Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دور دوم مذاکرات صلح؛ هیئت افغانستان فردا به دوحه می‌رود

قرار است هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان برای شرکت در دور دوم مذاکرات صلح، فردا دوشنبه به دوحه برود.

قرار است دور دوم مذاکرات صلح به روز سه‌شنبه - شانزدهم ماه جدی – آغاز شود.

انتظار می‌رود هیئت جمهوری اسلامی افغانستان واپسین جزییات رأی‌زنی‌هایش را با رییس‌جمهور غنی درمیان بگذارد. بربنیاد گفته‌های شماری از اعضای این هیئت، آنان فردا پیش از رفتن به دوحه در نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی نیز شرکت خواهند کرد.

غلام فاروق مجروح، عضو این هیئت گفت: «هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان بعد از مشوره‌ها با اقشار مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان مع‌الخیر وارد قطر خواهد شد.»

ناجیه انوری، سخن‌گوی وزارت دولت در امور صلح نیز افزود: «هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان به‌منظور آغاز دور دوم مذاکرات صلح به وقت مشخص شده به محل مذاکرات خواهد بود.»

اعضای هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان، پس از توقف دور نخست مذاکرات صلح، تاکنون سه بار با اعضای کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی دیدار داشته‌اند و نشست چهارم قرار است فردا انجام شود.

آنان یک‌شنبه شب با رییس‌جمهور غنی نیز دیداری خواهند داشت.

دواخان مینه‌پال، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور بیان داشت: «رییس‌جمهور به آنان هدایت داد که باید با اقشار مختلف افغانستان رأی‌‎زنی بکنند. آنان رأی‌زنی کردند و قرار است که گزارش این مشوره‌ها را به رییس‌جمهور گزارش بدهند.»

این در حالی‌ است که عبدالحفیظ منصور، یک عضو هیئت ۲۲ نفرۀ مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته از وجود اختلاف‌های سیاسی در افغانستان نگرانی کرد و تأکید ورزید که طالبان خواهان ایجاد حکومت موقت هستند: «آن‌ها خواهان آوردن یک حکومت موقت هستند، اما بیشتر کشورهای منطقه این برنامه را یک برنامه امریکایی می‌دانند.»

در همین حال، ویلیم میلی، یکی از تحلیل‌گران امور افغانستان در استرالیا می‌گوید که نادیده گرفته‌شدن پناه‌گاۀ طالبان در پاکستان روند صلح افغانستان را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.

او در این باره افزود: «یکی دیگر از مشکلات بنیادی روند صلح افغانستان این است که دسترسی کامل به پناه‌گاه‌های شان در پاکستان نادیده گرفته شد. طالبان در آن‌جا از سوی «آی اس آی» و نیروهای مسلح آن کشور مسلح‌سازی و پشتیبانی می‌شوند. چیزی‌که در جریان دیدار ملا برادر به‌گونۀ بسیار روشن دیده شد که پشتیبانی پاکستان از طالبان تا چه اندازه است.»

مذاکرات دور نخست صلح ۲۱ روز پیش متوقف شد. در این مدت، هیئت‌های دو طرف مشغول رأی‌‎زنی‌های داخلی دربارۀ دور دوم صلح بودند.

تأمین آتش‌بس اولویت هیئت مذاکره کنندۀ جمهوریت است، اما طالبان می‌گویند که پس از توافق روی نظام آینده، دربارۀ آتش‌بس بحث خواهند کرد.

دور دوم مذاکرات صلح؛ هیئت افغانستان فردا به دوحه می‌رود

مذاکرات دور نخست صلح ۲۱ روز پیش متوقف شد. در این مدت، هیئت‌های دو طرف مشغول رأی‌‎زنی‌های داخلی دربارۀ دور دوم صلح بودند.

تصویر بندانگشتی

قرار است هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان برای شرکت در دور دوم مذاکرات صلح، فردا دوشنبه به دوحه برود.

قرار است دور دوم مذاکرات صلح به روز سه‌شنبه - شانزدهم ماه جدی – آغاز شود.

انتظار می‌رود هیئت جمهوری اسلامی افغانستان واپسین جزییات رأی‌زنی‌هایش را با رییس‌جمهور غنی درمیان بگذارد. بربنیاد گفته‌های شماری از اعضای این هیئت، آنان فردا پیش از رفتن به دوحه در نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی نیز شرکت خواهند کرد.

غلام فاروق مجروح، عضو این هیئت گفت: «هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان بعد از مشوره‌ها با اقشار مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان مع‌الخیر وارد قطر خواهد شد.»

ناجیه انوری، سخن‌گوی وزارت دولت در امور صلح نیز افزود: «هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان به‌منظور آغاز دور دوم مذاکرات صلح به وقت مشخص شده به محل مذاکرات خواهد بود.»

اعضای هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان، پس از توقف دور نخست مذاکرات صلح، تاکنون سه بار با اعضای کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی دیدار داشته‌اند و نشست چهارم قرار است فردا انجام شود.

آنان یک‌شنبه شب با رییس‌جمهور غنی نیز دیداری خواهند داشت.

دواخان مینه‌پال، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور بیان داشت: «رییس‌جمهور به آنان هدایت داد که باید با اقشار مختلف افغانستان رأی‌‎زنی بکنند. آنان رأی‌زنی کردند و قرار است که گزارش این مشوره‌ها را به رییس‌جمهور گزارش بدهند.»

این در حالی‌ است که عبدالحفیظ منصور، یک عضو هیئت ۲۲ نفرۀ مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته از وجود اختلاف‌های سیاسی در افغانستان نگرانی کرد و تأکید ورزید که طالبان خواهان ایجاد حکومت موقت هستند: «آن‌ها خواهان آوردن یک حکومت موقت هستند، اما بیشتر کشورهای منطقه این برنامه را یک برنامه امریکایی می‌دانند.»

در همین حال، ویلیم میلی، یکی از تحلیل‌گران امور افغانستان در استرالیا می‌گوید که نادیده گرفته‌شدن پناه‌گاۀ طالبان در پاکستان روند صلح افغانستان را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.

او در این باره افزود: «یکی دیگر از مشکلات بنیادی روند صلح افغانستان این است که دسترسی کامل به پناه‌گاه‌های شان در پاکستان نادیده گرفته شد. طالبان در آن‌جا از سوی «آی اس آی» و نیروهای مسلح آن کشور مسلح‌سازی و پشتیبانی می‌شوند. چیزی‌که در جریان دیدار ملا برادر به‌گونۀ بسیار روشن دیده شد که پشتیبانی پاکستان از طالبان تا چه اندازه است.»

مذاکرات دور نخست صلح ۲۱ روز پیش متوقف شد. در این مدت، هیئت‌های دو طرف مشغول رأی‌‎زنی‌های داخلی دربارۀ دور دوم صلح بودند.

تأمین آتش‌بس اولویت هیئت مذاکره کنندۀ جمهوریت است، اما طالبان می‌گویند که پس از توافق روی نظام آینده، دربارۀ آتش‌بس بحث خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید