Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هیئت مذاکره کننده برای دور دوم مذاکرات به دوحه رفت

هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان بامداد روز سه شنبه برای آغاز دور دوم مذاکرات صلح به دوحه، پایتخت قطر، رفت.

این هیئت شام گذشته با کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی دیدار کرد.

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی، می گوید که در این نشست تأكيد شدكه این هیئت از حمایت قاطع دولت و ملت افغانستان برخوردار است و با کمال اطمینان به دور دوم مذکرات می‌روند.

آقای عبدالله می گوید که در این نشست "خاطر نشان ساختيم كه پس از شروع دور دوم مذاکرات کمیته‌ رهبری و تیم‌های تخنیکی جلسات منظم خواهند داشت تا در صورت نیاز برای هیئت مذاکره‌ کننده مشوره‌های سازنده و حمایتی ارایه کنند."

آقای عبدالله می گوید که در این نشست "خاطر نشان ساختيم كه پس از شروع دور دوم مذاکرات کمیته‌ رهبری و تیم‌های تخنیکی جلسات منظم خواهند داشت تا در صورت نیاز برای هیئت مذاکره‌ کننده مشوره‌های سازنده و حمایتی ارایه کنند."

در همین حال زلمی خلیل‌زاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان می گوید که انتظار دارد این دور مذاکرات نتیجه قابل ملموس داشته باشد. او افزوده که به دیگر کشورهای منطقه نیز خواهد رفت.

آقای خلیل‌زاد در تویترش نگاشته‌است که هردو طرف مذاکره کننده با مصالحه واقعی و توافق روی یک راه حل سیاسی در آینده نزدیک باید در راستای منافع مردم افغانستان عمل کنند.

او هم‌چنین خواستار کاهش قابل توجه خشونت‌ها در افغانستان شده‌است.

آقای خلیل‌زاد تاکید کرده‌است که میزان کنونی خشونت در افغانستان‌، به‌شمول قتل‌های هدفمند، قابل پذیرش نیست. و عاملان افزایش خشونت‌ها در تلاش زیر تاثیر بردن تلاش‌های صلح و آینده افغانستا استند.

این در حالی است که دو روز پیش اعضای هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان گفتند که دیدگاه طالبان نستب به گذشته تغییری نکرده‌است.

با این همه، آنان تاکید کردند که در دور دوم مذاکرات صلح قرار است روی چگونگی آینده نظام بحث شود. نظامی که به‌گفته آنان هنوز اجماع داخلی در افغانستان روی آن وجود ندارد.

دور نخست مذاکرات صلح ۹۳ روز به درازا کشید اکنون معلوم نیست که دور دوم مذاکرات چه مدت زمانی را دربر خواهد گرفت.

هیئت مذاکره کننده برای دور دوم مذاکرات به دوحه رفت

عبدالله عبدالله می گوید که هیئت مذاکره کننده از حمایت قاطع دولت و ملت افغانستان برخوردار است و با کمال اطمینان به دور دوم مذکرات می‌روند.

Thumbnail

هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان بامداد روز سه شنبه برای آغاز دور دوم مذاکرات صلح به دوحه، پایتخت قطر، رفت.

این هیئت شام گذشته با کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی دیدار کرد.

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی، می گوید که در این نشست تأكيد شدكه این هیئت از حمایت قاطع دولت و ملت افغانستان برخوردار است و با کمال اطمینان به دور دوم مذکرات می‌روند.

آقای عبدالله می گوید که در این نشست "خاطر نشان ساختيم كه پس از شروع دور دوم مذاکرات کمیته‌ رهبری و تیم‌های تخنیکی جلسات منظم خواهند داشت تا در صورت نیاز برای هیئت مذاکره‌ کننده مشوره‌های سازنده و حمایتی ارایه کنند."

آقای عبدالله می گوید که در این نشست "خاطر نشان ساختيم كه پس از شروع دور دوم مذاکرات کمیته‌ رهبری و تیم‌های تخنیکی جلسات منظم خواهند داشت تا در صورت نیاز برای هیئت مذاکره‌ کننده مشوره‌های سازنده و حمایتی ارایه کنند."

در همین حال زلمی خلیل‌زاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان می گوید که انتظار دارد این دور مذاکرات نتیجه قابل ملموس داشته باشد. او افزوده که به دیگر کشورهای منطقه نیز خواهد رفت.

آقای خلیل‌زاد در تویترش نگاشته‌است که هردو طرف مذاکره کننده با مصالحه واقعی و توافق روی یک راه حل سیاسی در آینده نزدیک باید در راستای منافع مردم افغانستان عمل کنند.

او هم‌چنین خواستار کاهش قابل توجه خشونت‌ها در افغانستان شده‌است.

آقای خلیل‌زاد تاکید کرده‌است که میزان کنونی خشونت در افغانستان‌، به‌شمول قتل‌های هدفمند، قابل پذیرش نیست. و عاملان افزایش خشونت‌ها در تلاش زیر تاثیر بردن تلاش‌های صلح و آینده افغانستا استند.

این در حالی است که دو روز پیش اعضای هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان گفتند که دیدگاه طالبان نستب به گذشته تغییری نکرده‌است.

با این همه، آنان تاکید کردند که در دور دوم مذاکرات صلح قرار است روی چگونگی آینده نظام بحث شود. نظامی که به‌گفته آنان هنوز اجماع داخلی در افغانستان روی آن وجود ندارد.

دور نخست مذاکرات صلح ۹۳ روز به درازا کشید اکنون معلوم نیست که دور دوم مذاکرات چه مدت زمانی را دربر خواهد گرفت.

هم‌رسانی کنید