Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن یک غیرنظامی در انفجار موتر بم گذاری شده در غزنی

مقام ها در ولایت غزنی می گویند که در نتیجه انفجار یک هاموی بم گذاری شده در غزنی یک غیرنظامی جان باخت و هفت تن از نیروهای دولتی زخم برداشته اند.

واحدالله جمعه‌زاده، سخن‌گوی والی غزنی می‌گوید که این رویداد حوالی ساعت دو و نیم پس از نیمه شب در شاهراه کابل-کندهار در نزدیک یک مرکز نیروهای دولتی رخ داد.

به گفته جمعه زاده موتر بم گذاری شده پیش از رسیدن به هدف از سوی نیروهای دولتی شناسایی شد و آماج قرار گرفت. 

در همین حال، وزارت دفاع ملی در یک خبرنامه می گوید که این موتر بم گذاری شده پیش از رسیدن به هدف که یک پایگاه نیروهای ارتش بود،  از سوی نیروهای ارتش شناسایی و هدف قرار داده شد. 

در خبرنامه این وزارت آمده است که در یک حمله هوایی نیروهایی افغان که پس از این انفجار انجام شد هشت تن از "هراس افگنان" کشته شدند و دو تن دیگر زخم برداشته اند.

جان باختن یک غیرنظامی در انفجار موتر بم گذاری شده در غزنی

مقام های محلی در ولایت غزنی می گویند که در این حمله موتر بم گذاری شده هفت تن از نیروهای ارتش زخم برداشته اند.

Thumbnail

مقام ها در ولایت غزنی می گویند که در نتیجه انفجار یک هاموی بم گذاری شده در غزنی یک غیرنظامی جان باخت و هفت تن از نیروهای دولتی زخم برداشته اند.

واحدالله جمعه‌زاده، سخن‌گوی والی غزنی می‌گوید که این رویداد حوالی ساعت دو و نیم پس از نیمه شب در شاهراه کابل-کندهار در نزدیک یک مرکز نیروهای دولتی رخ داد.

به گفته جمعه زاده موتر بم گذاری شده پیش از رسیدن به هدف از سوی نیروهای دولتی شناسایی شد و آماج قرار گرفت. 

در همین حال، وزارت دفاع ملی در یک خبرنامه می گوید که این موتر بم گذاری شده پیش از رسیدن به هدف که یک پایگاه نیروهای ارتش بود،  از سوی نیروهای ارتش شناسایی و هدف قرار داده شد. 

در خبرنامه این وزارت آمده است که در یک حمله هوایی نیروهایی افغان که پس از این انفجار انجام شد هشت تن از "هراس افگنان" کشته شدند و دو تن دیگر زخم برداشته اند.

هم‌رسانی کنید