تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دور دوم مذاکرات صلح؛ نشست‌ها تاکنون پیشرفتی نداشته‌اند

منابعی در هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان توحید آجندای مذاکرات را زمان گیر می دانند و می گویند که در سه روز گذشته هیچ یک از طرف ها از موضع گیری های شان کوتاه نیامده است.

این منابع به طلوع نیوز می گویند که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان می خواهد که نخست در باره آتش بس بحث شود، اما طالبان می گویند که پس از توافق در باره نظام آینده، روی آتش بس بحث را آغاز می کنند. 

سومین روز است که گروه های کاری هیئت های دو طرف در قطر در باره توحید آجندای مذاکرات کار های شان را آغاز کرده اند.

در حالی که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان می خواهد که در نخست روی آتش بس توافق شود، اما طالبان می گویند که تامین آتش بس واپسین آجندای مذاکرات باشد.

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان، گفت: «اگر نظام اسلامی تایید شود به آتش بس نیاز نیست، در همان روز آتش بس عملی می شود.»

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده گان، گفت: «پارلمان پروسه صلح را تعقیب می کند و در مقابل هر نوع معامله خواهد ایستاد.»

از قطر خبر می رسد که نه طالبان حاضر هستند که در باره آتش بس در نخست توافق شود و نه هم هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان حاضر است که در نخست در باره نظام آینده توافق شود.

گل رحمان قاضی، رییس شورای صلح و نجات افغانستان، گفت: «طالبان می گویند که اگر پیش از حکومت روی آتش بس توافق کنند شاید که در مراحل دیگر مذاکرات مشکلات به میان آید و طالبان نمی خواهند که پیش از توافق روی نظام در باره آتش بس توافق کنند.» 

اما شورای عالی مصالحه ملی اطمینان می دهد که مشوره ها برای دریافت یک راه حل در باره توحید آجندای مذاکرات ادامه دارند.

فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی، گفت: «در مورد توحید آجندا بحث ها آغاز شده است و امیدوار هستیم که در این دور از مذاکرات به یک نتیجه مطلوب به مردم افغانستان برسیم.»

احتمال زمان گیر شدن توحید آجندای مذاکرات صلح در حالی مطرح می شود که هیئت های دو طرف در سه ماه رای زنی تنها توانستند که در باره کار شیوه آغاز مذاکرات به توافق برسند.

دور دوم مذاکرات صلح؛ نشست‌ها تاکنون پیشرفتی نداشته‌اند

سومین روز است که گروه های کاری هیئت های دو طرف در قطر در باره توحید آجندای مذاکرات کار های شان را آغاز کرده اند.

Thumbnail

منابعی در هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان توحید آجندای مذاکرات را زمان گیر می دانند و می گویند که در سه روز گذشته هیچ یک از طرف ها از موضع گیری های شان کوتاه نیامده است.

این منابع به طلوع نیوز می گویند که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان می خواهد که نخست در باره آتش بس بحث شود، اما طالبان می گویند که پس از توافق در باره نظام آینده، روی آتش بس بحث را آغاز می کنند. 

سومین روز است که گروه های کاری هیئت های دو طرف در قطر در باره توحید آجندای مذاکرات کار های شان را آغاز کرده اند.

در حالی که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان می خواهد که در نخست روی آتش بس توافق شود، اما طالبان می گویند که تامین آتش بس واپسین آجندای مذاکرات باشد.

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان، گفت: «اگر نظام اسلامی تایید شود به آتش بس نیاز نیست، در همان روز آتش بس عملی می شود.»

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده گان، گفت: «پارلمان پروسه صلح را تعقیب می کند و در مقابل هر نوع معامله خواهد ایستاد.»

از قطر خبر می رسد که نه طالبان حاضر هستند که در باره آتش بس در نخست توافق شود و نه هم هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان حاضر است که در نخست در باره نظام آینده توافق شود.

گل رحمان قاضی، رییس شورای صلح و نجات افغانستان، گفت: «طالبان می گویند که اگر پیش از حکومت روی آتش بس توافق کنند شاید که در مراحل دیگر مذاکرات مشکلات به میان آید و طالبان نمی خواهند که پیش از توافق روی نظام در باره آتش بس توافق کنند.» 

اما شورای عالی مصالحه ملی اطمینان می دهد که مشوره ها برای دریافت یک راه حل در باره توحید آجندای مذاکرات ادامه دارند.

فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی، گفت: «در مورد توحید آجندا بحث ها آغاز شده است و امیدوار هستیم که در این دور از مذاکرات به یک نتیجه مطلوب به مردم افغانستان برسیم.»

احتمال زمان گیر شدن توحید آجندای مذاکرات صلح در حالی مطرح می شود که هیئت های دو طرف در سه ماه رای زنی تنها توانستند که در باره کار شیوه آغاز مذاکرات به توافق برسند.

هم‌رسانی کنید