تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دانش: در قانون اساسی افغانستان مانعی در برابر صلح وجود ندارد

سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور می‌گوید که در قانون اساسی افغانستان، مانعی در برابر صلح وجود ندارد؛ از همین‌رو در گفت‌وگوهای صلح، به تعدیل قانون اساسی نیازی دیده نمی‌شود.
 
آقای دانش در گفت‌وگوی ویژه‌یی با طلوع‌نیوز، بر پشتیبانی از مذاکره با طالبان در چارچوب نظام کنونی کشور، تأکید می‌کند.

در این گفت‌وگو، او از آن‌چه که کُندی در عملی‌شدن وعده‌های زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان دربارۀ روند صلح می‌داند، یاد می‌کند.

او افزود: "آن‌ها این عجله را داشت؛ ما هم با آن‌ها پیش رفتیم. یعنی هیچ وقت یک مشکلی این‌جا به وجود نیامد؛ اما در عین حال قسمی که آن‌ها می‌گفت، هنوز کارها مطابق میل پیش نرفته."

این مقام حکومت بدین باور است که در گفت‌وگوهای صلح، به تعدیل قانون اساسی، نیازی دیده نمی‌شود.

او در این باره می‌گوید: "از جهت صلح، ما زیاد نیازی نمی‌بینیم که حتماً قانون اساسی تعدیل شود؛ چون هرنوع طرح صلحی را این قانون برمی‌تابد و هیچ چیزی در قانون اساسی نداریم که مانع صلح شود."

در حالی که در روزهای اخیر، میان سیاسیون، دربارۀ احتمال روی کار آمدن یک حکومت موقت در کشور، بحث‌هایی مطرح بوده‌اند؛ اما سرور دانش در این باره چیز دیگری می‌گوید.

او در این باره می‌گوید: "تداوم نظام در چوکات قانون اساسی؛ این را تأکید می‌کنیم سر این! این نه تنها از جانب حکومت؛ بل‌که تمام کسانی که در جانب جمهوریت است، همین نظر را دارند."

در این گفت‌وگو، معاون دوم رییس‌جمهور بر تلاش‌های حکومت برای حاکمیت قانون در کشور تأکید کند؛ اما می‌گوید که در این راستا گاهی مشکلاتی هم وجود داشته‌اند.

از سوی دیگر، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان امروز در نشستی این مجلس در واکنش به احتمال ایجاد حکومت موقت، می‌گویند که هیچ گزینه‌یی برای آنان به‌جز نظام جمهوریت، پذیرفتنی نیست.

عبدالنصیر فراهی، مجلس نماینده‌گان در این باره می‌گوید: "اگر این‌ها خواب حکومت موقت را دیده‌اند، این خواب همچون یک خیال برای شان باقی خواهد ماند."

شاه‌پور حسن‌زوی، عضو دیگر مجلس نیز می‌گوید: "اگر کسی دربارۀ حکومت موقت بحث می‌کند و یا حکومت وقت می‌خواهد، با این وطن خیانت می‌کند."

از سویی‌هم، راس ولسن، کاردار سفارت امریکا در کابل امروز گفت که امریکا از "حکومت موقت" طرفداری نمی‌کند.

او در پیامی در صفحۀ تویترش نگاشته‌است که "ما از حکومت موقت طرفداری نکرده‌ایم و امریکا از یک حکومت موقت طرفداری نمی‌کند."

او افزود که "نتایج مذاکرات صلح افغانستان به افغان‌ها بستگی دارند و ما باور داریم که این نتایج، باید بازتاب دهندۀ خواست‌ها و آرزوهای مردم افغانستان باشند."

اما افراد نزدیک به سیاست گرانی که در واپسین سفر خلیل‌زاد با او دیدار کرده‌اند، تأیید می‌کنند که آقای خلیل‌زاد با آنان دربارۀ طرح ایجاد یک حکومت موقت گفت‌وگو کرده‌است.

این سیاست گران می‌گویند که آقای خلیل‌زاد در این دیدارها سه طرح را مطرح ساخته است؛ طرح نخست ادامۀ حکومت کنونی و شامل ساختن طالبان در این حکومت، طرح دوم شریک ساختن حکومت در یک ساختار حکومتی طالبان و طرح سوم هم ایجاد حکومت موقت و همه‌شمول بوده‌است.

