Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خانواده‌های آسیب‌دیده در انفجار کابل خانه‌های شان را ترک کردند

یک روز پس انفجار روز گذشته (یک‌شنبه، ۳۰ جدی) در کابل، ۳۶ خانواده خانه‌هایی شان را در یک بلاک رهایشی یازده طبقه‌یی، ترک کردند که در نتیجۀ شدت این انفجار، سخت آسیب دیده‌است.

به‌گفتۀ مقام‌ها، انفجار روز گذشته بر کاروان موترهای خان‌محمد وردک، عضو مجلس نماینده‌گان در کابل رخ داد که در نتیجۀ آن، ده تن جان باختند و ۵۲ تن دیگر زخم برداشته‌‌اند.

مقام‌های افزودند که این رویداد در منطقۀ سپین کلی در مربوطات ناحیۀ پنجم رخ شهر کابل رخ داد که درنتیجه، سه موتر آقای وردک و چندین موتر دیگر، آتش گرفتند.

در این رویداد، یک ساختمان چند ۱۱ طبقه‌یی و چندین دکان نیز، آسیب دیده‌اند.

درها و پنجره‌های این ساختمان شکسته‌اند و دیوارهای آن ترک برداشته‌اند.

فیروزاحمد احمدی، مالک این بلاک می‌گوید: "خسارات مالی زیاد به ما رسیده‌است، شما می‌توانید ببینید که هیچ چیزی به ما نماینده‌است".

زهره پنج ساله، از باشنده‌گان این بلاک در میان جان باخته‌گان رویداد روز گذشته است.

زهره

عبدالهادی حفیظی، مامای زهره می‌گوید که او به خانۀ آنان مهمان آماده بود، اما درحالی که صبحانه می‌خورد، ناگاهان انفجار جانش را گرفت.

مادر و یک برادر زهره در این رویداد، زخم برداشته‌اند.

حفیظی می‌افزاید: "زهره جان گردنش با شیشه پاره شده بود و وقتی مادرش دید آن را در آن حالت تلاش می‌کرد که به شفاخانه انتقال بدهد در حالی که خودش و یک پسر کودکش نیز، زخمی شده بودند".

محمد فیضی، همسر و فرزندانش را به خانۀ یکی از نزدیکانش فرستاده است.

او کالاهایش را بسته و آماده انتقال کرده‌است اما می‌گوید که هنوز در حالت شوک به سر می‌برد.

او افزود: "ما نمی‌توانیم تصمیم بگیریم که چی‌کنیم، بیرون شویم یا باشیم چون شدت انفجار آنقدر قوی بود که خود ما را نیز گنس و گول کرده بود."

حبیب با عبدالله دامادش که در این بلاک زنده می‌کنند، پلاستیک خریده‌است تا پنجره‌هایی را که شکسته‌اند، پلاستیک بگیرد. 

حبیب افزود که او در جنگ به دنیا آمد و بزرگ شد و همچون جهادی در برابر روس ها جنگید، اما امروز "نواسه‌هایش" نیز در جنگ زنده‌گی می‌کنند.

تاکنون هیچ گروهی مسؤولیت این انفجار را به عهده نگرفته‌است.

خانواده‌های آسیب‌دیده در انفجار کابل خانه‌های شان را ترک کردند

انفجار روز گذشته بر کاروان موترهای خان‌محمد وردک، عضو مجلس نماینده‌گان در کابل رخ داد که در نتیجۀ آن، ده تن جان باختند و ۵۲ تن دیگر زخم برداشته‌‌اند.

Thumbnail

یک روز پس انفجار روز گذشته (یک‌شنبه، ۳۰ جدی) در کابل، ۳۶ خانواده خانه‌هایی شان را در یک بلاک رهایشی یازده طبقه‌یی، ترک کردند که در نتیجۀ شدت این انفجار، سخت آسیب دیده‌است.

به‌گفتۀ مقام‌ها، انفجار روز گذشته بر کاروان موترهای خان‌محمد وردک، عضو مجلس نماینده‌گان در کابل رخ داد که در نتیجۀ آن، ده تن جان باختند و ۵۲ تن دیگر زخم برداشته‌‌اند.

مقام‌های افزودند که این رویداد در منطقۀ سپین کلی در مربوطات ناحیۀ پنجم رخ شهر کابل رخ داد که درنتیجه، سه موتر آقای وردک و چندین موتر دیگر، آتش گرفتند.

در این رویداد، یک ساختمان چند ۱۱ طبقه‌یی و چندین دکان نیز، آسیب دیده‌اند.

درها و پنجره‌های این ساختمان شکسته‌اند و دیوارهای آن ترک برداشته‌اند.

فیروزاحمد احمدی، مالک این بلاک می‌گوید: "خسارات مالی زیاد به ما رسیده‌است، شما می‌توانید ببینید که هیچ چیزی به ما نماینده‌است".

زهره پنج ساله، از باشنده‌گان این بلاک در میان جان باخته‌گان رویداد روز گذشته است.

زهره

عبدالهادی حفیظی، مامای زهره می‌گوید که او به خانۀ آنان مهمان آماده بود، اما درحالی که صبحانه می‌خورد، ناگاهان انفجار جانش را گرفت.

مادر و یک برادر زهره در این رویداد، زخم برداشته‌اند.

حفیظی می‌افزاید: "زهره جان گردنش با شیشه پاره شده بود و وقتی مادرش دید آن را در آن حالت تلاش می‌کرد که به شفاخانه انتقال بدهد در حالی که خودش و یک پسر کودکش نیز، زخمی شده بودند".

محمد فیضی، همسر و فرزندانش را به خانۀ یکی از نزدیکانش فرستاده است.

او کالاهایش را بسته و آماده انتقال کرده‌است اما می‌گوید که هنوز در حالت شوک به سر می‌برد.

او افزود: "ما نمی‌توانیم تصمیم بگیریم که چی‌کنیم، بیرون شویم یا باشیم چون شدت انفجار آنقدر قوی بود که خود ما را نیز گنس و گول کرده بود."

حبیب با عبدالله دامادش که در این بلاک زنده می‌کنند، پلاستیک خریده‌است تا پنجره‌هایی را که شکسته‌اند، پلاستیک بگیرد. 

حبیب افزود که او در جنگ به دنیا آمد و بزرگ شد و همچون جهادی در برابر روس ها جنگید، اما امروز "نواسه‌هایش" نیز در جنگ زنده‌گی می‌کنند.

تاکنون هیچ گروهی مسؤولیت این انفجار را به عهده نگرفته‌است.

هم‌رسانی کنید