Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

در عملیات نیروهای امنیتی در شاهراه بغلان-سمنگان ۶ طالب کشته شدند

مقام‌های پولیس بغلان می‌گویند که شش طالب در عملیات نیروهای امنیتی در شاهراه بغلان- سمنگان کشته شدند و چهارتن دیگر آنان زخم برداشته‌اند.

محمدویس صمیمی، فرمانده پولیس بغلان می‌گوید که این عملیات روز گذشته (سه‌شنبه، ۱۶ جدی) در مسیر شاهراه عمومی بغلان-سمنگان به منظور پاک سازی این شاهراه از وجود طالبان، راه اندازی شده بود.

او افزود: "این عملیات موفقانه انجام شد و شش طالب به‌شمول دو تن از سرگروه شان، کشته شدند و چهار تن دیگر آنان، زخم برداشته‌اند. اکنون طالبان از این محل، عقب زده شده‌اند."

او می‌افزاید: "طرح که برای امنیت این شاهراه تهیه شده، دوامدار خواهد بود و در هر روستای که دشمن فعالیت کند، عملیات بالای شان صورت خواهد گرفت."

به‌گفتۀ او، تاکنون چند پاسگاه در این مسیر این شاهراه ایجاد شده‌است و نیز نیروهای به‌گونۀ دوامدار از این شاهراه، گزمه خواهند داشت.

اما طالبان تلفات شان را دراین جنگ نپذیرفته‌اند.

در عملیات نیروهای امنیتی در شاهراه بغلان-سمنگان ۶ طالب کشته شدند

فرمانده پولیس بغلان می‌گوید که این عملیات به منظور پاک سازی این شاهراه از وجود طالبان، راه اندازی شده بود.

Thumbnail

مقام‌های پولیس بغلان می‌گویند که شش طالب در عملیات نیروهای امنیتی در شاهراه بغلان- سمنگان کشته شدند و چهارتن دیگر آنان زخم برداشته‌اند.

محمدویس صمیمی، فرمانده پولیس بغلان می‌گوید که این عملیات روز گذشته (سه‌شنبه، ۱۶ جدی) در مسیر شاهراه عمومی بغلان-سمنگان به منظور پاک سازی این شاهراه از وجود طالبان، راه اندازی شده بود.

او افزود: "این عملیات موفقانه انجام شد و شش طالب به‌شمول دو تن از سرگروه شان، کشته شدند و چهار تن دیگر آنان، زخم برداشته‌اند. اکنون طالبان از این محل، عقب زده شده‌اند."

او می‌افزاید: "طرح که برای امنیت این شاهراه تهیه شده، دوامدار خواهد بود و در هر روستای که دشمن فعالیت کند، عملیات بالای شان صورت خواهد گرفت."

به‌گفتۀ او، تاکنون چند پاسگاه در این مسیر این شاهراه ایجاد شده‌است و نیز نیروهای به‌گونۀ دوامدار از این شاهراه، گزمه خواهند داشت.

اما طالبان تلفات شان را دراین جنگ نپذیرفته‌اند.

هم‌رسانی کنید