دانش: در قانون اساسی افغانستان مانعی در برابر صلح وجود ندارد

معاون دوم رییس‌جمهور در گفت‌وگوی ویژه‌یی با طلوع‌نیوز، بر پشتیبانی از مذاکره با طالبان در چارچوب نظام کنونی کشور، تأکید می‌کند.

Thumbnail

سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور می‌گوید که در قانون اساسی افغانستان، مانعی در برابر صلح وجود ندارد؛ از همین‌رو در گفت‌وگوهای صلح، به تعدیل قانون اساسی نیازی دیده نمی‌شود.
 
آقای دانش در گفت‌وگوی ویژه‌یی با طلوع‌نیوز، بر پشتیبانی از مذاکره با طالبان در چارچوب نظام کنونی کشور، تأکید می‌کند.

در این گفت‌وگو، او از آن‌چه که کُندی در عملی‌شدن وعده‌های زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان دربارۀ روند صلح می‌داند، یاد می‌کند.

او افزود: "آن‌ها این عجله را داشت؛ ما هم با آن‌ها پیش رفتیم. یعنی هیچ وقت یک مشکلی این‌جا به وجود نیامد؛ اما در عین حال قسمی که آن‌ها می‌گفت، هنوز کارها مطابق میل پیش نرفته."

این مقام حکومت بدین باور است که در گفت‌وگوهای صلح، به تعدیل قانون اساسی، نیازی دیده نمی‌شود.

او در این باره می‌گوید: "از جهت صلح، ما زیاد نیازی نمی‌بینیم که حتماً قانون اساسی تعدیل شود؛ چون هرنوع طرح صلحی را این قانون برمی‌تابد و هیچ چیزی در قانون اساسی نداریم که مانع صلح شود."

در حالی که در روزهای اخیر، میان سیاسیون، دربارۀ احتمال روی کار آمدن یک حکومت موقت در کشور، بحث‌هایی مطرح بوده‌اند؛ اما سرور دانش در این باره چیز دیگری می‌گوید.

او در این باره می‌گوید: "تداوم نظام در چوکات قانون اساسی؛ این را تأکید می‌کنیم سر این! این نه تنها از جانب حکومت؛ بل‌که تمام کسانی که در جانب جمهوریت است، همین نظر را دارند."

در این گفت‌وگو، معاون دوم رییس‌جمهور بر تلاش‌های حکومت برای حاکمیت قانون در کشور تأکید کند؛ اما می‌گوید که در این راستا گاهی مشکلاتی هم وجود داشته‌اند.

از سوی دیگر، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان امروز در نشستی این مجلس در واکنش به احتمال ایجاد حکومت موقت، می‌گویند که هیچ گزینه‌یی برای آنان به‌جز نظام جمهوریت، پذیرفتنی نیست.

عبدالنصیر فراهی، مجلس نماینده‌گان در این باره می‌گوید: "اگر این‌ها خواب حکومت موقت را دیده‌اند، این خواب همچون یک خیال برای شان باقی خواهد ماند."

شاه‌پور حسن‌زوی، عضو دیگر مجلس نیز می‌گوید: "اگر کسی دربارۀ حکومت موقت بحث می‌کند و یا حکومت وقت می‌خواهد، با این وطن خیانت می‌کند."

از سویی‌هم، راس ولسن، کاردار سفارت امریکا در کابل امروز گفت که امریکا از "حکومت موقت" طرفداری نمی‌کند.

او در پیامی در صفحۀ تویترش نگاشته‌است که "ما از حکومت موقت طرفداری نکرده‌ایم و امریکا از یک حکومت موقت طرفداری نمی‌کند."

او افزود که "نتایج مذاکرات صلح افغانستان به افغان‌ها بستگی دارند و ما باور داریم که این نتایج، باید بازتاب دهندۀ خواست‌ها و آرزوهای مردم افغانستان باشند."

اما افراد نزدیک به سیاست گرانی که در واپسین سفر خلیل‌زاد با او دیدار کرده‌اند، تأیید می‌کنند که آقای خلیل‌زاد با آنان دربارۀ طرح ایجاد یک حکومت موقت گفت‌وگو کرده‌است.

این سیاست گران می‌گویند که آقای خلیل‌زاد در این دیدارها سه طرح را مطرح ساخته است؛ طرح نخست ادامۀ حکومت کنونی و شامل ساختن طالبان در این حکومت، طرح دوم شریک ساختن حکومت در یک ساختار حکومتی طالبان و طرح سوم هم ایجاد حکومت موقت و همه‌شمول بوده‌است.

هم‌رسانی کنید