Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بسم‌الله عادل مسؤول رادیو صدای غور ترور شد

مقام‌های محلی در ولایت غور می‌گویند که بسم‌الله عادل ایماق، خبرنگار و مسؤول رادیو صدای غور در نزدیکی شهر فیروزکوه، مرکز این ولایت، ترور شد.

محمد عارف عابر، سخن‌گوی والی غور می‌گوید که این رویداد ساعاتی پیش رخ داده‌است. 

به‌گفتۀ سخن‌گوی والی غور بسم‌الله عادل از روستای درۀ تیمور، در حومۀ شهر فیروزکوه به این شهر میامد که در مسیر راه در کمین تفنگ‌داران ناشناس قرار گرفت و جان باخت.

بسم‌الله عادل فعالیت‌های مدنی در ولایت غور نیز داشت.

غلام ربانی هدفمند، مسؤول کمیتۀ امنیت و مصونیت خبرنگاران در ولایت غور می‌گوید که تهدیدهای امنیتی را در برابر بسم الله عادل و خبرنگاران دیگر در این ولایت با نهادهای امنیتی در میان گذاشته‌است اما این نهادها بی‌پروا استند‌.

بسم الله عادل در ماه عقرب امسال نیز در یک هفته، دو بار- یک بار در خانه و بار دیگر در مسیر راه- آماج حمله قرار گرفته بود.  

او نزدیک به ده روز پیش، در صفحه فیسبوکش از این‌که تهدیدها در برابر جانش جدی گرفته نشده‌اند شکایت کرده بود. 

عادل از نهادهای امنیتی خواسته بود که این تهدیدها را جدی بگیرند و به دوستانش نیز توصیه کرده بود که متوجه امنیت شان باشند. 

تاکنون هیچ گروهی مسؤولیت حمله بر بسم الله عادل را در غور نپذیرفته است؛ مانند حمله‌های دیگر بر خبرنگاران که حکومت، طالبان را مسؤول آن‌ها گفته‌است،  اما طالبان این اتهام‌ها را نپذیرفته اند. 

بسم‌الله عادل مسؤول رادیو صدای غور ترور شد

محمد عارف عابر، سخن‌گوی والی غور می‌گوید که این رویداد ساعاتی پیش رخ داده‌است. 

تصویر بندانگشتی

مقام‌های محلی در ولایت غور می‌گویند که بسم‌الله عادل ایماق، خبرنگار و مسؤول رادیو صدای غور در نزدیکی شهر فیروزکوه، مرکز این ولایت، ترور شد.

محمد عارف عابر، سخن‌گوی والی غور می‌گوید که این رویداد ساعاتی پیش رخ داده‌است. 

به‌گفتۀ سخن‌گوی والی غور بسم‌الله عادل از روستای درۀ تیمور، در حومۀ شهر فیروزکوه به این شهر میامد که در مسیر راه در کمین تفنگ‌داران ناشناس قرار گرفت و جان باخت.

بسم‌الله عادل فعالیت‌های مدنی در ولایت غور نیز داشت.

غلام ربانی هدفمند، مسؤول کمیتۀ امنیت و مصونیت خبرنگاران در ولایت غور می‌گوید که تهدیدهای امنیتی را در برابر بسم الله عادل و خبرنگاران دیگر در این ولایت با نهادهای امنیتی در میان گذاشته‌است اما این نهادها بی‌پروا استند‌.

بسم الله عادل در ماه عقرب امسال نیز در یک هفته، دو بار- یک بار در خانه و بار دیگر در مسیر راه- آماج حمله قرار گرفته بود.  

او نزدیک به ده روز پیش، در صفحه فیسبوکش از این‌که تهدیدها در برابر جانش جدی گرفته نشده‌اند شکایت کرده بود. 

عادل از نهادهای امنیتی خواسته بود که این تهدیدها را جدی بگیرند و به دوستانش نیز توصیه کرده بود که متوجه امنیت شان باشند. 

تاکنون هیچ گروهی مسؤولیت حمله بر بسم الله عادل را در غور نپذیرفته است؛ مانند حمله‌های دیگر بر خبرنگاران که حکومت، طالبان را مسؤول آن‌ها گفته‌است،  اما طالبان این اتهام‌ها را نپذیرفته اند. 

هم‌رسانی کنید