تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

روند صلح؛ شماری از اعضای هیئت‌ها هنوز به دوحه برنگشته‌اند

با گذشت یک هفته از آغاز دور دوم مذاکرات صلح افغانستان درقطر چندین تن ازاعضای هیئت‌های دوطرف به دوحه برنگشته‌اند.

عبدالمتین بیگ، نادر نادری، فوزیه کوفی و فاطمه گیلانی از اعضای هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و مولوی عبدالحکیم رییس هیئت مذاکره کننده طالبان ونیز ملا عبدالغنی برادر رییس دفتر سیاسی این گروه دردوحه به آن شهر برنگشته‌اند.

درهمین حال شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان و شهرندان کشور انتقاد دارند که، اعضای هیئت‌های دو طرف نباید مسایل شخصی خود را نسبت به مسایلی ملی از جمله صلح اولویت دهند.

شفیق الله، باشنده کابل در این باره گفت:«باید اینها کارهای شخصی خود را یک طرف کنار بگذارند و موضوعات صلح را در نظر بگیرند که در شرایط دشوار قرار داریم.»

اقبال، باشنده کابل گفت:«اولویت بر پروسه صلح بدهند و به مردم خود فکر بکنند، چون هر روز مردم ما در انفجار و انتحار کشته می شوند.» 

بربنیاد اطلاعات رسیده به طلوع‌نیوز شماری از اعضای هیئت‌های دو طرف نزد خانواده‌های شان در کشور های خارجی به سر می برند.

اقبال صافی، مجلس نماینده‌گان گفت:«هر روز کشتار، خون ریزی، انفجار و انتحار است، ولی کسانی که عضو هیات باشد و به دوحه نرود، مردم افغانستان را مایوس می سازد.»

حمیده احمدزی، مجلس نماینده‌گان گفت:« ما از این ها توقع داریم که هرچه زودتر پروسه را سرعت بخشند و آغاز کنند تا مردم از روند صلح ناامید نه شوند.»

اما یک عضو هیئت جمهوری اسلامی افغانستان که در کابل به سر می برد می‌گوید که، تاکنون رایزنی ها درباره آجندای اصلی آغاز نشده اند و اعضای باقی مانده نیز به زودی به دوحه خواهند رفت.

فوزیه کوفی، عضو هیات جمهوری اسلامی افغانستان گفت:«مذاکرات به شکل گروه های تماس و کوچک راه اندازی می شود، شماری از همکار های ما در گروه های تماس تنظیم شده اند که بحث های ابتدایی و مقدماتی را به پیش ببرند. سایر اعضا و چند تنی که به دلایل شخصی تا حال نه رفته اند به زودی می روند و به شکل نوبت وار در گروه های تماس شرکت می کنند.»

همزمان با این ادامه رایزنی‌ها میان هیئت‌های دو طرف در دوحه قطر تاکنون پیشرفتی نداشته است.

ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح گفت:«در این مرحله یی از مذاکرات محور بحث را آجندای هر دو طرف تشکیل می دهد. در این نشست ها که به اساس پلان و برنامه تدویر می شود، روی ترتیب و توحید آجندا و بحث بیشتر درباره آن صحبت صورت می گیرد.»

شهروندان کشور ازنبود پیشرفت درمذاکرات صلح دراوضاعی انتقاد می کنند که باوجود سردی هوا بسیاری از بخش‌های کشور درشعله‌های جنگ می سوزند وروزانه دها تن ازنظامیان وغیرنظامیان دررویدادهای گونه گون کشته ویاهم زخمی می شوند.

روند صلح؛ شماری از اعضای هیئت‌ها هنوز به دوحه برنگشته‌اند

بربنیاد اطلاعات رسیده به طلوع‌نیوز شماری از اعضای هیئت‌های دو طرف نزد خانواده‌های شان در کشور های خارجی به سر می برند.

Thumbnail

با گذشت یک هفته از آغاز دور دوم مذاکرات صلح افغانستان درقطر چندین تن ازاعضای هیئت‌های دوطرف به دوحه برنگشته‌اند.

عبدالمتین بیگ، نادر نادری، فوزیه کوفی و فاطمه گیلانی از اعضای هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و مولوی عبدالحکیم رییس هیئت مذاکره کننده طالبان ونیز ملا عبدالغنی برادر رییس دفتر سیاسی این گروه دردوحه به آن شهر برنگشته‌اند.

درهمین حال شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان و شهرندان کشور انتقاد دارند که، اعضای هیئت‌های دو طرف نباید مسایل شخصی خود را نسبت به مسایلی ملی از جمله صلح اولویت دهند.

شفیق الله، باشنده کابل در این باره گفت:«باید اینها کارهای شخصی خود را یک طرف کنار بگذارند و موضوعات صلح را در نظر بگیرند که در شرایط دشوار قرار داریم.»

اقبال، باشنده کابل گفت:«اولویت بر پروسه صلح بدهند و به مردم خود فکر بکنند، چون هر روز مردم ما در انفجار و انتحار کشته می شوند.» 

بربنیاد اطلاعات رسیده به طلوع‌نیوز شماری از اعضای هیئت‌های دو طرف نزد خانواده‌های شان در کشور های خارجی به سر می برند.

اقبال صافی، مجلس نماینده‌گان گفت:«هر روز کشتار، خون ریزی، انفجار و انتحار است، ولی کسانی که عضو هیات باشد و به دوحه نرود، مردم افغانستان را مایوس می سازد.»

حمیده احمدزی، مجلس نماینده‌گان گفت:« ما از این ها توقع داریم که هرچه زودتر پروسه را سرعت بخشند و آغاز کنند تا مردم از روند صلح ناامید نه شوند.»

اما یک عضو هیئت جمهوری اسلامی افغانستان که در کابل به سر می برد می‌گوید که، تاکنون رایزنی ها درباره آجندای اصلی آغاز نشده اند و اعضای باقی مانده نیز به زودی به دوحه خواهند رفت.

فوزیه کوفی، عضو هیات جمهوری اسلامی افغانستان گفت:«مذاکرات به شکل گروه های تماس و کوچک راه اندازی می شود، شماری از همکار های ما در گروه های تماس تنظیم شده اند که بحث های ابتدایی و مقدماتی را به پیش ببرند. سایر اعضا و چند تنی که به دلایل شخصی تا حال نه رفته اند به زودی می روند و به شکل نوبت وار در گروه های تماس شرکت می کنند.»

همزمان با این ادامه رایزنی‌ها میان هیئت‌های دو طرف در دوحه قطر تاکنون پیشرفتی نداشته است.

ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح گفت:«در این مرحله یی از مذاکرات محور بحث را آجندای هر دو طرف تشکیل می دهد. در این نشست ها که به اساس پلان و برنامه تدویر می شود، روی ترتیب و توحید آجندا و بحث بیشتر درباره آن صحبت صورت می گیرد.»

شهروندان کشور ازنبود پیشرفت درمذاکرات صلح دراوضاعی انتقاد می کنند که باوجود سردی هوا بسیاری از بخش‌های کشور درشعله‌های جنگ می سوزند وروزانه دها تن ازنظامیان وغیرنظامیان دررویدادهای گونه گون کشته ویاهم زخمی می شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره