Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدار حکمتیار از پیامدهای منفی احتمالی مذاکرات صلح

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی می‌گوید که بی حضور نماینده‌گان حکومت و جناح‌های دیگر در مذاکرات دوحه، پیامد این مذاکرات، ادامۀ جنگ در کشور خواهد بود.

آقای حکمتیار که امروز جمعه در مراسم سال‌گرد هجوم نیروهای شوروی به افغانستان در ششم جدی سال ۱۳۵۸هجری خورشیدی، سخن می‌زد گفت که ناتو در افغانستان شکست خورده‌است و پس از چهل سال، جنگ هنوز هم ادامه دارد. 

او در این باره افزود: «بدون حضور حکومت کابل و بقیۀ جناح‌های ذیدخل در قضیه، اگر تدابیر جدی خاصی اتخاص نشود شاید عواقب معاهدۀ دوحه شبیۀ معاهدۀ ژنیو و باعث ادامۀ جنگ باشد.»

رهبر حزب اسلامی در بخش دیگر از سخنانش گفت که حکومت و نیروهای امنیتی در تأمین امنیت کابل ناکام بوده‌اند و باید به مردم جواز حمل جنگ‌افزار داده شود تا امنیت شان را خودشان تأمین کنند: «دولت با سربازان اجیر نتوانست امنیت را تأمین کند؛ ما این کار را رضاکارانه انجام می‌دهیم. حکومت، تأسیسات حکومتی، دفترها، قصرها، بانک‌ها، میدان هوایی و جاده‌ها را تأمین امنیت کند و امنیت حوزه‌ها را به مردم این حوزه‌ها واگذار کند.»

شرکت کننده‌گان دیگر این نشست نیز گفتند که موانع در برابر صلح باید برداشته شوند و خشونت‌‎ها در کشور کاهش یابند.

فضل‌هادی وزین، استاد دانشگاه گفت: «خواهان تجدید نظر در روند مصالحۀ بین‌الافغانی هستیم و خواهان به نتیجه‌رسیدن هرچه زودتر مذاکرات بین‌الافغانی و صلح پایداری که در آن همه احزاب، شخصیت‌ها و جهت‌های مطرح در جنگ و صلح افغانستان حضور داشته باشند، هستیم.»

عبدالستار خواصی، عضو حزب اسلامی نیز افزود: «هیئت‌هایی که می‌روند مذاکره می‌کنند می‌گویند که آن‌ها [طالبان] تنها می‌گویند که نظام اسلامی... اما تعریف نمی‌کنند؛ خجالت بکش که نظام اسلامی را تعریفش را می‌خواهید!»

دواخان مینه پال، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری اما دربارۀ این نگرانی‌ها چنین بیان داشت: «به این نظام تمام علما و مردم رأی داده‌است؛ بنأ هیچ‌کس حق ندارد که از نگاه اسلام این نظام را زیر پرسش ببرد.»

در همین حال، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور در گفت‌وگو با وبسایت عرب نیوز، از پیامد بد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان پیش از توافق صلح میان حکومت و طالبان هشدار داده و گفته‌است که چنین خروجی، بی ثباتی بیشتر را در پی خواهد داشت.

هشدار حکمتیار از پیامدهای منفی احتمالی مذاکرات صلح

رهبر حزب اسلامی در بخش دیگر از سخنانش گفت باید به مردم جواز حمل جنگ‌افزار داده شود تا امنیت شان را خودشان تأمین کنند.

تصویر بندانگشتی

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی می‌گوید که بی حضور نماینده‌گان حکومت و جناح‌های دیگر در مذاکرات دوحه، پیامد این مذاکرات، ادامۀ جنگ در کشور خواهد بود.

آقای حکمتیار که امروز جمعه در مراسم سال‌گرد هجوم نیروهای شوروی به افغانستان در ششم جدی سال ۱۳۵۸هجری خورشیدی، سخن می‌زد گفت که ناتو در افغانستان شکست خورده‌است و پس از چهل سال، جنگ هنوز هم ادامه دارد. 

او در این باره افزود: «بدون حضور حکومت کابل و بقیۀ جناح‌های ذیدخل در قضیه، اگر تدابیر جدی خاصی اتخاص نشود شاید عواقب معاهدۀ دوحه شبیۀ معاهدۀ ژنیو و باعث ادامۀ جنگ باشد.»

رهبر حزب اسلامی در بخش دیگر از سخنانش گفت که حکومت و نیروهای امنیتی در تأمین امنیت کابل ناکام بوده‌اند و باید به مردم جواز حمل جنگ‌افزار داده شود تا امنیت شان را خودشان تأمین کنند: «دولت با سربازان اجیر نتوانست امنیت را تأمین کند؛ ما این کار را رضاکارانه انجام می‌دهیم. حکومت، تأسیسات حکومتی، دفترها، قصرها، بانک‌ها، میدان هوایی و جاده‌ها را تأمین امنیت کند و امنیت حوزه‌ها را به مردم این حوزه‌ها واگذار کند.»

شرکت کننده‌گان دیگر این نشست نیز گفتند که موانع در برابر صلح باید برداشته شوند و خشونت‌‎ها در کشور کاهش یابند.

فضل‌هادی وزین، استاد دانشگاه گفت: «خواهان تجدید نظر در روند مصالحۀ بین‌الافغانی هستیم و خواهان به نتیجه‌رسیدن هرچه زودتر مذاکرات بین‌الافغانی و صلح پایداری که در آن همه احزاب، شخصیت‌ها و جهت‌های مطرح در جنگ و صلح افغانستان حضور داشته باشند، هستیم.»

عبدالستار خواصی، عضو حزب اسلامی نیز افزود: «هیئت‌هایی که می‌روند مذاکره می‌کنند می‌گویند که آن‌ها [طالبان] تنها می‌گویند که نظام اسلامی... اما تعریف نمی‌کنند؛ خجالت بکش که نظام اسلامی را تعریفش را می‌خواهید!»

دواخان مینه پال، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری اما دربارۀ این نگرانی‌ها چنین بیان داشت: «به این نظام تمام علما و مردم رأی داده‌است؛ بنأ هیچ‌کس حق ندارد که از نگاه اسلام این نظام را زیر پرسش ببرد.»

در همین حال، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور در گفت‌وگو با وبسایت عرب نیوز، از پیامد بد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان پیش از توافق صلح میان حکومت و طالبان هشدار داده و گفته‌است که چنین خروجی، بی ثباتی بیشتر را در پی خواهد داشت.

هم‌رسانی کنید