تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ولسن: امریکا از 'حکومت موقت' طرفداری نمی‌کند

راس ولسن، کاردار سفارت امریکا در کابل امروز (چهارشنبه، ۲۴ جدی) امریکا از "حکومت موقت" طرفداری نمی‌کند.

راس ولسن در پیامی در صفحۀ تویترش نگاشته‌است که "ما از حکومت موقت طرفداری نکرده‌ایم و امریکا از یک حکومت موقت طرفداری نمی‌کند."

او افزود که "نتایج مذاکرات صلح افغانستان به افغان‌ها بستگی دارند و ما باور داریم که این نتایج، باید بازتاب دهندۀ خواست‌ها و آرزوهای مردم افغانستان باشند."

او می‌افزاید که او با زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان دربارۀ "نیاز به سرعت بخشیدن به مذاکرات در دوحه و از کسانی که با آنان دیدار کرده‌ایم، دیدگاه‌ها و نگرانی‌های شان را پرسیده‌ایم و به این گفت‌وگوها ادامه خواهیم داد." 

او در ادامه می‌گوید که امریکا به یک توافق سیاسی که در آن دستاوردهای ۱۹ سال گذشته حفظ شوند، متعهد است.

حکومت موقت

افراد نزدیک به سیاست گرانی که در واپسین سفر خلیل‌زاد با او دیدار کرده‌اند، تأیید می‌کنند که آقای خلیل‌زاد با آنان دربارۀ طرح ایجاد یک حکومت موقت گفت‌وگو کرده‌است.

این سیاست گران می‌گویند که آقای خلیل‌زاد در این دیدارها سه طرح را مطرح ساخته است؛ طرح نخست ادامۀ حکومت کنونی و شامل ساختن طالبان در این حکومت، طرح دوم شریک ساختن حکومت در یک ساختار حکومتی طالبان و طرح سوم هم ایجاد حکومت موقت و همه‌شمول بوده‌است.

اما سیاست گران کشور به آقای خلیل‌زاد گفته‌اند که برای ختم جنگ در کشور طرح ایجاد یک حکومت موقت و همه‌شمول از گزینه‌های مناسب است.

خلیل‌زاد که هفته پیش به کابل آمد، با عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی، عبدرب رسول سیاف، رهبری پیشین جهاد، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین، محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه و حمد الله محب، مشاور امنیت ملی دیدارهایی داشت.

آقای خلیل‌زاد که سه روز در کابل ماند در دیدارش با این سیاست گران کشور، سه طرح را دربارۀ چه‌گونه‌گی ایجاد حکومت آینده در میان گذاشت و دیدگاه‌های این سیاست گران را در باره این سه طرح گرد آوری کرده‌است.

گل رحمان قاضی، از افراد نزدیک به حامد کرزی دربارۀ گفت: "سه گزینه بود که یکی همین حکومت باشد و طالب همراه آن یکجا شود، طرح دومی این که این حکومت همراه طالب یکجا شود که هر دو گزینه به افغانستان و جامعۀ جهانی قابل قبول نیست و طرح سومی که حکومت موقت است که شکل همه شمول را داشته باشد."

میرویس غیاثی ، از افراد نزدیک به عبدرب رسول سیاف گفت: "بعضی از مسایل را آقای خلیل‌زاد با بعضی از بزرگان سیاسی افغانستان دربارۀ نوع آینده نظام مطرح کرده‌است."

اما رییس‌جمهور غنی در این سفر آقای خلیل‌زاد به کابل حاضر نشد که او را ببیند.

رییس جمهور غنی نیز در واکنش به طرح ایجاد موقت در گفت‌وگویی با شبکه خبری سی‌ان‌ان امریکا، برانتقال قانونی قدرت از راه انتخابات تأکید کرد.

سروصداها دربارۀ ایجاد حکومت موقت در مجلس سنا نیز با واکنش‌هایی رو به‌رو شده‌است.

اکبر ستانکزی، معاون دوم مجلس سنا گفت: "حکومت موقت یک خیال است و از طرف کسانی مطرح می شود که از قدرت بیرون شده‌اند."

طالبان نمی‌خواهند که به‌گونۀ رسمی دربارۀ ایجاد حکومت موقت چیزی بگویند، اما بحث‌ها دربارۀ ایجاد نظام آینده را از اولویت‌های شان در این دور از مذاکرات می‌دانند.

