تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن پنج تن در رویدادهای جنایی در کابل در یک شبانه روز

در کمتر از بیست و چهار ساعت گذشته پنج تن به شمول یک پزشک در نتیجه رویداد های جنایی در شهر کابل جان باختند.

از این میان خانواده ملک مرتضی کسی  که با دو نگهبانش شام روز یکشنبه در حوزه پنجم امنیتی پایتخت در حمله مردان تفنگدار جان باخت؛ خواستار به کیفر رسیدن عاملان این رویداد است.

در ادامه رویداد های جنایی در شهر کابل مردان تفنگدار ناشناس شام روز یک شنبه بر موتر ملک یکی از روستا های پغمان در منطقه ده عربان حوزه پنجم امنیتی گلوله باری کردند که در نتیجه خود و دو نگهبانش جان باخت.

خانواده او ادعا دارد که عاملان این رویداد شناسایی شده است و باید به کیفر برسند.

بی بی عاقله، مادر ملک مرتضی یکی از قربانیان، گفت: «فردا پسر دیگر مرا می کشد، فردا دیگر و فردا دیگر را، ما چی کنیم، زور ما خو به این نمی رسد از دولت می رسد.»

مصطفی، برادر ملک مرتضی یکی از قربانیان، گفت: «ما دیگر هیچ چاره نداریم. چطور کنیم خیر، این قدر ظلم تاکی ،تاکی ظلم، یک روز دو روز در سه سال چهار نفر مارا کشت.»

همزمان با این یک پزشک و مالک یک رهنمای معاملات شام گاه روز دوشنبه از سوی افراد ناشناس در پنج صد فامیلی از مربوطات حوزه یازدهم امنیتی شهر کابل کشته شدند.

محبوب الله، برادر یکی از قربانیان، گفت: «در ساحه حوزه یازدهم امنیتی اتفاق افتاد، دو نفر کشته شدن که یکی شان برادر من بود.»

عبدالواسع، باشنده کابل، گفت: «در حالی که اینان هرروز ادعا می کند که ما تامین امنیت جان و مال مردم را می کنیم اما دیده می شود که اینها در تامین  امنیت جان و مال مردم ناکام آمدند.»

در همین حال، شماری از فعالان مدنی و استادان  دانشگاه در نشستی افزایش رویداد های ضد امنیت در پایتخت را نگران کننده می دانند.

اسمعایل مشعل، استاد دانشگاه، گفت: «اگر به همین منوال ادامه داشته باشد وضعیت، مشکلات امنیتی و این ها قبول کنید که بزودی جنازه دموکراسی، آزادی بیان و حقوق مدنی و بشری را ماباید در مسجد عیدگاه بخوانیم.»

از ننگرهار و کندهار نیز خبر می رسد که، در رویداد های جدگانه دو کارمندان امنیت ملی ترور شده اند.

افزایش قتل های هدفمند، انفجار های ماین های مقناطیسی و نیز رویداد های جنایی در کلان شهرهای کشور نگرانی جدی را در میان شهروندان به میان آورده است.

جان باختن پنج تن در رویدادهای جنایی در کابل در یک شبانه روز

مردان تفنگدار ناشناس شام یک شنبه بر موتر ملک یکی از روستا های پغمان گلوله باری کردند که در نتیجه خود و دو نگهبانش جان باخت.

Thumbnail

در کمتر از بیست و چهار ساعت گذشته پنج تن به شمول یک پزشک در نتیجه رویداد های جنایی در شهر کابل جان باختند.

از این میان خانواده ملک مرتضی کسی  که با دو نگهبانش شام روز یکشنبه در حوزه پنجم امنیتی پایتخت در حمله مردان تفنگدار جان باخت؛ خواستار به کیفر رسیدن عاملان این رویداد است.

در ادامه رویداد های جنایی در شهر کابل مردان تفنگدار ناشناس شام روز یک شنبه بر موتر ملک یکی از روستا های پغمان در منطقه ده عربان حوزه پنجم امنیتی گلوله باری کردند که در نتیجه خود و دو نگهبانش جان باخت.

خانواده او ادعا دارد که عاملان این رویداد شناسایی شده است و باید به کیفر برسند.

بی بی عاقله، مادر ملک مرتضی یکی از قربانیان، گفت: «فردا پسر دیگر مرا می کشد، فردا دیگر و فردا دیگر را، ما چی کنیم، زور ما خو به این نمی رسد از دولت می رسد.»

مصطفی، برادر ملک مرتضی یکی از قربانیان، گفت: «ما دیگر هیچ چاره نداریم. چطور کنیم خیر، این قدر ظلم تاکی ،تاکی ظلم، یک روز دو روز در سه سال چهار نفر مارا کشت.»

همزمان با این یک پزشک و مالک یک رهنمای معاملات شام گاه روز دوشنبه از سوی افراد ناشناس در پنج صد فامیلی از مربوطات حوزه یازدهم امنیتی شهر کابل کشته شدند.

محبوب الله، برادر یکی از قربانیان، گفت: «در ساحه حوزه یازدهم امنیتی اتفاق افتاد، دو نفر کشته شدن که یکی شان برادر من بود.»

عبدالواسع، باشنده کابل، گفت: «در حالی که اینان هرروز ادعا می کند که ما تامین امنیت جان و مال مردم را می کنیم اما دیده می شود که اینها در تامین  امنیت جان و مال مردم ناکام آمدند.»

در همین حال، شماری از فعالان مدنی و استادان  دانشگاه در نشستی افزایش رویداد های ضد امنیت در پایتخت را نگران کننده می دانند.

اسمعایل مشعل، استاد دانشگاه، گفت: «اگر به همین منوال ادامه داشته باشد وضعیت، مشکلات امنیتی و این ها قبول کنید که بزودی جنازه دموکراسی، آزادی بیان و حقوق مدنی و بشری را ماباید در مسجد عیدگاه بخوانیم.»

از ننگرهار و کندهار نیز خبر می رسد که، در رویداد های جدگانه دو کارمندان امنیت ملی ترور شده اند.

افزایش قتل های هدفمند، انفجار های ماین های مقناطیسی و نیز رویداد های جنایی در کلان شهرهای کشور نگرانی جدی را در میان شهروندان به میان آورده است.

هم‌رسانی کنید