Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد دوستم از عملی‌نشدن توافق‌نامۀ سیاسی میان غنی و عبدالله

مارشال عبدالرشید دوستم از عملی نشدن توافق‌نامۀ سیاسی حکومت جدید، انتقاد می‌کند و تأکید می‌ورزد که برای تأمین صلح پایدار در کشور، باید این توافق‌نامه به‌گونۀ کامل عملی شود.

سخن‌گوی مارشال دوستم می‌گوید با آن‌که از امضای توافق‌نامۀ سیاسی حکومت جدید در حدود هفت ماه می‌گذرد، اما تاکنون محل کار مارشال مشخص نشده و از همین رو او به کابل نیامده‌است.

جای دوستم در دو نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی نیز خالی بود. اما آقای دوستم در نشست دوم کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی که روز گذشته برگزار شد، پیامی فرستاد؛ پیامی‌که توسط بابر فرهمند، معاون این شورا و از نزدیکان دوستم خوانده شد.

در بخش پیام او آمده‌است: «برای رسیدن به صلح پایدار ایجاب می‌نماید به مشارکت واقعی ملت و حکومت کنونی و تطبیق کامل توافق‌نامه سیاسی توجه نماییم.»

با آن‌که آقای دوستم اکنون بلندترین رتبۀ نظامی کشور را دارد و بربنیاد توافق‌نامۀ سیاسی عضو شورای امنیت ملی و شورای عالی دولت نیز است، اما او می‌گوید که اجازه نیافته‌است ناامنی‌های شمال را مهار کند.

احسان نیرو، سخن‌گوی مارشال دوستم گفت: «اجازه بدهند تا مارشال صاحب وارد عمل شود که ما حداقل از این بدختی و کشتار مردمان بیگناه این کشور نجات پیدا کنیم.»

گل احمد نورزاد، عضو مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «باید به آن تعهدات جامعه عمل بپوشانند چون کشور در یک وضعیت بحرانی قرار دارد دیگر کشور را بطرف بحران نبرند.»

شماری از سیاست‌گران انتقاد می‌کنند که آقای عبدالله هنگامی که به ریاست شورای عالی مصالحه ملی رسید به عملی شدن بندهای دیگر این توافق نامه تمایلی کمتری نشان داده است.

گل‌رحمان قاضی، رییس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بیان داشت: «از همه مهم داکتر صاحب عبدالله تصمیم و قصدش است که باید با جرات کار کند.»

فریدون خوزون، سخن‌گوی آقای عبدالله در حالی که بر عملی شدن کامل توافق‌نامه سیاسی تأکید می‌‎ورزد اما می‌گوید که آقای عبدالله در حال حاضر مشغول پیشبرد روند صلح است: «رییس شورای مصالحه ملی تمام تلاش‌های خود را برای صلح متمرکز ساخته است.»

ریاست جمهوری در این باره چیزی نمی‌گوید.

انتقاد دوستم از عملی‌نشدن توافق‌نامۀ سیاسی میان غنی و عبدالله

جای دوستم در دو نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی نیز خالی بود.

تصویر بندانگشتی

مارشال عبدالرشید دوستم از عملی نشدن توافق‌نامۀ سیاسی حکومت جدید، انتقاد می‌کند و تأکید می‌ورزد که برای تأمین صلح پایدار در کشور، باید این توافق‌نامه به‌گونۀ کامل عملی شود.

سخن‌گوی مارشال دوستم می‌گوید با آن‌که از امضای توافق‌نامۀ سیاسی حکومت جدید در حدود هفت ماه می‌گذرد، اما تاکنون محل کار مارشال مشخص نشده و از همین رو او به کابل نیامده‌است.

جای دوستم در دو نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی نیز خالی بود. اما آقای دوستم در نشست دوم کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی که روز گذشته برگزار شد، پیامی فرستاد؛ پیامی‌که توسط بابر فرهمند، معاون این شورا و از نزدیکان دوستم خوانده شد.

در بخش پیام او آمده‌است: «برای رسیدن به صلح پایدار ایجاب می‌نماید به مشارکت واقعی ملت و حکومت کنونی و تطبیق کامل توافق‌نامه سیاسی توجه نماییم.»

با آن‌که آقای دوستم اکنون بلندترین رتبۀ نظامی کشور را دارد و بربنیاد توافق‌نامۀ سیاسی عضو شورای امنیت ملی و شورای عالی دولت نیز است، اما او می‌گوید که اجازه نیافته‌است ناامنی‌های شمال را مهار کند.

احسان نیرو، سخن‌گوی مارشال دوستم گفت: «اجازه بدهند تا مارشال صاحب وارد عمل شود که ما حداقل از این بدختی و کشتار مردمان بیگناه این کشور نجات پیدا کنیم.»

گل احمد نورزاد، عضو مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «باید به آن تعهدات جامعه عمل بپوشانند چون کشور در یک وضعیت بحرانی قرار دارد دیگر کشور را بطرف بحران نبرند.»

شماری از سیاست‌گران انتقاد می‌کنند که آقای عبدالله هنگامی که به ریاست شورای عالی مصالحه ملی رسید به عملی شدن بندهای دیگر این توافق نامه تمایلی کمتری نشان داده است.

گل‌رحمان قاضی، رییس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بیان داشت: «از همه مهم داکتر صاحب عبدالله تصمیم و قصدش است که باید با جرات کار کند.»

فریدون خوزون، سخن‌گوی آقای عبدالله در حالی که بر عملی شدن کامل توافق‌نامه سیاسی تأکید می‌‎ورزد اما می‌گوید که آقای عبدالله در حال حاضر مشغول پیشبرد روند صلح است: «رییس شورای مصالحه ملی تمام تلاش‌های خود را برای صلح متمرکز ساخته است.»

ریاست جمهوری در این باره چیزی نمی‌گوید.

هم‌رسانی کنید