Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دو تن از نیروهای خیزش مردمی در ولایت پکتیا جان باختند

لطف‌الله کامران، سرپرست فرماندهی پولیس ولایت پکتیا امروز (یک‌شنبه، ۷ جدی) می‌گوید که در یک حملۀ مسلحانه در این ولایت، دو تن از نیروهای خیزش مردمی، جان باختند و چهار تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

لطف‌الله کامران افزود که این رویداد شام شنبه در منطقۀ باغکی در شهر گردیز، مرکز این ولایت زمانی رخ داد که مهاجمان با استفاده از "چادری" بر این نیروهای خیزش مردمی، گلوله باری کردند.

کامران این رویداد را کار طالبان می‌داند؛ اما طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته‌اند.

او دربارۀ این رویداد جزئیات بیشتر ارایه نکرد.

دو تن از نیروهای خیزش مردمی در ولایت پکتیا جان باختند

سرپرست فرماندهی پولیس ولایت پکتیا می‌گوید که این رویداد شام شنبه در منطقۀ باغکی در شهر گردیز، مرکز این ولایت زمانی رخ داده‌است.

Thumbnail

لطف‌الله کامران، سرپرست فرماندهی پولیس ولایت پکتیا امروز (یک‌شنبه، ۷ جدی) می‌گوید که در یک حملۀ مسلحانه در این ولایت، دو تن از نیروهای خیزش مردمی، جان باختند و چهار تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

لطف‌الله کامران افزود که این رویداد شام شنبه در منطقۀ باغکی در شهر گردیز، مرکز این ولایت زمانی رخ داد که مهاجمان با استفاده از "چادری" بر این نیروهای خیزش مردمی، گلوله باری کردند.

کامران این رویداد را کار طالبان می‌داند؛ اما طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته‌اند.

او دربارۀ این رویداد جزئیات بیشتر ارایه نکرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره