Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وارد شدن تلفات به نیروهای امنیتی در حمله طالبان در ولایت کندز

در حمله های طالبان بر پاسگاه های نیروهای امنیتی در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز، این نیروها و نیز غیرنظامیان تلفاتی دیده اند. 

ربانی ربانی، عضو شورای ولایتی کندز می گوید که در این حمله ها، ۱۲ تن از نیروهای دولتی و یک غیرنظامی جان باخته اند و ۱۲ تن دیگر از نیروهای دولتی و یک غیرنظامی دیگر زخم برداشته اند. 

بربنیاد گزارش ها، این حمله ها، پس از ساعت ۱۱ شب گذشته بر پاسگاه اورته ‌بز در ولسوالی امام‌صاحب ولایت کندز رخ دادند.

درباره تلفات طالبان در این درگیری ها چیزی گفته نشده است. 

در همین حال، یک منبع امنیتی به طلوع نیوز می گوید که در پی سقوط یک پاسگاه مشترک نیروهای دولتی در ولسوالی امام صاحب ده تن از نیروهای دولتی جان باختند و در حدود پانزده تن دیگر زخم برداشته اند.

وارد شدن تلفات به نیروهای امنیتی در حمله طالبان در ولایت کندز

این حمله ها پس از ساعت ۱۱ شب گذشته بر پاسگاه اورته ‌بز در ولسوالی امام ‌صاحب ولایت کندز رخ دادند.

Thumbnail

در حمله های طالبان بر پاسگاه های نیروهای امنیتی در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز، این نیروها و نیز غیرنظامیان تلفاتی دیده اند. 

ربانی ربانی، عضو شورای ولایتی کندز می گوید که در این حمله ها، ۱۲ تن از نیروهای دولتی و یک غیرنظامی جان باخته اند و ۱۲ تن دیگر از نیروهای دولتی و یک غیرنظامی دیگر زخم برداشته اند. 

بربنیاد گزارش ها، این حمله ها، پس از ساعت ۱۱ شب گذشته بر پاسگاه اورته ‌بز در ولسوالی امام‌صاحب ولایت کندز رخ دادند.

درباره تلفات طالبان در این درگیری ها چیزی گفته نشده است. 

در همین حال، یک منبع امنیتی به طلوع نیوز می گوید که در پی سقوط یک پاسگاه مشترک نیروهای دولتی در ولسوالی امام صاحب ده تن از نیروهای دولتی جان باختند و در حدود پانزده تن دیگر زخم برداشته اند.

هم‌رسانی کنید