Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شهرانی: رییس‌جمهور در روند محاکمه‌ام مداخله کرده‌است

وحیدالله شهرانی، وزیر پیشین معادن و پطرولیم که اخیرأ به سیزده ماه زندان و پرداخت یک و نیم میلیون دالر محکوم شده‌است، ادعا می‌کند که رییس‌جمهور در روند محاکمه‌اش مداخله کرده‌است.

آقای شهرانی و نزدیکان او به نقل از فرید حمیدی، لوی سارنوال کشور می‌گویند که رییس‌جمهور با مداخله در کار نهادهای عدلی و قضایی، مدت زندان و جریمه او را شخص رییس‌جمهور تعیین کرده‌است.

آقای شهرانی در فسبوکش نگاشته‌است که رییس‌جمهور خود به دادگاه دستور داده‌است تا او زندانی و جریمه شود.

حشمت‌الله شهرانی، از نزدیکان وحیدالله شهرانی گفت: «در جلسه سوم سارنوال جدیدی پیدا شده‌است ادعای دیگری کرده‌است. دوسیه‌یی آورده‌است و بی‌دلیل استدال و شنیدن آن تصمیم گرفته شده‌است.»

نزدیکان وحیدالله شهرانی می‌گویند که از چند روز به این‌سو اطلاعی دربارۀ این‌که او در کجا و چگونه نگهداری می‌شود ندارند.

نوریه حمیدی، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «اگر رییس صاحب جمهور اتهام‌های وارده بر جناب شهرانی صاحب می‌داشتند باید به سارنوالی معرفی می‌کردند و از او تحقیق می‌شد.»

ارگ در این باره چیزی نمی‌گوید اما جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی ادعاهای شهرانی و نزدیکان اورا رد می‌کند: «کسانی که در گذشته‌ها احساس می‌کردند در پشت این دزدی‌های شان و موقف‌های شان همیشه مصون باقی می‌مانند و هیچ‌گاه فکر و خیال رسیدن دست‌های قانون و عدالت به سمت خود نداشتند، اگر امروز به میز محاکمه کشانیده می‌شوند بخاطر مغشوش ساختن ذهنیت عامه دست به ترفندهای می‌زنند که اعتبار نهادها را به نحوی خدشه دار بسازند.»

وحیدالله شهرانی، چند روز پیش از سوی دادگاۀ ویژۀ وزیران، در یک پیمان ساخت کارخانۀ سمنت در هرات و معدن ذغال سنگ پهلوانان در این ولایت به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی مجرم شناخته شد و به سیزده ماه زندان و پرداخت یک ونیم میلیون دالرجریمه محکوم شد.

وحیدالله شهرانی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ میلادی به‌حیث وزیر معادن و پطرولیم در کابینه حکومت حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین، کار کرد.

شهرانی: رییس‌جمهور در روند محاکمه‌ام مداخله کرده‌است

وحیدالله شهرانی چند روز پیش از سوی دادگاۀ ویژۀ وزیران به ۱۳ ماه زندان و پرداخت یک و نیم میلیون دالر محکوم شد.

تصویر بندانگشتی

وحیدالله شهرانی، وزیر پیشین معادن و پطرولیم که اخیرأ به سیزده ماه زندان و پرداخت یک و نیم میلیون دالر محکوم شده‌است، ادعا می‌کند که رییس‌جمهور در روند محاکمه‌اش مداخله کرده‌است.

آقای شهرانی و نزدیکان او به نقل از فرید حمیدی، لوی سارنوال کشور می‌گویند که رییس‌جمهور با مداخله در کار نهادهای عدلی و قضایی، مدت زندان و جریمه او را شخص رییس‌جمهور تعیین کرده‌است.

آقای شهرانی در فسبوکش نگاشته‌است که رییس‌جمهور خود به دادگاه دستور داده‌است تا او زندانی و جریمه شود.

حشمت‌الله شهرانی، از نزدیکان وحیدالله شهرانی گفت: «در جلسه سوم سارنوال جدیدی پیدا شده‌است ادعای دیگری کرده‌است. دوسیه‌یی آورده‌است و بی‌دلیل استدال و شنیدن آن تصمیم گرفته شده‌است.»

نزدیکان وحیدالله شهرانی می‌گویند که از چند روز به این‌سو اطلاعی دربارۀ این‌که او در کجا و چگونه نگهداری می‌شود ندارند.

نوریه حمیدی، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «اگر رییس صاحب جمهور اتهام‌های وارده بر جناب شهرانی صاحب می‌داشتند باید به سارنوالی معرفی می‌کردند و از او تحقیق می‌شد.»

ارگ در این باره چیزی نمی‌گوید اما جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی ادعاهای شهرانی و نزدیکان اورا رد می‌کند: «کسانی که در گذشته‌ها احساس می‌کردند در پشت این دزدی‌های شان و موقف‌های شان همیشه مصون باقی می‌مانند و هیچ‌گاه فکر و خیال رسیدن دست‌های قانون و عدالت به سمت خود نداشتند، اگر امروز به میز محاکمه کشانیده می‌شوند بخاطر مغشوش ساختن ذهنیت عامه دست به ترفندهای می‌زنند که اعتبار نهادها را به نحوی خدشه دار بسازند.»

وحیدالله شهرانی، چند روز پیش از سوی دادگاۀ ویژۀ وزیران، در یک پیمان ساخت کارخانۀ سمنت در هرات و معدن ذغال سنگ پهلوانان در این ولایت به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی مجرم شناخته شد و به سیزده ماه زندان و پرداخت یک ونیم میلیون دالرجریمه محکوم شد.

وحیدالله شهرانی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ میلادی به‌حیث وزیر معادن و پطرولیم در کابینه حکومت حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین، کار کرد.

هم‌رسانی کنید