ولسن: امریکا از 'حکومت موقت' طرفداری نمی‌کند

راس ولسن، کاردار سفارت امریکا در کابل می‌گوید که این کشور به یک توافق سیاسی که در آن دستاوردهای ۱۹ سال گذشته حفظ شوند، متعهد است.

تصویر بندانگشتی

راس ولسن، کاردار سفارت امریکا در کابل امروز (چهارشنبه، ۲۴ جدی) امریکا از "حکومت موقت" طرفداری نمی‌کند.

راس ولسن در پیامی در صفحۀ تویترش نگاشته‌است که "ما از حکومت موقت طرفداری نکرده‌ایم و امریکا از یک حکومت موقت طرفداری نمی‌کند."

او افزود که "نتایج مذاکرات صلح افغانستان به افغان‌ها بستگی دارند و ما باور داریم که این نتایج، باید بازتاب دهندۀ خواست‌ها و آرزوهای مردم افغانستان باشند."

او می‌افزاید که او با زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان دربارۀ "نیاز به سرعت بخشیدن به مذاکرات در دوحه و از کسانی که با آنان دیدار کرده‌ایم، دیدگاه‌ها و نگرانی‌های شان را پرسیده‌ایم و به این گفت‌وگوها ادامه خواهیم داد." 

او در ادامه می‌گوید که امریکا به یک توافق سیاسی که در آن دستاوردهای ۱۹ سال گذشته حفظ شوند، متعهد است.

حکومت موقت

افراد نزدیک به سیاست گرانی که در واپسین سفر خلیل‌زاد با او دیدار کرده‌اند، تأیید می‌کنند که آقای خلیل‌زاد با آنان دربارۀ طرح ایجاد یک حکومت موقت گفت‌وگو کرده‌است.

این سیاست گران می‌گویند که آقای خلیل‌زاد در این دیدارها سه طرح را مطرح ساخته است؛ طرح نخست ادامۀ حکومت کنونی و شامل ساختن طالبان در این حکومت، طرح دوم شریک ساختن حکومت در یک ساختار حکومتی طالبان و طرح سوم هم ایجاد حکومت موقت و همه‌شمول بوده‌است.

اما سیاست گران کشور به آقای خلیل‌زاد گفته‌اند که برای ختم جنگ در کشور طرح ایجاد یک حکومت موقت و همه‌شمول از گزینه‌های مناسب است.

خلیل‌زاد که هفته پیش به کابل آمد، با عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی، عبدرب رسول سیاف، رهبری پیشین جهاد، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین، محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه و حمد الله محب، مشاور امنیت ملی دیدارهایی داشت.

آقای خلیل‌زاد که سه روز در کابل ماند در دیدارش با این سیاست گران کشور، سه طرح را دربارۀ چه‌گونه‌گی ایجاد حکومت آینده در میان گذاشت و دیدگاه‌های این سیاست گران را در باره این سه طرح گرد آوری کرده‌است.

گل رحمان قاضی، از افراد نزدیک به حامد کرزی دربارۀ گفت: "سه گزینه بود که یکی همین حکومت باشد و طالب همراه آن یکجا شود، طرح دومی این که این حکومت همراه طالب یکجا شود که هر دو گزینه به افغانستان و جامعۀ جهانی قابل قبول نیست و طرح سومی که حکومت موقت است که شکل همه شمول را داشته باشد."

میرویس غیاثی ، از افراد نزدیک به عبدرب رسول سیاف گفت: "بعضی از مسایل را آقای خلیل‌زاد با بعضی از بزرگان سیاسی افغانستان دربارۀ نوع آینده نظام مطرح کرده‌است."

اما رییس‌جمهور غنی در این سفر آقای خلیل‌زاد به کابل حاضر نشد که او را ببیند.

رییس جمهور غنی نیز در واکنش به طرح ایجاد موقت در گفت‌وگویی با شبکه خبری سی‌ان‌ان امریکا، برانتقال قانونی قدرت از راه انتخابات تأکید کرد.

سروصداها دربارۀ ایجاد حکومت موقت در مجلس سنا نیز با واکنش‌هایی رو به‌رو شده‌است.

اکبر ستانکزی، معاون دوم مجلس سنا گفت: "حکومت موقت یک خیال است و از طرف کسانی مطرح می شود که از قدرت بیرون شده‌اند."

طالبان نمی‌خواهند که به‌گونۀ رسمی دربارۀ ایجاد حکومت موقت چیزی بگویند، اما بحث‌ها دربارۀ ایجاد نظام آینده را از اولویت‌های شان در این دور از مذاکرات می‌دانند.

هم‌رسانی کنید