداشته باشد، مفید نخواهد بود. بناً تلاش ما همین است که در موقع شروع شود اما با وضاحت."

با این همه، اسدالله سعادتی، معاون شورای عالی مصالحه ملی هشدار می‌دهد که آغاز دور دوم مذاکرات در هیچ شرایطی و با هیچ بهانه‌یی نباید به تأخیر انداخته شود.

او افزود: "گفت‌و گوها تحت هیچ شرایطی نباید به‌تعویق انداخته شود، با هیچ بهانه‌یی نباید ما این روند را به تأخیر بی‌اندازیم و اختلال در این روند ایجاد، بکنیم."

برگزاری نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحه ملی مهم ترین نشستی خواهد بود که به هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان دستور‌های مشخصی را دربارۀ آجندای مذاکرات دور دوم صلح خواهد داد، اما در چنین فرصت اندک عبدالله عبدالله سفری، رییس شورای مصالحۀ ملی را به تاجیکستان در پیش گرفته‌است و تا هنوز به‌گونۀ دقیق روشن نیست که این نشست چی زمانی برگذار خواهد شد.

فریدون خوزون، سخن‌گوی شورای عالی مصالحه ملی، می‌گوید: "هیئت با کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی خواهد دید و مشوره‌های این شورا و مردم را تعقیب خواهند کرد و با یک آماده‌گی کامل، وارد مذاکرات خواهند شد."

یکی از انتقادهای مهم این است که یک اجماع واحد سیاسی در روند صلح وجود ندارد و هیات مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان نیز برای دریافت دستور ها در یک سر در گمی به سر می‌برد.

با این همه، یک عضو هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان می‌گوید که مهم ترین اولویت این هیئت در دور دوم مذاکرات، پایان جنگ‌ها در کشور است.

امین احمدی، عضو دیگر هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان، می‌گوید: " در فضای‌که جنگ وجود دارد، بحث کردن دربارۀ نظام و حقوق مردم، عادلانه نیست."

اما موضع جمهوریت دربارۀ آجندای دور دوم مذاکرات صلح در حالی نا روشن است که قرار است بر بنیاد زمان از پیش تعیین شده تا پانزده روز دیگر، مذاکرات صلح از سر گرفته شوند.

هم‌رسانی کنید