Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پسر رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل حقوق‌بشر در مزارشریف کشته شد

در ادامۀ قتل‌های هدفمندانه در مزارشریف، مردان ناشناس پسر رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل حقوق‌بشر در شمال‌کشور را کشتند.

احمدراشد سامع، ۳۰ ساله پسر رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل حقوق‌بشر سه روز پیش از شهر مزارشریف ناپدید شد و شب گذشته (چهارشنبه، ۲۴ جدی) پیکرش را از ناحیۀ نهم مزارشریف، پیدا کردند.

خانواده‌اش می‌گوید که او را خفه کرده و پیکرش را داخل یک بوری جابه‌جا کرده بودند.

احمدفائز سامع، برادر مقتول می‌گوید: "من برادر بزرگ خود را از دست داده‌ام و دردی را که می‌کشم اینرا فقط خودم می‌دانم."

احمدراشد از دانشکدۀ حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه بلخ فارغ شده بود.

او به عنوان مشاور در وزارت مبارزه با مواد مخدر نیز کار کرده‌بود.

از او یک دختر چهارساله مانده‌است.

باشنده‌گان مزارشریف می‌گویند که در دو هفتۀ پسین قتل‌های هدفمندانه در این شهر افزایش یافته‌است.

آنان از نیروهای امنیتی می‌خواهند که برای تأمین امنیت مردم و جلوگیری از قتل‌های هدفمندانه بیشتر تلاش کنند.

بازمحمد غریب‌یار، بزرگ قوم در مزارشریف نیز در این باره می‌گوید: "وضعیت بسیار نگران کننده‌است، خصوصا جرم‌های جنایی بیشتر شده‌است."

عبدالحمید صفوت، رییس اتحادیه نهادهای جامعۀ مدنی بلخ نیز می‌گوید که "در هر  کوچه، در هر ناحیه در مسیر شاهراه‌ها در خانه‌ها هیچ‌گونه مصئوونیت وجود ندارد."

عادل‌شاه عادل، سخن‌گوی پولیس بلخ پولیس بلخ آماری از قتل‌های هدفمندانه به دست نمی‌دهد، اما می‌گوید که در دو هفتۀ پسین پنج تن در پیوند به قتل‌های هدفمندانه بازداشت شده‌اند.

او افزود: "واقعات جنایی خصوصا قتل‌ها، ترورها چند قضیه رخ داده‌است."

به روز سه‌شنبه این هفته دو افسر و یک‌سرباز ارتش در تیراندازی مردان تفنگ‌دار در مزارشریف جان باختند و دو تن دیگرشان زخم برداشتند.

پسر رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل حقوق‌بشر در مزارشریف کشته شد

خانواده‌اش می‌گوید که او را خفه کرده و پیکرش را داخل یک بوری جابه‌جا کرده بودند.

Thumbnail

در ادامۀ قتل‌های هدفمندانه در مزارشریف، مردان ناشناس پسر رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل حقوق‌بشر در شمال‌کشور را کشتند.

احمدراشد سامع، ۳۰ ساله پسر رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل حقوق‌بشر سه روز پیش از شهر مزارشریف ناپدید شد و شب گذشته (چهارشنبه، ۲۴ جدی) پیکرش را از ناحیۀ نهم مزارشریف، پیدا کردند.

خانواده‌اش می‌گوید که او را خفه کرده و پیکرش را داخل یک بوری جابه‌جا کرده بودند.

احمدفائز سامع، برادر مقتول می‌گوید: "من برادر بزرگ خود را از دست داده‌ام و دردی را که می‌کشم اینرا فقط خودم می‌دانم."

احمدراشد از دانشکدۀ حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه بلخ فارغ شده بود.

او به عنوان مشاور در وزارت مبارزه با مواد مخدر نیز کار کرده‌بود.

از او یک دختر چهارساله مانده‌است.

باشنده‌گان مزارشریف می‌گویند که در دو هفتۀ پسین قتل‌های هدفمندانه در این شهر افزایش یافته‌است.

آنان از نیروهای امنیتی می‌خواهند که برای تأمین امنیت مردم و جلوگیری از قتل‌های هدفمندانه بیشتر تلاش کنند.

بازمحمد غریب‌یار، بزرگ قوم در مزارشریف نیز در این باره می‌گوید: "وضعیت بسیار نگران کننده‌است، خصوصا جرم‌های جنایی بیشتر شده‌است."

عبدالحمید صفوت، رییس اتحادیه نهادهای جامعۀ مدنی بلخ نیز می‌گوید که "در هر  کوچه، در هر ناحیه در مسیر شاهراه‌ها در خانه‌ها هیچ‌گونه مصئوونیت وجود ندارد."

عادل‌شاه عادل، سخن‌گوی پولیس بلخ پولیس بلخ آماری از قتل‌های هدفمندانه به دست نمی‌دهد، اما می‌گوید که در دو هفتۀ پسین پنج تن در پیوند به قتل‌های هدفمندانه بازداشت شده‌اند.

او افزود: "واقعات جنایی خصوصا قتل‌ها، ترورها چند قضیه رخ داده‌است."

به روز سه‌شنبه این هفته دو افسر و یک‌سرباز ارتش در تیراندازی مردان تفنگ‌دار در مزارشریف جان باختند و دو تن دیگرشان زخم برداشتند.

هم‌رسانی کنید