Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزیر پیشین معادن به ۱۳ ماه زندان محکوم شد

وحیدالله شهرانی، وزیر پیشین معادن وپطرولیم به اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی و پرداخت یک و نیم میلیون دالر محکوم شد. 

دادگاه عالی می گوید که آقای شهرانی در قرارداد ساخت کارخانه سمنت ولایت هرات و معدن ذغال سنگ پهلوانان ولسوالی کرخ ولایت هرات با یک شرکت ایرانی به سو استفاده از صلاحیت وظیفه یی متهم بود. 

در نشست دادگاه گفته شد که وزارت معادن در این قراردادها نتوانسته بود یک و نیم میلیون دالر پول تامین شرکت را پرداخت کند و از همین رو با زیان رو به رو شده بود. 

اما آقای شهرانی، اتهام سو استفاده از صلاحیت های وظیفه یی را نمی پذیرد.

وزیر پیشین معادن به ۱۳ ماه زندان محکوم شد

در نشست دادگاه گفته شد که وزارت معادن در این قراردادها نتوانسته بود یک و نیم میلیون دالر پول تامین شرکت را پرداخت کند و از همین رو با زیان رو به رو شده بود.

تصویر بندانگشتی

وحیدالله شهرانی، وزیر پیشین معادن وپطرولیم به اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی و پرداخت یک و نیم میلیون دالر محکوم شد. 

دادگاه عالی می گوید که آقای شهرانی در قرارداد ساخت کارخانه سمنت ولایت هرات و معدن ذغال سنگ پهلوانان ولسوالی کرخ ولایت هرات با یک شرکت ایرانی به سو استفاده از صلاحیت وظیفه یی متهم بود. 

در نشست دادگاه گفته شد که وزارت معادن در این قراردادها نتوانسته بود یک و نیم میلیون دالر پول تامین شرکت را پرداخت کند و از همین رو با زیان رو به رو شده بود. 

اما آقای شهرانی، اتهام سو استفاده از صلاحیت های وظیفه یی را نمی پذیرد.

هم‌رسانی کنید