Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خانوادۀ فرماندۀ پیشین دهراوود: طالبان سر اورا پس ازمرگش بریده‌اند

خانوادۀ شاه محمد، فرماندۀ پیشین ولسوالی دهراوود ارزگان ادعا دارد که طالبان جسد اورا از گور بیرون کرده و سرش از تنش جدا کرده‌اند.

اعضای خانوادۀ شاه محمد می‌گویند که این کار طالبان خلاف آموزه‌های اسلام و نقض آشکار قوانین بشری است.

فرماندۀ پیشین ولسوالی دهراوود که نابینا بود، هفت ماه پیش جان باخت.

عزت‌الله آغا، یکی از اعضای خانوادۀ شاه محمد گفت: «فرمانده شاه چند ماه پیش در حملۀ مسلحانه در ترینکوت جان باخت و ما اورا با عزب به‌خاک سپردیم اما پس از چند ماه، پنج‌شنبۀ هفتۀ پیش، طالبان جسد اورا از قبر بیرون کردند و سر اورا از تنش جدا کردند.»

نعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق‌بشر نیز افزود: «کاری‌که چند روز پیش در دهراوود ارزگان از سوی طالبان شده‌است، بر خلاف تمام ارزش‌های اسلامی، انسانی است و ما این کار را نکوهش می‌کنیم.»

جان محمد کریمی، برادر شاه محمد که اکنون فرماندۀ ولسوالی دهراوود است، می‌گوید که  ۳۲تن از اعضای خانوادۀ آن‌ها در جنگ با طالبان جان باخته‌اند.

او تأکید می‌کند که اعضای دیگر خانوادۀ شاه محمد راه اورا ادامه خواهند داد: «شاه محمد یک بار ترور شد، اما باز هم طالبان بدستور باداران خارجی شان اورا از قبر بیرون کردند و سرش را جدا کردند.»

اما طالبان دست داشتن جنگ‌جویان این گروه را در بیرون کردن جسد از گور و جداکردن سر او، رد می‌کنند و می‌گویند که ممکن است علت این کار برخاسته از دشمنی‌های شخصی باشد.
شاه محمد در حالی که دید چشم‌هایش را در نتیجۀ یک انفجار ماین از دست داده بود، برای پنج سال فرماندۀ پولیس ولسوالی دهراوود بود.

از او به‌عنوان فرماندۀ نترس و موفق در تأمین امنیت دهراوود که یکی از ولسوالی‌های مهم ارزگان است، یاد می‌شد. او هفت ماه پیش در یک حمله مسلحانه در شهر ترینکوت جان باخت.

خانوادۀ فرماندۀ پیشین دهراوود: طالبان سر اورا پس ازمرگش بریده‌اند

اما طالبان دست داشتن جنگ‌جویان این گروه را در بیرون کردن جسد از گور و جداکردن سر او، رد می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

خانوادۀ شاه محمد، فرماندۀ پیشین ولسوالی دهراوود ارزگان ادعا دارد که طالبان جسد اورا از گور بیرون کرده و سرش از تنش جدا کرده‌اند.

اعضای خانوادۀ شاه محمد می‌گویند که این کار طالبان خلاف آموزه‌های اسلام و نقض آشکار قوانین بشری است.

فرماندۀ پیشین ولسوالی دهراوود که نابینا بود، هفت ماه پیش جان باخت.

عزت‌الله آغا، یکی از اعضای خانوادۀ شاه محمد گفت: «فرمانده شاه چند ماه پیش در حملۀ مسلحانه در ترینکوت جان باخت و ما اورا با عزب به‌خاک سپردیم اما پس از چند ماه، پنج‌شنبۀ هفتۀ پیش، طالبان جسد اورا از قبر بیرون کردند و سر اورا از تنش جدا کردند.»

نعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق‌بشر نیز افزود: «کاری‌که چند روز پیش در دهراوود ارزگان از سوی طالبان شده‌است، بر خلاف تمام ارزش‌های اسلامی، انسانی است و ما این کار را نکوهش می‌کنیم.»

جان محمد کریمی، برادر شاه محمد که اکنون فرماندۀ ولسوالی دهراوود است، می‌گوید که  ۳۲تن از اعضای خانوادۀ آن‌ها در جنگ با طالبان جان باخته‌اند.

او تأکید می‌کند که اعضای دیگر خانوادۀ شاه محمد راه اورا ادامه خواهند داد: «شاه محمد یک بار ترور شد، اما باز هم طالبان بدستور باداران خارجی شان اورا از قبر بیرون کردند و سرش را جدا کردند.»

اما طالبان دست داشتن جنگ‌جویان این گروه را در بیرون کردن جسد از گور و جداکردن سر او، رد می‌کنند و می‌گویند که ممکن است علت این کار برخاسته از دشمنی‌های شخصی باشد.
شاه محمد در حالی که دید چشم‌هایش را در نتیجۀ یک انفجار ماین از دست داده بود، برای پنج سال فرماندۀ پولیس ولسوالی دهراوود بود.

از او به‌عنوان فرماندۀ نترس و موفق در تأمین امنیت دهراوود که یکی از ولسوالی‌های مهم ارزگان است، یاد می‌شد. او هفت ماه پیش در یک حمله مسلحانه در شهر ترینکوت جان باخت.

هم‌رسانی کنید