Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وقوع بیش از۶۰رویداد ضد امنیت در کابل در بیش از دو ماه

در بیش از دوماه پس از گرفتن مسؤولیت تأمین امنیت کابل از سوی امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور، این شهر گواه بیش از ۶۰ رویداد ضد امنیت بوده‌است.

بر بنیاد این ارزیابی طلوع‌نیوز، در ۶۴ روز گذشته، کابل گواه سه حملۀ انتحاری از جمله بردانشگاه کابل، مرکز آموزشی کوثردانش و ولسوالی پغمان، ۲۹ انفجار ماین، سه حملۀ موشکی، ۲۶ حملۀ مسلحانه و دو انفجار موتر بمب‌گذاری شده، بوده‌است.

درنتیجۀ این رویدادها، ۱۳۳ تن جان باختند و ۲۸۰ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

پس از افزایش نگرانی‌های جدی از اوضاع امنیتی شهر کابل، آقای صالح، ۶۴ روز پیش، مسؤولیت تأمین امنیت این شهر را به‌دست گرفت.

او نخستین نشست شش‌و نیم صبح‌اش را دراین باره با شعار "برگشت امنیت واقعی و مبارزه تا آدم شدن مجرمان"، برگزار کرد.

انتظار پایتخت نشینان این بود تا گلیم ناامنی‌ها از این شهربرچیده شود و آرمش نسبی به آن برگردد.

حشمت‌الله، باشندۀ کابل می‌گوید: " امنیت را می ماند امرالله صالح، میاید قفس های مرغ را خراب می کند که ما شهر را پاک می کنیم. شهر را از چی پاک می کنی؟ شهر را از تروریست پاک کن."

سیف‌الله، باشندۀ دیگر شهر کابل می‌گوید: "امنیت تامین شود و مردم بتواند در فضای خوب و آرام به درس و زنده گی خود ادامه بدهد. اما برعکس می بینیم که مشکلات به غریب کار را به میان می آورد."

ازسوی دیگر، یک ارزیابی طلوع‌نیوز نشان می‌دهد که شماری از فیصله‌های نشست شش ونیم به رهبری امرالله صالح، تنها در حرف مانده‌اند وعملی نشده‌اند. اما دفتر آقای صالح رسیده‌گی به همه چالش‌های امنیتی را در جریان دوماه، ناممکن می‌داند.

کاهش نیافتن انفجارهای ماین‌های منقاطیسی، ادامۀ قتل‌های هدفمند؛ روشن نشدن فهرست نام‌های غاصبان بزرگ، مجهز نشدن ایست‌های بازرسی پولیس با کمره امنیتی، ویران نشدن بلند ساختمان‌های غیر قانونی، پاک نشدن پیاده روها از موانع، گردآوری نشدن گداها و ادامۀ خرید و فروش مواد مخدر از فیصله‌های آقای صالح اند که عملی نشده‌اند.

عتیق‌الله امرخیل، نظامی پیشین در این باره می‌گوید: "پیشنهاد برش می کنیم به حیث یک نظامی که، یک قدم پیش و دو قدم عقب، حرکت بسیاری دقیق و بجا بکند، و افراد و اشخاصی که می فهمد اینها تخریبش می کند، آنها را از صحنه بردارد."

عتیق الله امرخیل، نظامی پیشین، گفت: "پیشنهاد برش می کنیم به حیث یک نظامی که، یک قدم پیش و دو قدم عقب، حرکت بسیاری دقیق و بجا بکند، و افراد و اشخاصی که می فهمد اینها تخریبش می کند، آنها را از صحنه بردارد."

جواد داوری، آگاه مسایل سیاسی، گفت: "کار بنیادی بر امنیت کابل که باید انجام شود، متاسفانه تاکنون نشده است."

این ارزیابی نشان می‌دهد که نشست‌های شش‌ونیم صبح به جای تأمین امنیت بیشتر بر چالش‌های اجتماعی، متمرکز بوده‌اند.

مسعود اندرابی، وزیر امور داخله می‌گوید: "دشمن های مردم افغانستان می خواهند حضور خود را یک بار دیگر نشان بدهد، که چنین حملات است. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اطلاعات متحددی مبنی بر حمله های دشمن به شهرها دارند."

رضوان مراد، سخن‌گوی دفترمعاونیت نخست ریاست‌جمهوری در این باره می‌گوید: "این که در دو ماه تمام تروریزم مهار شود، این که تمام مجرمین بازداشت شود و تمامی ساحات غصب شده آزاد شود، این مهال و ناممکن است."

دفتر امرالله صالح، بازداشت چندین تن از سازماندهنده‌گان حمله‌های هراس‌افگنانه و سازمان‌های جنایت کار، ایجاد هماهنگی در نهادهای گونه‌گون در تأمین امنیت را از دستاوردهای دیگر نشست‌های شش‌ونیم می‌داند و بر ادامۀ این نشست‌ها، تأکید می‌ورزد.

