Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بیرون شدن نیروهای امریکایی از یکی از بزرگترین پایگاه‌ها در کشور

مقام های نظامی در ولایت لوگر می گویند که نیروهای امریکایی، بزرگ ترین پایگاه شان را در این ولایت نیز ترک کرده اند و اکنون این پایگاه در اختیار نیروهای دولتی است.

شمار آخرین واحد نظامیان امریکایی که در پایگاه «فاب شنک» حضور داشتند، به سه صد تن می رسید که هفته پیش از این پایگاه رفتند.

این پایگاه که در سال های اخیر تا هژده هزار سرباز خارجی را هم در خود جا داده بود، افزون بر دیگر امکانات، یک میدان هوایی هم دارد.

بزرگ‌ترین پایگاه نیروهای خارجی در ولایت لوگر با هشت کیلومتر درازی و سه کیلومتر بر، که بین سال‌های دوهزار و شش تا دوهزار و چهارده میلادی، در حدود هژده هزار نظامی را در خود جا داده بود، اکنون چنین می‌نماید.

به گفته مقام‌های نظامی در لوگر، تا پیش از توافق صلح امریکا و طالبان هم، در حدود شش‌صد تن از نیروهای ویژه امریکایی در پایگاه «فاب شنک» (Fob Shank)، برجا بودند؛ اما پس از آن توافق، این شمار به سه‌صد کاهش یافت. سه‌صد سربازی که سرانجام در حدود یک‌هفته پیش از این‌جا رفتند و این پایگاه را به نیروهای امنیتی افغانستان سپردند.

خان‌آغا دلاور - فرمانده کندک لمر کوماندو گفت: «در بعضی تعلیم و تربیه همراه ما، کوماندویی، کمک می‌کردند، دیگر وظایفی که محاربوی باشد همراه ما نداشتند، ما مستقلانه وظایف را پیش می‌بردیم و پیش می‌بریم.»

سیدیاسین سداد - فرمانده لوای چهارم اردوی ملی گفت: «این‌ها کمک‌های هوایی‌شان را از طریق بگرام به ما تنظیم می‌کنند و از طریق کابل. انشاالله که در آن قسمت کدام مشکلی نخواهد آمد. همیشه ما با آنان در ارتباط هستیم، حمایه هوایی صورت می‌گیرد.»

باشنده‌گان لوگر در باره اوضاع امنیتی این ولایت، پس از بیرون‌شدن نیروهای خارجی، دیدگاه‌های متفاوتی دارند.
  
محمد سرور سرحدی - باشنده لوگر گفت: «امید است که با خروج این نیروها، در افغانستان جنگ تمام شود و این وحشت و دهشت از بین برود.»

محمد جواد شیرزاد - باشنده لوگر گفت: «نیروهای خود دولتی باید هماهنگ باشند، اردو، پولیس، امنیت. اگر هماهنگ باشند، انشاالله که می‌شود، اگر این قسم بی‌پروا باشند، فکر نکنم.»

در توافق صلح امریکا و طالبان آمده که روند بیرون‌شدن سربازان امریکایی از افغانستان، باید در ماه می سال روان میلادی به‌سر برسد؛ اما بربنیاد لایحه مجوز دفاع ملی کانگرس امریکا، شمار نیروهای این کشور در افغانستان نباید از مرز چهارهزار پایین‌تر برود. 

در این میان، مقام‌های نظامی امریکا بدین باورند که تصمیم در باره چگونه‌گی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، پیش از تصویب این لایحه گرفته شده است.

یک مقام امریکایی در این باره می‌گوید: «ایالات متحده، پیش از موعد تعیین شده - در ۱۵ جنوری - مهلت کاهش حضور نیروهایش را به ۲ هزار و ۵۰۰ سرباز امریکایی در افغانستان، رعایت خواهد کرد.»

نیروهای خارجی، در اوضاعی از لایت لوگر بیرون شده‌اند که از چندین هفته بدینسو، نیروهای دولتی عملیاتی را برای امن‌سازی بخش‌هایی از این ولایت به‌راه انداخته‌اند.

لوگر که از ولایت‌های نزدیک به کابل است، همواره گواه ناامنی‌ها بوده است و مقام‌های امنیتی بدین باورند که برخی از حمله‌های هراس‌افگنانه رخ‌داده در کابل هم در لوگر ریشه داشته‌اند.

