Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأکید خلیلزاد بر پیشرفت ملموس در دور دوم مذاکرات صلح

در آستانه آغاز دور دوم مذاکرات صلح، زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به دوحه رفته است. 

آقای خلیل‌زاد در تویترش نگاشته‌است که انتظار دارد این دور مذاکرات نتیجه قابل ملموس داشته باشد.  او افزوده که به دیگر کشورهای منطقه نیز خواهد رفت. 

قرار است دور دوم مذاکرات میان هیات‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان فردا سه‌شنبه در دوحه آغاز شود. هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان که قرار بود امروز به دوحه برود اما منابع می‌گویند که این هیات امشب به دوحه خواهد رفت. 

خلیل‌زاد در تویترش نگاشته‌است که هردو طرف مذاکره کننده با مصالحه واقعی و توافق روی یک راه حل سیاسی در آینده نزدیک  باید در راستای منافع مردم افغانستان عمل کنند.

او هم‌چنین خواستار کاهش قابل توجه خشونت‌ها در افغانستان شده‌است. 

آقای خلیل‌زاد تاکید کرده‌است که میزان کنونی خشونت در افغانستان‌، به‌شمول قتل‌های هدفمند، قابل پذیرش نیست. و عاملان افزایش خشونت‌ها در تلاش زیر تاثیر بردن تلاش‌های صلح و آینده افغانستا استند.

مذاکرات صلح میان هیات جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان که برای سه هفته متوقف شده بود فردا سه‌شنبه – شانزدهم جدی – دوباره ازسر گرفته می‌شوتد. 

این در حالی است که دو روز پیش اعضای هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان گفتند که دیدگاه طالبان نستب به گذشته تغییری نکرده‌است. 

با این همه، آنان تاکید کردند که در دور دوم مذاکرات صلح قرار است روی چگونگی آینده نظام بحث شود. نظامی که به‌گفته آنان هنوز اجماع داخلی در افغانستان روی آن وجود ندارد. 

دور نخست مذاکرات صلح ۹۳ روز به درازا کشید اکنون معلوم نیست که دور دوم مذاکرات چه مدت زمانی را دربر خواهد گرفت.

تأکید خلیلزاد بر پیشرفت ملموس در دور دوم مذاکرات صلح

آقای خلیل‌زاد در تویترش نگاشته‌است که انتظار دارد این دور مذاکرات نتیجه قابل ملموس داشته باشد.  او افزوده که به دیگر کشورهای منطقه نیز خواهد رفت. 

Thumbnail

در آستانه آغاز دور دوم مذاکرات صلح، زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به دوحه رفته است. 

آقای خلیل‌زاد در تویترش نگاشته‌است که انتظار دارد این دور مذاکرات نتیجه قابل ملموس داشته باشد.  او افزوده که به دیگر کشورهای منطقه نیز خواهد رفت. 

قرار است دور دوم مذاکرات میان هیات‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان فردا سه‌شنبه در دوحه آغاز شود. هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان که قرار بود امروز به دوحه برود اما منابع می‌گویند که این هیات امشب به دوحه خواهد رفت. 

خلیل‌زاد در تویترش نگاشته‌است که هردو طرف مذاکره کننده با مصالحه واقعی و توافق روی یک راه حل سیاسی در آینده نزدیک  باید در راستای منافع مردم افغانستان عمل کنند.

او هم‌چنین خواستار کاهش قابل توجه خشونت‌ها در افغانستان شده‌است. 

آقای خلیل‌زاد تاکید کرده‌است که میزان کنونی خشونت در افغانستان‌، به‌شمول قتل‌های هدفمند، قابل پذیرش نیست. و عاملان افزایش خشونت‌ها در تلاش زیر تاثیر بردن تلاش‌های صلح و آینده افغانستا استند.

مذاکرات صلح میان هیات جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان که برای سه هفته متوقف شده بود فردا سه‌شنبه – شانزدهم جدی – دوباره ازسر گرفته می‌شوتد. 

این در حالی است که دو روز پیش اعضای هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان گفتند که دیدگاه طالبان نستب به گذشته تغییری نکرده‌است. 

با این همه، آنان تاکید کردند که در دور دوم مذاکرات صلح قرار است روی چگونگی آینده نظام بحث شود. نظامی که به‌گفته آنان هنوز اجماع داخلی در افغانستان روی آن وجود ندارد. 

دور نخست مذاکرات صلح ۹۳ روز به درازا کشید اکنون معلوم نیست که دور دوم مذاکرات چه مدت زمانی را دربر خواهد گرفت.

هم‌رسانی کنید