Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأکید رییس‌جمهور غنی بر انتقال قانونی قدرت در افغانستان

پس از گفته‌های پی‌هم چندین تن از سیاست‌گران دربارۀ احتمال ایجاد حکومت موقت در افغانستان، رییس‌جمهور غنی می‌گوید که مردم منحل‌شدن نظام جمهوریت را نمی‌پذیرند و وظیفۀ اصلی او این است تا قدرت را به جانشین اش به‌گونۀ قانونی بسپارد.

آقای غنی که امروز در سفرش به ننگرهار در میان مقام‌ها و باشنده‌گان این ولایت سخن می‌زد، بر حفظ نظام جمهوریت تأکید کرد: «این کرسی از من نیست. این کرسی از ملت افغانستان است. این نظام است. این حیثیت دارد. همه تان که به من رأی دادید می‌گفتید در این مقام ما نیاز به حوصله داریم. هرکسی که بیجا باشد وهر عمل که بیجا باشد، بهای آن را ملت می‌پردازد. صلح ما از هوا هم ضرور است، از آب هم؛ به شرطی که صلح مثبت باشد.»

حفیظ منصور، سید اسحاق گیلانی، رحمت‌الله نبیل وعطا محمد نور از آغاز هفته تاکنون دربارۀ احتمال ایجاد حکومت موقت سخن گفته‌اند.

از این میان، عطا محمد نور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی می‌گوید که برای تأمین عدالت اجتماعی و بیرون شدن از زیر چتر به‌گفتۀ او استبداد، طرح ایجاد حکومت موقت باید تقویت شود: «تا به حال هیچ نوع در مورد حکومت موقت و انتقالی فکر هم نکرده بودیم؛ حالا یکی از گزینه‌‎ها برای مان خواهد بود که در این رابطه فکر کنیم و این طرح را پیشکش کنیم و اگر وجود دارد تقویه کنیم. نه تنها در برابرش ایستاد نشویم بل تقویه کنیم تا از این طریق ممکن وحدت ملی عدالت سیاسی و عدالت اجتماعی تأمین شود.»

امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور نیز اظهار داشت: «این‌‎ها همیشه کوشش می‌کنند که پای شان را از مباحث دینی بیرون کنند. طالب نمی‌خواهد که بربنیاد سنت و شریعت مذاکرات کند. آن‌ها می‌گویند که  بربنیاد موافقت‌نامۀ دوحه باید بنشینیم؛ یعنی معنی‌اش این است که موضوع اساسی قدرت است نه دین.»

بحث دربارۀ احتمال به‌میان آمدن حکومت موقت در حالی بالا گرفته‌است که حتا منابع می‌گویند که رییس‌جمهور نخواسته‌است با زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان که به کابل آمده‌است، دیدار کند. به‌گفتۀ منابع، رییس‌جمهور به‌دلیل احتمال مطرح شدن ایجاد حکومت موقت دیدار با خلیل‌زاد را رد کرده‌است.

این‌همه، با آغاز دور دوم مذاکرات صلح میان هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان صورت می‌گیرد. این مذاکرات شام روز گذشته در دوحه آغاز شد.

تأکید رییس‌جمهور غنی بر انتقال قانونی قدرت در افغانستان

حفیظ منصور، سید اسحاق گیلانی، رحمت‌الله نبیل وعطا محمد نور از آغاز هفته تاکنون دربارۀ احتمال ایجاد حکومت موقت سخن گفته‌اند.

تصویر بندانگشتی

پس از گفته‌های پی‌هم چندین تن از سیاست‌گران دربارۀ احتمال ایجاد حکومت موقت در افغانستان، رییس‌جمهور غنی می‌گوید که مردم منحل‌شدن نظام جمهوریت را نمی‌پذیرند و وظیفۀ اصلی او این است تا قدرت را به جانشین اش به‌گونۀ قانونی بسپارد.

آقای غنی که امروز در سفرش به ننگرهار در میان مقام‌ها و باشنده‌گان این ولایت سخن می‌زد، بر حفظ نظام جمهوریت تأکید کرد: «این کرسی از من نیست. این کرسی از ملت افغانستان است. این نظام است. این حیثیت دارد. همه تان که به من رأی دادید می‌گفتید در این مقام ما نیاز به حوصله داریم. هرکسی که بیجا باشد وهر عمل که بیجا باشد، بهای آن را ملت می‌پردازد. صلح ما از هوا هم ضرور است، از آب هم؛ به شرطی که صلح مثبت باشد.»

حفیظ منصور، سید اسحاق گیلانی، رحمت‌الله نبیل وعطا محمد نور از آغاز هفته تاکنون دربارۀ احتمال ایجاد حکومت موقت سخن گفته‌اند.

از این میان، عطا محمد نور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی می‌گوید که برای تأمین عدالت اجتماعی و بیرون شدن از زیر چتر به‌گفتۀ او استبداد، طرح ایجاد حکومت موقت باید تقویت شود: «تا به حال هیچ نوع در مورد حکومت موقت و انتقالی فکر هم نکرده بودیم؛ حالا یکی از گزینه‌‎ها برای مان خواهد بود که در این رابطه فکر کنیم و این طرح را پیشکش کنیم و اگر وجود دارد تقویه کنیم. نه تنها در برابرش ایستاد نشویم بل تقویه کنیم تا از این طریق ممکن وحدت ملی عدالت سیاسی و عدالت اجتماعی تأمین شود.»

امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور نیز اظهار داشت: «این‌‎ها همیشه کوشش می‌کنند که پای شان را از مباحث دینی بیرون کنند. طالب نمی‌خواهد که بربنیاد سنت و شریعت مذاکرات کند. آن‌ها می‌گویند که  بربنیاد موافقت‌نامۀ دوحه باید بنشینیم؛ یعنی معنی‌اش این است که موضوع اساسی قدرت است نه دین.»

بحث دربارۀ احتمال به‌میان آمدن حکومت موقت در حالی بالا گرفته‌است که حتا منابع می‌گویند که رییس‌جمهور نخواسته‌است با زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان که به کابل آمده‌است، دیدار کند. به‌گفتۀ منابع، رییس‌جمهور به‌دلیل احتمال مطرح شدن ایجاد حکومت موقت دیدار با خلیل‌زاد را رد کرده‌است.

این‌همه، با آغاز دور دوم مذاکرات صلح میان هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان صورت می‌گیرد. این مذاکرات شام روز گذشته در دوحه آغاز شد.

هم‌رسانی کنید