بیرون شدن نیروهای امریکایی از یکی از بزرگترین پایگاه‌ها در کشور

این پایگاه که در سال های اخیر تا هژده هزار سرباز خارجی را هم در خود جا داده بود، افزون بر دیگر امکانات، یک میدان هوایی هم دارد.

تصویر بندانگشتی

مقام های نظامی در ولایت لوگر می گویند که نیروهای امریکایی، بزرگ ترین پایگاه شان را در این ولایت نیز ترک کرده اند و اکنون این پایگاه در اختیار نیروهای دولتی است.

شمار آخرین واحد نظامیان امریکایی که در پایگاه «فاب شنک» حضور داشتند، به سه صد تن می رسید که هفته پیش از این پایگاه رفتند.

این پایگاه که در سال های اخیر تا هژده هزار سرباز خارجی را هم در خود جا داده بود، افزون بر دیگر امکانات، یک میدان هوایی هم دارد.

بزرگ‌ترین پایگاه نیروهای خارجی در ولایت لوگر با هشت کیلومتر درازی و سه کیلومتر بر، که بین سال‌های دوهزار و شش تا دوهزار و چهارده میلادی، در حدود هژده هزار نظامی را در خود جا داده بود، اکنون چنین می‌نماید.

به گفته مقام‌های نظامی در لوگر، تا پیش از توافق صلح امریکا و طالبان هم، در حدود شش‌صد تن از نیروهای ویژه امریکایی در پایگاه «فاب شنک» (Fob Shank)، برجا بودند؛ اما پس از آن توافق، این شمار به سه‌صد کاهش یافت. سه‌صد سربازی که سرانجام در حدود یک‌هفته پیش از این‌جا رفتند و این پایگاه را به نیروهای امنیتی افغانستان سپردند.

خان‌آغا دلاور - فرمانده کندک لمر کوماندو گفت: «در بعضی تعلیم و تربیه همراه ما، کوماندویی، کمک می‌کردند، دیگر وظایفی که محاربوی باشد همراه ما نداشتند، ما مستقلانه وظایف را پیش می‌بردیم و پیش می‌بریم.»

سیدیاسین سداد - فرمانده لوای چهارم اردوی ملی گفت: «این‌ها کمک‌های هوایی‌شان را از طریق بگرام به ما تنظیم می‌کنند و از طریق کابل. انشاالله که در آن قسمت کدام مشکلی نخواهد آمد. همیشه ما با آنان در ارتباط هستیم، حمایه هوایی صورت می‌گیرد.»

باشنده‌گان لوگر در باره اوضاع امنیتی این ولایت، پس از بیرون‌شدن نیروهای خارجی، دیدگاه‌های متفاوتی دارند.
  
محمد سرور سرحدی - باشنده لوگر گفت: «امید است که با خروج این نیروها، در افغانستان جنگ تمام شود و این وحشت و دهشت از بین برود.»

محمد جواد شیرزاد - باشنده لوگر گفت: «نیروهای خود دولتی باید هماهنگ باشند، اردو، پولیس، امنیت. اگر هماهنگ باشند، انشاالله که می‌شود، اگر این قسم بی‌پروا باشند، فکر نکنم.»

در توافق صلح امریکا و طالبان آمده که روند بیرون‌شدن سربازان امریکایی از افغانستان، باید در ماه می سال روان میلادی به‌سر برسد؛ اما بربنیاد لایحه مجوز دفاع ملی کانگرس امریکا، شمار نیروهای این کشور در افغانستان نباید از مرز چهارهزار پایین‌تر برود. 

در این میان، مقام‌های نظامی امریکا بدین باورند که تصمیم در باره چگونه‌گی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، پیش از تصویب این لایحه گرفته شده است.

یک مقام امریکایی در این باره می‌گوید: «ایالات متحده، پیش از موعد تعیین شده - در ۱۵ جنوری - مهلت کاهش حضور نیروهایش را به ۲ هزار و ۵۰۰ سرباز امریکایی در افغانستان، رعایت خواهد کرد.»

نیروهای خارجی، در اوضاعی از لایت لوگر بیرون شده‌اند که از چندین هفته بدینسو، نیروهای دولتی عملیاتی را برای امن‌سازی بخش‌هایی از این ولایت به‌راه انداخته‌اند.

لوگر که از ولایت‌های نزدیک به کابل است، همواره گواه ناامنی‌ها بوده است و مقام‌های امنیتی بدین باورند که برخی از حمله‌های هراس‌افگنانه رخ‌داده در کابل هم در لوگر ریشه داشته‌اند.

هم‌رسانی کنید