تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

متوقف شدن نشرات رسانه‌های غور در اعتراض به حمله‌های اخیر

رسانه های خصوصی در ولایت غور در اعتراض به بی توجهی نهادهای امنیتی در شناسایی و بازداشت عاملان قتل بسم الله عادل یک خبرنگار محلی این ولایت، برای سه روز نشرات خودرا متوقف ساخته اند. 

شماری از مسوولان رسانه ها در غور می گویند که اگر نهادهای امنیتی هرچه زودتر قاتلان بسم الله عادل را بازداشت نکنند، پس از این خبرهای مربوط به حکومت را در رسانه های شان بازتاب نخواهند داد. 

شماری از خبرنگاران در غور می گویند که نگران امنیت جانی شان استند و حکومت باید امنیت خبرنگاران را در کشور بگیرد

پس از جان باختن بسم الله عادل مسوول رادیو صدای غور  در یک حمله مسلحانه، رسانه های خصوصی در غور نشرات شان را برای سه روز متوقف ساخته اند.

مسوولان رسانه های خصوصی در غور می‌گویند که این تصمیم را پس از بی توجهی نهادهای امنیتی از بهر شناسایی و بازداشت عاملان ترور بسم الله عادل گرفته اند.

مسوول رادیوی محلی در غور گفت: «به رسم اعتراض نشرات محلی خود را در در ولایت غور متوقف کردیم و ما انتظار داریم که عاملین قتل خبرنگاران در افغانستان هرچه زودتر بازداشت شوند.»

عبدالسلام صمیم، مسوول رادیوی محلی در غور، گفت: «ما به رسم اعتراض نشرات را متوقف کردیم تا حکومت این قضیه را بررسی کند.»

شماری از خبرنگاران و مسوولان رسانه ها در غور می گویند که اگر حکومت برای بازداشت قاتلان بسم الله عادل هرچه زودتر اقدام نکند، پس از این خبرهای مربوط به حکومت را بازتاب نخواهند داد.

نور احمد حبیبی، مسوول رادیوی محلی در غور، گفت: «پخش و نشر فعالیت های دولت بعد از سه روز هم متوقف خواهیم ساخت به خاطری که دولت برای تأمین امنیت خبرنگاران ضعیف بوده و ضعیف عمل کرده.»

نجیب الله نظری، خبرنگار، گفت: «حکومت باید بداند که تأمین امنیت خبرنگاران را بگیرد و هر کسی که می خواهد خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی را از بین ببرد از سوی ارگان های امنیتی شناسایی شوند.»

شماری از خبرنگاران در غور می گویند که تهدیدها دربرابرشان افزایش یافته اند.

بسم الله عادل مسوول رادیو صدای غور به  روز جمعه گذشته در حمله مردان مسلح ناشناس در نزدیکی شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور تیرباران شد.

متوقف شدن نشرات رسانه‌های غور در اعتراض به حمله‌های اخیر

خبرنگاران در غور می گویند که نگران امنیت جانی شان استند و حکومت باید امنیت خبرنگاران را در کشور بگیرد.

Thumbnail

رسانه های خصوصی در ولایت غور در اعتراض به بی توجهی نهادهای امنیتی در شناسایی و بازداشت عاملان قتل بسم الله عادل یک خبرنگار محلی این ولایت، برای سه روز نشرات خودرا متوقف ساخته اند. 

شماری از مسوولان رسانه ها در غور می گویند که اگر نهادهای امنیتی هرچه زودتر قاتلان بسم الله عادل را بازداشت نکنند، پس از این خبرهای مربوط به حکومت را در رسانه های شان بازتاب نخواهند داد. 

شماری از خبرنگاران در غور می گویند که نگران امنیت جانی شان استند و حکومت باید امنیت خبرنگاران را در کشور بگیرد

پس از جان باختن بسم الله عادل مسوول رادیو صدای غور  در یک حمله مسلحانه، رسانه های خصوصی در غور نشرات شان را برای سه روز متوقف ساخته اند.

مسوولان رسانه های خصوصی در غور می‌گویند که این تصمیم را پس از بی توجهی نهادهای امنیتی از بهر شناسایی و بازداشت عاملان ترور بسم الله عادل گرفته اند.

مسوول رادیوی محلی در غور گفت: «به رسم اعتراض نشرات محلی خود را در در ولایت غور متوقف کردیم و ما انتظار داریم که عاملین قتل خبرنگاران در افغانستان هرچه زودتر بازداشت شوند.»

عبدالسلام صمیم، مسوول رادیوی محلی در غور، گفت: «ما به رسم اعتراض نشرات را متوقف کردیم تا حکومت این قضیه را بررسی کند.»

شماری از خبرنگاران و مسوولان رسانه ها در غور می گویند که اگر حکومت برای بازداشت قاتلان بسم الله عادل هرچه زودتر اقدام نکند، پس از این خبرهای مربوط به حکومت را بازتاب نخواهند داد.

نور احمد حبیبی، مسوول رادیوی محلی در غور، گفت: «پخش و نشر فعالیت های دولت بعد از سه روز هم متوقف خواهیم ساخت به خاطری که دولت برای تأمین امنیت خبرنگاران ضعیف بوده و ضعیف عمل کرده.»

نجیب الله نظری، خبرنگار، گفت: «حکومت باید بداند که تأمین امنیت خبرنگاران را بگیرد و هر کسی که می خواهد خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی را از بین ببرد از سوی ارگان های امنیتی شناسایی شوند.»

شماری از خبرنگاران در غور می گویند که تهدیدها دربرابرشان افزایش یافته اند.

بسم الله عادل مسوول رادیو صدای غور به  روز جمعه گذشته در حمله مردان مسلح ناشناس در نزدیکی شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور تیرباران شد.

هم‌رسانی کنید