وقوع بیش از۶۰رویداد ضد امنیت در کابل در بیش از دو ماه

درنتیجۀ این رویدادها، ۱۳۳ تن جان باختند و ۲۸۰ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

Thumbnail

در بیش از دوماه پس از گرفتن مسؤولیت تأمین امنیت کابل از سوی امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور، این شهر گواه بیش از ۶۰ رویداد ضد امنیت بوده‌است.

بر بنیاد این ارزیابی طلوع‌نیوز، در ۶۴ روز گذشته، کابل گواه سه حملۀ انتحاری از جمله بردانشگاه کابل، مرکز آموزشی کوثردانش و ولسوالی پغمان، ۲۹ انفجار ماین، سه حملۀ موشکی، ۲۶ حملۀ مسلحانه و دو انفجار موتر بمب‌گذاری شده، بوده‌است.

درنتیجۀ این رویدادها، ۱۳۳ تن جان باختند و ۲۸۰ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

پس از افزایش نگرانی‌های جدی از اوضاع امنیتی شهر کابل، آقای صالح، ۶۴ روز پیش، مسؤولیت تأمین امنیت این شهر را به‌دست گرفت.

او نخستین نشست شش‌و نیم صبح‌اش را دراین باره با شعار "برگشت امنیت واقعی و مبارزه تا آدم شدن مجرمان"، برگزار کرد.

انتظار پایتخت نشینان این بود تا گلیم ناامنی‌ها از این شهربرچیده شود و آرمش نسبی به آن برگردد.

حشمت‌الله، باشندۀ کابل می‌گوید: " امنیت را می ماند امرالله صالح، میاید قفس های مرغ را خراب می کند که ما شهر را پاک می کنیم. شهر را از چی پاک می کنی؟ شهر را از تروریست پاک کن."

سیف‌الله، باشندۀ دیگر شهر کابل می‌گوید: "امنیت تامین شود و مردم بتواند در فضای خوب و آرام به درس و زنده گی خود ادامه بدهد. اما برعکس می بینیم که مشکلات به غریب کار را به میان می آورد."

ازسوی دیگر، یک ارزیابی طلوع‌نیوز نشان می‌دهد که شماری از فیصله‌های نشست شش ونیم به رهبری امرالله صالح، تنها در حرف مانده‌اند وعملی نشده‌اند. اما دفتر آقای صالح رسیده‌گی به همه چالش‌های امنیتی را در جریان دوماه، ناممکن می‌داند.

کاهش نیافتن انفجارهای ماین‌های منقاطیسی، ادامۀ قتل‌های هدفمند؛ روشن نشدن فهرست نام‌های غاصبان بزرگ، مجهز نشدن ایست‌های بازرسی پولیس با کمره امنیتی، ویران نشدن بلند ساختمان‌های غیر قانونی، پاک نشدن پیاده روها از موانع، گردآوری نشدن گداها و ادامۀ خرید و فروش مواد مخدر از فیصله‌های آقای صالح اند که عملی نشده‌اند.

عتیق‌الله امرخیل، نظامی پیشین در این باره می‌گوید: "پیشنهاد برش می کنیم به حیث یک نظامی که، یک قدم پیش و دو قدم عقب، حرکت بسیاری دقیق و بجا بکند، و افراد و اشخاصی که می فهمد اینها تخریبش می کند، آنها را از صحنه بردارد."

عتیق الله امرخیل، نظامی پیشین، گفت: "پیشنهاد برش می کنیم به حیث یک نظامی که، یک قدم پیش و دو قدم عقب، حرکت بسیاری دقیق و بجا بکند، و افراد و اشخاصی که می فهمد اینها تخریبش می کند، آنها را از صحنه بردارد."

جواد داوری، آگاه مسایل سیاسی، گفت: "کار بنیادی بر امنیت کابل که باید انجام شود، متاسفانه تاکنون نشده است."

این ارزیابی نشان می‌دهد که نشست‌های شش‌ونیم صبح به جای تأمین امنیت بیشتر بر چالش‌های اجتماعی، متمرکز بوده‌اند.

مسعود اندرابی، وزیر امور داخله می‌گوید: "دشمن های مردم افغانستان می خواهند حضور خود را یک بار دیگر نشان بدهد، که چنین حملات است. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اطلاعات متحددی مبنی بر حمله های دشمن به شهرها دارند."

رضوان مراد، سخن‌گوی دفترمعاونیت نخست ریاست‌جمهوری در این باره می‌گوید: "این که در دو ماه تمام تروریزم مهار شود، این که تمام مجرمین بازداشت شود و تمامی ساحات غصب شده آزاد شود، این مهال و ناممکن است."

دفتر امرالله صالح، بازداشت چندین تن از سازماندهنده‌گان حمله‌های هراس‌افگنانه و سازمان‌های جنایت کار، ایجاد هماهنگی در نهادهای گونه‌گون در تأمین امنیت را از دستاوردهای دیگر نشست‌های شش‌ونیم می‌داند و بر ادامۀ این نشست‌ها، تأکید می‌ورزد.

هم‌رسانی کنید